07 Декември 2023, 11:11 Днес (3) | Вчера (11)

Задължават застрахователите да възстановяват плащания по "Зелена карта"

24 Ноември 2022 13:07 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 24 ноември 2022, 14:48
НББАЗ

Компаниите вече няма да могат да отлагат или отказват възстановяване на плащания в системата "Зелена карта" на принципа "Първо плащаш, после оспорваш"

Плащането на щети в системата "Зелена карта" ще се основава на принципа "първо плащаш, после оспорваш" – това е залегнало в промените на Кодекса за застраховането, публикуване за обществено обсъждане. Вносителите – дирекция "Регулация на финансовите пазари" във финансовото министерство, считат, че промените на Застрахователния кодекс ще засилят регулациите при изпълнението на задълженията на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и на застрахователите при функционирането на системата "Зелена карта" в България. От една страна, промените ще гарантират точно и своевременно изпълнение на задълженията на застрахователите и НББАЗ в рамките на системата "Зелена карта", а, от друга, ще се създаде възможност за надзорни действия от страна на Комисията за финансов надзор в случай на неизпълнение на задълженията на застрахователите и на НББАЗ в рамките на системата "Зелена карта".

Проблемите при застраховката "Зелена карта", според вносителите, се състоят в това, че отделни застрахователи в България оспорват основателността на исканията за възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави-членки на ЕС поради твърдени несъответствия в документалната обосновка на тези искания и възпрепятстват функцията на НББАЗ да гарантира извършването на плащанията в съответствие с изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата.
С оглед решаване на проблема се предлага създаване на материално-правно задължение за безусловно извършване на гаранционни плащания от страна на НББАЗ, съчетано с изрично задължение за предявяване на регресните претенции към застрахователя, и изрично задължение за удовлетворяване на тези претенции за сметка на банковата гаранция, учредена и поддържана от застрахователя в полза на националното бюро.
Посочените материалноправни задължения са регламентирани като гаранционен механизъм за автоматизирано удовлетворяване на вземанията, които възникват в процеса на уреждане на претенции в системата "Зелена карта", като не възпрепятстват националното бюро или членуващите в него застрахователи да реализират регресните си права по съдебен или извънсъдебен ред срещу лицата, които са се обогатили неоснователно в резултат на извършените гаранционни плащания. Предложеният автоматизиран механизъм на разплащания се основава на принципа "първо плащаш, после оспорваш" и е свързан с изрично задължение за застрахователя, член на бюрото, да възстановява регресната претенция на бюрото, независимо от всяко оспорване по съдебен или извънсъдебен ред на съответното вземане.
По отношение на застрахователите, членове на националното бюро, КФН ще може да прилага принудителни административни мерки да представят и поддържат банкови гаранции в полза на националното бюро, а спрямо националното бюро ще може да прилага принудителни административни мерки да се удовлетворява от учредената в негова полза банкова гаранция, в случай на неизпълнение на задължението на застрахователя да възстанови регресната претенция на бюрото.
Също така, безусловността на задължението за плащане ще предотврати възможността застрахователите да отлагат или отказват възстановяване на плащания, извършени в системата "Зелена карта" и ще ги стимулира да уреждат отношенията си със съответните кореспонденти или национални бюра в други държави по съдебен ред, се посочва в мотивите на вносителите.
Общественото обсъждане на предложения законопроект продължава до 6.12.2022 г.
Вече има и първо официално внесено становище – на администрацията на Министерския съвет. Според него е ясно, че има слабости по отношение на финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и функционирането на системата "Зелена карта" в България, но не е ясно какви са тези слабости и каква част от застрахователните компании създават тези рискове/проблеми. Проблемът е формулиран и се разглежда не като проблем, а с посочване на евентуалното му решение, затова изложението трябва да бъде променено така, че да отговаря на въпросите за същността и мащабите на проблема, за пряко засегнатите от проблема страни и за негативните последици, ако нещата не се променят.
В документа за частичната предварителна оценка на въздействието, оформен от финансовото министерство, се казва, че финансовата стабилност на НББАЗ е под натиск заради слабости при обработката на претенции с международен елемент от отделни застрахователи по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в рамките на системата "Зелена карта". Международната система е изградена върху механизми, които гарантират, че всяко плащане на обезщетение на пострадало лице от страна на чуждестранен кореспондент или национално бюро, на чиято територия е настъпило застрахователното събитие, ще бъде възстановено от застрахователя, сключил полицата по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Съгласно Вътрешните правила на Съвета на бюрата, след като кореспондент или национално бюро уреди дадена претенция и изплати обезщетение по нея, изпраща до съответния застраховател искане за възстановяване на платените суми. Застрахователят следва да изпълни задължението си в двумесечен срок от получаване на искането. Ако сумата не бъде възстановена в този срок, националното бюро, на чиято територия е настъпило застрахователното събитие, отправя искане за гаранции към НББАЗ. НББАЗ, изпълнявайки функциите на гарант, трябва да извърши дължимите плащания в едномесечен срок от отправянето на искането за гаранции. Впоследствие НББАЗ си възстановява изплатените суми за сметка на учредената в негова полза от съответния застраховател банкова гаранция. Проблемите се състоят в това, че отделни застрахователи в България оспорват основателността на исканията за възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави-членки, поради твърдени несъответствия в документалната обосновка на тези искания и бавят или отказват плащания по тях. В резултат на това, през последните няколко години към НББАЗ, в качеството му на гарантиращо бюро, бяха отправени голям брой искания за гаранции в рамките на системата "Зелена карта". Заради това финансовата стабилност на НББАЗ е сериозно застрашена и то е поставено под "мониторинг" от Съвета на бюрата през декември 2018 г., като му е увеличена банковата гаранция и е поискано секторно презастрахователно покритие. В резултат на продължаващото неплащане на дължимите суми по искания за гаранции правото на глас на НББАЗ в Генералната асамблея на Съвета на бюрата и участието му в работни формати са суспендирани. В случай че практиката по неизпълнение на задълженията на въпросните застрахователи и НББАЗ продължи, има потенциален риск НББАЗ да бъде изключено от системата "Зелена карта" и съответно да спре издаването на зелена карта от българските застрахователи.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Декември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8081
GBP 2.4796 2.4887 2.2815
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив