17 Януари 2019, 19:40 Днес (16) | Вчера (18)

Върховната административна прокуратура иска поскъпването на водата да бъде отменено

12 Януари 2018 11:15 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 12 януари 2018, 11:49

Установени са редица неспазвания на законови и подзаконови разпоредби

Върховна административна прокуратура протестира повишението на цените на ВиК услугите, утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Припомняме, със свое решение от средата на декември м.г. КЕВР утвърди  цени от началото на 2018-та за ВиК услугите, предоставяни от "Софийска вода", както и от водоснабдителните дружества в Смолян, Варна, Пловдив, Силистра, Кърджали, Русе, Златни пясъци, Перник, Монтана, Шумен, Сливен, Бургас, Ямбол и Враца.
След подаване на протестите против увеличението на цените, в сила от 01.12.2017 г., касаещо ВиК в Бургас, Ямбол и Враца от Върховната административна прокуратура са оспорени и останалите произнасяния на КЕВР - 16 на брой. В хода на проверката от ВАП е установено, че от КЕВР са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила. От прокуратурата изброяват пропуските и нарушенията на КЕВР.
По силата на изрична норма от Закона за енергетиката комисията провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица, когато предстои изготвяне на общи административни актове, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на ВиК сектора. Обществено обсъждане в административното производство обаче не е организирано.
Внесените съществени промени, но и нови моменти в проектираното решение са представени и приети единствено на закритото заседание на комисията, без да е предоставена възможност за искания, бележки и възражения на други лица.
При вземане на решението е разкрито противоречие с някои материалноправни разпоредби. Според Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги цената се определя по формула, в която присъства показател инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена. В конкретните изчисления от КЕВР е използвана информацията от интернет-страницата на НСИ за индекс на потребителските цени /ИПЦ/ - месечна инфлация през 2017 г. Данните са приложени незаконосъобразно от административния орган. Обсегът на ИПЦ е несравнимо по-голям от инфлацията, която влияе върху разходите на ВиК операторите. Затова не е случайно, че видовете разходи, върху които влияе инфлацията, съотв. начисляването на инфлация само върху тях не намират реално описание и в материалите по административната преписка, и в други актове, произхождащи от КЕВР. По този начин от комисията директно е пренебрегната императивна правна уредба.
Не на последно място, при издаване на решението от КЕВР е допуснато противоречие с целта на закона, пряко произтичащо от несъобразяването с нормативните изисквания.
От ВАП е установено и несъблюдаване правилата за документално оформяне на произнасянето на комисията.
От КЕВР са отречени данните от изследването "Наблюдение на домакинските бюджети" и са приети данните от изследването "Статистика на доходите и условията на живот", което не е публично достъпно и затова всички, извън членовете на комисията са в невъзможност да се запознаят със съдържанието му. В ползваното от КЕВР изследване "Статистика на доходите и условията на живот" данните за доходите са по-високи с около 50% спрямо доходите от изследването "Наблюдение на домакинските бюджети" /а според НСИ по-голяма е и максималната грешка/. Това процедиране, чисто аритметически обуславя по-висок размер на социалната поносимост, респ. осигурява облекчено и безпроблемно завишаване на визираните цени, вкл. и за в бъдеще. И така конкретно за региони Силистра, Монтана, Шумен, Сливен, Кърджали, Враца, Бургас образуваните цени надхвърлят прага на социалната поносимост или са близо до него. По този начин от КЕВР с подмяната на смисъла на въпросната информация се утежнява положението на потребителите.
С описаните аргументи Върховна административна прокуратура протестира пред Административен съд - София град с искане за отмяна на решението на КЕВР от 15.12.2017 г. за повишаване на цените на В и К услугите.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:14 16 Януари 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7120
GBP 2.4796 2.4887 2.1969
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив