22 Юли 2019, 22:05 Днес (16) | Вчера (0)

Банките отчитат 773 млн. лв. печалба за полугодието

29 Юли 2016 16:32 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 29 юли 2016, 16:39
thinkstockphotos.com

Увеличават се и потребителските заеми, и жилищните кредити, и депозитите

През второто тримесечие на 2016 г. основните финансови показатели на банковата система се запазват на нива, осигуряващи стабилност и растеж на банковата дейност. През периода април – юни са увеличени депозитите, кредитите и балансовият капитал, като същевременно е отчетен растеж на ликвидните активи, съобщиха от БНБ.

Към 30 юни ликвидните активи достигат 27.8 млрд. лв., а коефициентът, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, е 36.64%. В структурата на ликвидните активи най-голям остава делът на паричните средства и парични салда при БНБ (48.0%).

През първата половина на 2016 г. банковият сектор реализира 773 млн. лв. печалба, като размерът ѝ е с 270 млн. лв. по-голям от отчетения към 30 юни 2015 г. Подобреният финансов резултат се дължи главно на повишените печалби от финансови активи на разположение за продажба, на по-ниската обезценка и на намалените разходи за лихви. Към 30 юни 2016 г. натрупаната обезценка по кредити и вземания в банковата система възлиза на 326 млн. лв. (при 416 млн. лв. година по-рано).

Общата сума на активите през второто тримесечие нараства с 1.5 млрд. лв. (1.7%) и в края на юни е 88.7 млрд. лв. Най-съществен е растежът на кредитите и авансите – 974 млн. лв. (1.8%), които заемат 62.2% в общата сума на активите на банковия сектор. Ценните книжа се увеличават с 208 млн. лв. (1.7%), основно в портфейлите на разположение за продажба и държани до падеж.

Спрямо края на март делът на дълговите и на капиталовите инструменти в общата сума на активите на банковата система се запазва – 14.3%. Позицията пари и парични салда в централни банки и други депозити на виждане намалява с 39 млн. лв. (0.2%), но в края на периода делът ѝ остава висок – 18.5% от активите на банковия сектор.

Тримесечният прираст на брутния кредитен портфейл на банковия сектор (без кредитите и авансите за секторите "централни банки" и "кредитни институции") възлиза на 588 млн. лв. (1.1%).

Кредитите за нефинансови предприятия се увеличават с 254 млн. лв., а тези за други финансови предприятия – със 130 млн. лв. Кредитирането на домакинства също отчита увеличение, формирано от растежа и при двата сегмента – жилищните ипотечни кредити (с 58 млн. лв.) и потребителските заеми (със 103 млн. лв.). В края на тримесечието брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система е 10 592 млн. лв. (при 10 735 млн. лв. към 31 март 2016 г.).

Общият размер на депозитите в банковата система в края на юни е 75.2 млрд. лв., или с 1.5 млрд. лв. (2.0%) повече спрямо края на първото тримесечие на годината. Ресурсът от други финансови предприятия е увеличен с 627 млн. лв. (17.9%), а този от нефинансови предприятия – с 590 млн. лв. (3.1%). Депозитите от домакинства нарастват с 547 млн. лв. (1.2%). През периода намаляват привлечените средства от сектор "държавно управление" и от кредитни институции (общо с 253 млн. лв.). В структурата на общите депозити определяща роля имат средствата от местни източници (резиденти) – 90.5%, като основният дял е формиран от привлечения ресурс от
домакинства.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на полугодието2 е 11.8 млрд. лв. През периода април – юни той е повишен със 162 млн. лв. (1.4%). Положителен принос за прираста има увеличението на печалбата, на другите резерви и на внесения капитал.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив