Членството в тази структура ще даде на нашата агенция директен достъп до много богата база данни за чуждестранни фирми длъжници. И тъй като някои от тях биха могли да партнират на българските компании износителки, БАЕЗ ще има възможността по-бързо да анализира платежоспособността им. След това пък ще може в по-кратък срок да одобри или да отхвърли исканията на наши фирми за застраховка на износа им.

В понеделник (18 август) БАЕЗ сключи рамково споразумение за съвместна дейност с ИНВЕСТБАНК, допълни Минкова. Целта на евентуалното сътрудничество между тях е агенцията да гарантира чрез застрахователни полици кредитите, които банката предоставя на фирми износителки. Инициативата за споразумението е била от страна на банката, уточни тя.

Възможностите дадена фирма да бъде финансирана или кредитирана от ИНВЕСТБАНК (както и от всяка друга банка) са две - предекспортно и следекспортно финансиране. В първия случай банката предоставя кредит за закупуване на оборотни средства за производство на стоки, които впоследствие ще бъдат изнесени. Тук става дума за застраховка на кредитната линия.

Във втория случай банката отпуска кредита, след като стоките са изнесени, но има отсрочено плащане, а фирмата има нужда от средства. Тогава банката дава кредит на базата на издадена от БАЕЗ полица. Застрахова се износителят, а полицата се залага в полза на банката. Условията по кредитите се договарят между фирмите и трезора.

За последните два месеца кредитните институции, които са финансирали проекти, застраховани от БАЕЗ, са БИОХИМ, "Банка ДСК" и "БНП-Париба", допълни Минкова.