06 Април 2020, 15:08 Днес (8) | Вчера (3)

Застрахователите обявиха нови мерки и срокове заради извънредното положение (обобщение)

16 Март 2020 16:53 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 18 март 2020, 14:16

Вижте кои компании какви промени приеха

Българските застрахователи реагираха незабавно на новата ситуация с COVID-19 у нас, след като от страна на правителството и Националния щаб за борба с коронавирусната инфекция обявиха, че застрахователните офиси, както и банковите клонове остават отворени в периода, през който важат мерките на извънредното положение. От Асоциацията на българските застрахователи уточниха, че застрахователните компании ще продължат да обслужват своите клиенти, при спазване на стриктни мерки за повишена сигурност. От днес АБЗ  преминава в неприсъствен режим на работа, но е създадена организация за дистанционен режим с постоянна телефонна връзка и връзка чрез електронна поща. Временно се преустановят присъствените заседания на Управителния съвет на АБЗ, като при нужда заседанията ще се провеждат неприсъствено. Временно се преустановят присъствените заседания на комисиите и работните групи при АБЗ, като при нужда заседанията им ще се провеждат неприсъствено, по телефона и/или чрез други електронни средства за комуникация.

От Гаранционния фонд също излязоха със съобщение, че служителите минават на дистанционен режим. Подаването на документи, включително завеждането на щети към Гаранционния фонд, искания за справки и друг вид информация се препоръчва да се извършва по електронна поща на адрес: GF@gfund.bg. Електронните съобщения ще бъдат своевременно обработвани, като на подателите ще бъде изпращан обратно входящ номер. При невъзможност да се използва онлайн комуникация Гаранционният фонд препоръчва на гражданите да използват куриерски услуги, като вече има организация пратките да бъдат приемани. За извършване на огледи на увредени МПС и на друго имущество е необходимо предварително уговаряне на ден и час за огледа. Това може да бъде направено на електронна поща: s.chalakov@gfund.bg и на моб. тел.: +359 888 047 111.

Една след друга компаниите призоваха клиентите си  да не посещават офисите и ликвидационните центрове, за да се избегне струпването на много хора на едно място и  обявиха на официалните си страници начините за комуникация на клиентите със служителите.

"Дженерали застраховане" обяви, че по застраховки "Злополука и заболяване", "Медицинска застраховка" и "Помощ при пътуване" клиентите не е необходимо да уведомяват застрахователя за настъпило застрахователно събитие, а трябва направо да предявят претенция. По застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите", "Каско на МПС", "Домашно имущество и други" бяха посочени три варианта - чрез сайта на застрахователя, като щетата трябва да бъде заведена само след регистрация; чрез e-mail, пратен до: assistance.claims.bg@generali.com; с писмо чрез куриер/поща, на адрес: София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, Дженерали Застраховане АД, до отдел Ликвидация на застраховки (името на вашата застраховка).

"Булстрад Виена Иншурънс Груп" също обяви, че осигурява непрекъсваем процес на работа на всички свои звена, които работят със стандартно работно време. Служителите, които не работят пряко с клиенти, преминават в дистанционен работен режим. При щета се удължава срокът за нейното завеждане в рамките на един месец, след отмяна на извънредното положение, с изключение на рисковете "Кражба", "Грабеж" и "Пожар", за които важат сроковете за уведомяване съобразно общите условия по застраховките. Ликвидационните центрове работят с обичайното си работно време за обслужване на претенции. Плащането на вноските може да става и по банковите сметки на компанията.

От днес "Алианц България" промени работното време от 10:00 до 15:00 ч. на офисите си в градовете с установени случаи на COVID-19. Работното време се отнася за банковите и съвместните банково-застрахователни офиси  в градовете: София, Габрово, Плевен, Монтана, Варна. В подкрепа на усилията на държавата за "социална изолация" и с цел улеснение за клиентите компанията въведе удължен срок за предявяване на застрахователни претенции по застраховки Каско на МПС, Моята кола, Гражданска отговорност на автомобилистите, Моят дом, Пожар и Индустриален пожар от 5 дни на 30 дни, считано от датата на настъпване или узнаване на застрахователното събитие, с изкл. на - рисковете "Кражба"/"Грабеж", "Пожар" и "Наводнение" по всички видове застраховки, които следва да бъдат обявени на тел. 0800 13 014 в срок от 25 часа. Остава възможността за регистриране на всички видове щети на тел. 0800 13 014. Въведени са и нови правила за достъп до офисите на Алианц България с ограничение за лица, които през последните 14 дни са пребивавали в държави от рискови райони, с установени случаи на COVID-19, съгласно препоръките на Световната здравна организация. Новите правила за обслужване на клиенти непрекъснато се актуализират с оглед развитието на ситуацията.

ЗАД "Армеец" обяви, че офисите на дружеството и ликвидационните центрове работят с обичайното си работно време за сключване на застраховки, плащане на вноски по застрахователните полици и регистрация на щети. Завишени са мерките за лична безопасност на служителите. От компанията също препоръчват на клиентите да ползват електронните услуги за уведомление за щети по застраховка каско на МПС, застраховка "Гражданска отговорност", застраховки на имущество и застраховки злополука, помощ при пътуване и отмяна на пътуване. Всички клиенти, които желаят да подадат заявленията си по електронен път, може да го направят на следния електронен адрес: onlinesupport@armeec.bg. Всеки клиент ще има възможност да заведе щета с удължен срок в рамките на две седмици, след отмяна на извънредното положение, или считано до края на месец април 2020 г. Компанията обяви денонощна линия за обслужване на клиенти: +359 700 1 3939 и +359 88 792 24 44.

От "Групама Застраховане" обявиха, че въвеждат допълнително изключение по застраховки "Помощ при пътуване", "Отмяна на пътуване" и "Помощ при пътуване (Асистанс) на картодържателите – няма да бъдат покривани всякакви събития, настъпили в причинно-следствена връзка с вируса.

Двете застрахователни дружества на ДЗИ също препоръчаха на клиентите си да ползват дигиталните услуги и отдалечените начини за предявяване на претенции. Известие за настъпило застрахователно събитие по застраховка "Каско" и по застраховка "Имущество" в ДЗИ може да бъде подадено на адрес: https://e.dzi.bg/shteti или на телефонен номер 0700 16 166. Статусът на вече подадена претенция за щета в ДЗИ може да бъде проверен на https://e.dzi.bg/web/guest/check-claim, като бъде въведен номерът на заведената щета и номерът на застрахователната полица. Клиентите може да заплатят изцяло онлайн вноските по направена застраховка на адрес: https://e.dzi.bg/plastania-na-vnoski. "ДЗИ Общо застраховане" удължи срока за деклариране и завеждане на застрахователни претенции по застраховки "Гражданска Отговорност", "Каско", "Комфорт за дома" и "Комфорт за бизнеса" от 7 дни на 1 месец от датата на настъпване на застрахователното събитие. Сроковете за уведомяване за  събития по риск "Кражба", "Пожар" и "Злоумишлени действия" не се променят.
При животозастрахователното дружество при подаване на претенции по мейл трябва всички изискуеми документи да бъдат сканирани и изпратени на електронен адрес: Life.BO.Claims@dzi.bg – за застраховки "Живот", Рискови застраховки "Живот" и Застраховки "Злополука" или на имейл: health.claims@dzi.bg за застраховки "Комплексна медицинска помощ" и "Добро Здраве". Претенции могат да бъдат подадени и чрез куриер или Български пощи на адрес: гр. София, ул. Константин Преславски №1, п.к. 1220, до ДЗИ Животозастраховане, Дирекция "Управление на щети медицинско и животозастраховане". Допълнителна информация за документите, които е необходимо да се предоставят в зависимост от използвания застрахователен продукт, може да бъде получена на телефонен номер 0700 16 166 или на корпоративния уебсайт на ДЗИ – www.dzi.bg. "ДЗИ Животозазстраховане" си запазва правото да изиска документи в оригинал, ако това е необходимо.

И "България Иншурънс" въведе от днес реорганизация на процесите по обслужване. Централният офис на компанията работи с обичайното си работно време, но в него се преустановява достъпът на клиенти и външни лица. Комуникацията на компанията става чрез обявените онлайн канали – уеб формата на сайта на дружеството, както и телефонът на Центъра за обслужване на клиенти 0700 13 555. Временно се преустановява и работата с пари в брой както за изплащане по застрахователни претенции, така и за внасяне на премии по застраховки. Всички плащания вече се осъществяват по банков път или онлайн с дебитна/кредитна карта. Електронното завеждане на претенции важи за следните видове застраховки: корпоративна здравна застраховка "България здраве"; международна здравна застраховка "Здраве без граници"; имуществени застраховки; Злополука и заболяване; Помощ при пътуване; застраховка за гости на хотели. Електронните адреси на компанията за завеждането на претенции са: claims.health@bulgariainsurance.bg - за корпоративна здравна застраховка "България здраве" и международна здравна застраховка "Здраве без граници". Клиентите по корпоративна здравна застраховка "България Здраве" имат възможност за подаване на документи онлайн чрез Е-платформа за обслужване на клиенти, чрез индивидуалния си онлайн акаунт. За Имуществени застраховки, застраховка Злополука и заболяване, застраховка Помощ при пътуване и др. се ползва адресът: claims@bulgariainsurance.bg. Огледи по имущество, които не налагат спешна реакция, ще се осъществяват след като отпаднат извънредните наложени мерки. Сроковете за уведомяване за събития по риск "Кражба", "Пожар" и "Злоумишлени действия" не се променят. Оригинали на документи се пращат на адрес: София 1404, бул. "България" № 83А, ЗК България Иншурънс АД. Компанията предлага и изцяло онлайн сключване на следните застраховки: Спокоен дом;  Помощ при пътуване; Туристическа застраховка за България. Срещите се организират чрез Skype Meeting.

От днес до 13 април т.г. и ЗК Медико-21 въвежда мерки в синхрон с извънредната ситуация в страната. От компанията посочват, че ще продължат да оказват съдействие при необходимост от медицински консултации и да изплащат обезщетения, но молят клиентите да не посещават офиса на компанията. Дружеството ще предлага застрахователна защита без физически контакт, като служителите от Координационния център за обслужване на клиенти са на разположение на телефон 0879 409 349 и електронен адрес: coordinator@medico-21.net. При въпроси за завеждане на застрахователни претенции клиентите може да се свързват на телефон 0882 827 864 или на електронния адрес: medico_21@abv.bg, zk@medico-21.net. При въпроси относно движението на застрахованите лица по съответните договори информация може да бъде получена на адрес: yanko.dimov@medico-21.net. При въпроси относно договори, оферти и сключване на застраховки запитвания се приемат на: medico21_petrova@abv.bg или на телефон 0893 666 530.

И "ОЗК-Застраховане" излезе с указания до клиенти и партньори заради COVID-19. Застрахователят призова посещенията в офисите и ликвидационните центрове да става само след съгласуване по телефона и препоръка от служители на компанията, ако обслужването от разстояние е невъзможно.

За сключване и отчитане на полици:
-    Клиентите трябва да се свържат по телефона и да уточнят и разменят по e-mail условията, информацията, данните и документите, необходими за сключването на застрахователния договор. Така ще се намали максимално времето на престой в офисите. Желателно е при посещение на място посетителите да имат предпазни маски или шал. В офисите няма да бъдат допускани лица с видими симптоми. Влизането в залите ще става по един човек.
-    На застрахователните посредници е напомнено, че през уеб-базирания портал WWWINS могат да издавате следните видове застраховки:
•    Гражданска отговорност на автомобилистите
•    Гранична Гражданска отговорност на автомобилистите
•    Злополука на пътниците в обществения транспорт
•    Трудова злополука
•    Каско на ППС
•    Помощ при пътуване
•    Достъпна сигурност за дома
•    Стандартна – Първи риск за дома
•    Медицински разноски в БГ за чужденци
Документите, необходими за сключване на полица, трябва да бъдат пращани по електронна поща. По същия ред ще се приемат и периодичните посреднически отчети. Всички оригинални подписани документи и отчети ще бъдат представени след изтичане на извънредното положение.

За завеждане на претенции застрахователят напомня:
При настъпили събития по всички видове застраховки (Злополуки, Имущество, Отговорности и др.) с изключение на Гражданска отговорност на автомобилиста и Каско на ППС, уведомления ще бъдат приемани на мейл: claims@ozk.bg. При настъпили събития по застраховки Каско на ППС и Гражданска отговорност на автомобилиста уведомления се приемат на: lcsofia@ozk.bg. В случай на необходимост от заявяване на първичен и/или последващ оглед и посещаване на място на адрес, исканията се отправят на мейл: ogledpps@ozk.bg

След получаване на уведоменията компанията ще регистрира преписката и ще уведоми клиента за номера й; ще даде инструкции за изпълнение – за намаляване и/или ограничаване на вредите; ще даде указания за комплектоване на преписката и ще окаже пълно съдействие в случай на необходимост от допълнителна информация.
Клиентите не бива да забравят да посочат e-mail адрес и телефон за връзка за контакт. Също така клиентите не трябва да прилагат снимки, документи или други файлове, когато уведомяват за събитие с писмо по електронната поща, защото те ще бъдат поискани впоследствие.

Цялата налична документация да се изпраща еднократно при приключване на преписката, а кореспонденцията да се води по мейл.

ЗАД "Асет инс" удължи срока за завеждане на застрахователни претенции в рамките на две седмици след отмяна на извънредното положение, считано до края на месец април 2020 г., с изключение на рисковете "Кражба", "Грабеж" и "Пожар", за които важат сроковете за уведомяване съобразно общите условия по застраховките.

От "МетЛайф България" сщо се присъединиха към призива за използването на дистанционни форми на комуникация. "Ако желаете консултация или индивидуална оферта за застрахователна програма, ние сме в готовност да я осигурим като използваме всички съвременни средства за комуникация, за да сведем до абсолютен минимум необходимостта от контакти лице в лице. Всичко, което трябва да направите, е да използвате електронната форма тук : https://www.metlife.bg/contact-us/ или да изпратите имейл на request@metlife.bg, а наш консултант ще се свърже с вас", посочват от компанията. Оттам допълват, че ако Коронавирус (COVID-19 ) доведе до покрито от полицата застрахователно събитие, обезщетение за съответното събитие ще бъде изплатено.

Застрахователна компания "Лев Инс" закри временно някои от своите центрове за регистрация на щети, пунктове за оглед и заснемане, пунктове за поставяне на допълнителни средства за защита. За да се намалят контактите н служители с клиенти са въведени следните промени в работата на:

Центрове за регистрация на щети
На територията на гр.София, временно се закриват следните центрове за регистрация на щети:
– бул. "Черни връх" 51 Д, партер
– ж.к. Люлин 6, бул. "д-р Петър Дертлиев" с/у бл.639
– Сервиз "Алтомакс", ж.к. "Младост" 4, бул. "Александър Малинов" 2 А
За прием на клиенти по завеждане на щети ще продължат да работят:
– София – бул."Симеоновско шосе" № 67А – Централно управление
– Софийски Корпоративен център, бул. "Цар Борис III" 136 B
Посочените центрове за завеждане на щети ще работят със следното работно време: понеделник – петък от 8:00 ч до 17:30 ч. и събота от 10:00 ч. до 13:00 ч. Мерките ще бъдат в сила до 13.04.2020 г.
Мобилните групи на дружеството продължават работа с непроменен график.
За всички останали случаи, при необходимост от допълнително съдействие от експерти, клиентите могат да се свържат с контактния център на телефонен номер 0800 10 200.

Пунктове за оглед и заснемане
На територията на гр. София ще работят следните пунктове за оглед и заснемане:
– Адрес: НПЗ "Дианабад", ул."Лъчезар Станчев", сграда на МОНТАЖИ срещу изхода на КАТ
Работно време: Делнични дни: 09:00 – 17:30
– Адрес: бул."Симеоновско шосе" № 67А – Централно управление
Работно време: Делнични дни: 09:00 – 17:30; Събота: 10:00 – 14:00
– Адрес: ул."Житница" №23
Работно време: в делнични дни: 09:00 – 17:30; Събота: 10:00 – 14:00
– Адрес: бул. История Славянобългарска №1
Работно време: в делнични дни 09:00 – 17:30
Разкрива се нов пункт за оглед и заснемане на следния адрес Софийски корпоративен център , гр.София, бул. "Цар Борис III" 136 В. Работно време: в делнични дни 09:00 – 17:30 ч.
Работят и екипите за мобилно маркиране с работно време: 09.00 – 17.30 ч. и телефон за връзка: 0882 333 194.
Всички останали пунктове за оглед и заснемане на територията на гр. София преустановяват работа до 13.04.2020 г.

Пунктове за поставяне на допълнителни средства за защита
Към момента пунктовете работят с нормално работно време, но се изисква предварително записване на телефоните посочени в сайта на компанията (lev-ins.com)
Предвид усложняващата се ситуация в страната при временно преустановяване дейността на пунктовете средствата за защита следва да бъдат поставени до 14 дни след отмяна на извънредното положение.

Издаване/подновяване на полици
Гражданска отговорност на автомобилистите
1. Прави се заявка на сайта lev-ins.com. В заявлението задължително се посочват три имена, рег. №, ЕГН, телефон за връзка, номер на талон (девет цифрен номер, в долен десен ъгъл на талона), дата на влизане в сила. След получаване на заявката служител ще се свърже с клиента за уточняване на подробностите.
2.Плащането на полицата се прави по следната банкова сметка: BG54BPBI79451060201207, BIC BPBIBGSF. В поле основание задължително се изписва номера на полицата.
3.След получаване на плащането полицата се изпраща на имейла в PDF формат, а стикер и Зелена карта може да се получи в офис на компанията до 14 дни след отмяна на извънредното положение.
При проверка от органите на реда може да се представи полученият екземпляр чрез смарт телефон или разпечатано копие.

 Плащания по полици /вноски:
1.Плащания се правят по следната банкова сметка BG54BPBI79451060201207, BIC BPBIBGSF; или банковата сметка, която е посочена в последната издадена сметка.
2.В поле основание задължително се изписва номера на полицата. Например: номерата на полици "Гражданска отговорност” започват с BG/22/12…, номерата на полици "Каско” започват с 9300…
3.След получаване на плащанията сметката може да бъде получена в офис на компанията до 14 дни след отмяна на извънредното положение.

Председателят на Сдружение "Национално бюро на българските автомобилни застрахователи"/НББАЗ/ Борислав Богоев издаде нареждане, с което забрани достъпа на служителите, клиентите и други външни лица до помещенията и работните места в офиса на организацията на ул. Граф Игнатиев" в София за периода до 5 април т.г. включително. За целта входната врата на офиса е запечатана с хартиени ленти с поставени в двата им края печат на сдружението и подпис на председателя на УС и/или Генералния секретар на НББАЗ. На служителите са създадени необходимите условия за работа от домовете им, се казва в нареждането.
Подаването и приемането на претенции за обезщетение и подкрепящи ги документи, свързани с настъпили застрахователни събития, които са от компетентността на НББАЗ, ще се извършва по електронна поща на имейл адрес ins@nbbaz.bg. С цел осигуряване на безпрепятствен процес по обработването на застрахователните претенции, пострадалите лица и техните пълномощници се приканват да посочат електронна поща за кореспонденция, в т.ч. и по вече заведени застрахователни претенции. Документите, които по естеството си следва да бъдат представени единствено на хартиен носител, през посочения период ще бъдат приемани и в електронен вид на горепосочения имейл адрес, като в най-кратък срок след 05.04.2020 г. същите следва да бъдат представени на НББАЗ в надлежен вид на хартиен носител по поща или на място на адреса на НББАЗ в гр.София, ул. Граф Игнатиев" № 2 етаж 2.
Създадена е организация за снабдяването на застрахователните компании-членове на НББАЗ със сертификати "Зелена карта", за което същите ще бъдат уведомени по електронна поща.
Срокът на заповедта може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната.

Част от служителите на ЗД "Евроинс" минаха на дистанционен режим на работа при въведеното извънредно положение заради COVID-19. От компанията помолиха клиентите си преди посещение на офис на дружеството да се свържат по телефон или имейл за актуална информация и съдействие с цел избягване събиране на много хора на едно място, както и пребиваване на открито на опашки пред офисите.
Всички офиси и ликвидационни центрове на територията на цялата страна, с изключение на ликвидационните центрове в гр. София, функционират в режим на непрекъснатост и регулярност при изпълнение на дейността си при сключване на застраховатлени договори и предявяване на застрахователни претенции.

За територията на София за дежурен ликвидационен офис е определен този в централното управление на дружеството на адрес  бул. Христофор Колумб №43.

От компанията посочват, че сключването на нови застраховки и подновяването на застрахователни договори ще продължи да се извършва по установения ред във всички офиси на дружеството на територията на цялата страна, като молбата е първо клиентите да осъществят връзка телефон и/или имейл.

Заплащането на  вноски по сключени полици може да стане по следните начини:
•    По банков път - по банковата сметка, изписана в застрахователната полица, като в платежното нареждане  задължително се попълва номерът на застрахователната полица и трите имена на титуляра.
•    За получаване на стикер за застраховка "Гражданска отговорност” на автомобилистите клиентът трябва да се свърже  по телефон и/или имейл с офиса на дружеството, изписан в застрахователната полица.
•    През системата ePay
•    На място във всички офиси на дружеството на територията на цялата страна  при завишени мерки за превенция и сигурност, като предварително клиентът се свързва по телефон и/или имейл  с най-близкия офис за актуална информация и съдействие.

Предявяване на  претенции за обезщетения при настъпили застрахователни събития :
Автомобилни застраховки – в ликвидационните центрове на територията на цялата страна, с изключение на ликвидационните центрове на територията на гр. София. Удължава се срокът за предявяване на застрахователни претенции в рамките на един месец  след отмяна на извънредното положение, с изключение на рисковете "Кражба", "Грабеж" и "Пожар", за които важат сроковете за уведомяване съобразно общите условия по застраховките.
За територията на гр. София - дежурен ликвидационен офис е находящия се в Централно управление на дружеството на адрес  бул. Христофор Колумб №43. ikvidacia@euroins.bg.

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)  обяви, че продължава да осигурява застрахователно покритие на своите настоящи и бъдещи клиенти в условията на наложеното извънредно положение.
Екипът на застрахователя работи в условия на засилени мерки за сигурност, като е осигурена непрекъсваемост в процеса на сключване и администриране на застрахователните договори. Като превенция срещу разпространение на вируса временно са преустановени срещите с клиенти, а служителите на БАЕЗ са на разположение чрез телефон или електронна поща.
Ще бъдат приемани заявки , постъпили  чрез онлайн портала e-baez.bg (BAEZ.net), чрез електронна поща на единен адрес: operations@baez.bg, включително чрез факс 02/ 987 06 65;
Ще бъдат приемани заявки за нови застрахователни договори, постъпили и чрез електронна поща на някой от посочените адреси operations@baez.bg, accounts@baez.bg, office@baez.bg или електронна поща на акаунт мениджърите в БАЕЗ ЕАД посочени на сайта на Дружеството.
Ще продължи и приемането и обработването по обичайния ред на декларации /декларации за реализирани доставки, декларации за просрочени плащания, декларации за получени плащания/ подадени чрез онлайн портала e-baez.bg (BAEZ.net).  Декларации, постъпили по електронната поща на единен адрес operations@baez.bg също ще бъдат приемани и обработвани.
Претенции за застрахователно обезщетение ще бъдат приемани и по електронна поща на единен адрес claims@baez.bg .
Подписаните застрахователни договори и допълнителни споразумения в периода на извънредно положение могат да бъдат предоставяни и по електронна поща на единен адрес: operations@baez.bg или чрез факс 02/ 987 06 65;
Всякаква кореспонденция може да бъде разменяна и по електронна поща.

ОЗОК Инс АД обяви, че продължава да работи при повишени мерки за безопасност и призова клиентите да посещават офисите на компанията само след съгласуване по телефона, ако е невъзможно обслужване от разстояние.

Дружеството издаде следните препоръки:

I. ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПОЛИЦИ
Клиентите да се свържат по телефона с компанията и да уточнят по e-mail условията, информацията, данните и документите, необходими за сключването на нужната полица, за да се намали максимално времето на престой в офисите. Желателно е кореспонденцията да се осъществява с куриери и само в краен случай чрез  посещение в офисите. В тези случаи е необходимо клиентите да са снабдени с предпазни маски или шал.
В офисите няма да се допускат лица с видими симптоми на респираторно заболяване.
Останалите ще бъдат допускани и обслужвани по един.

Застрахователните посредници могат да издават повечето  от масовите застраховки, предлагани от дружеството, посредством уеб-базирания портал WWWINS. От дружеството посочват още документите, необходими за сключване на полица, да бъдат пращани по електронна поща. По същия ред ще се приемат и периодичните посреднически отчети. Всички оригинални подписани документи и отчети ще бъдат представени след изтичане на обявеното извънредно положение.


II. ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

При настъпили събития по всички видове застраховки (Злополуки, Медицински застраховки, Имущество, Отговорности и др.) с изключение на Каско на ППС, уведомления ще се приемат на: claims@ozоk.bg
При настъпили събития по застраховки Каско на ППС да се ползва мейл autoclaims@ozok.bg.
В случай на необходимост от заявяване на първичен и/или последващ оглед и посещаване на място на адрес, исканията се пращат на мейл: autoclaims@ozok.bg

СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯТА
•    Ще бъде регистрирана преписката и ще бъде издаден номера;
•    Ще бъдат издадени инструкции за изпълнение – за намаляване и/или ограничаване на вредите;
•    Ще бъдат издадени указания за комплектоване на преписката.

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯТЕ?
•    Не забравяйте да ни посочите e-mail адрес и телефон за връзка за контакт с вас и/или упълномощено от вас лице;
•    Не прилагайте снимки, документи или други файлове, когато ни уведомявате за събитие с писмо по електронната поща, те ще ви бъдат поискани в последствие.

Оригинали и копия на документи се пращат еднократно при приключване на преписката, а кореспонденцията се води по мейл.

През уикенда главният изпълнителен директор на "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" – Светла Несторова, използва възможностите на социалните мрежи, за да призове от личния си профил за отговорност клиентите на застрахователя. "В тези трудни и неспокойни дни ние ще бъдем на линия, ще изплащаме обезщетения, ще сме на разположение за допълнителна здравна или животозастрахователна защита, както и Кризисният щаб препоръча. Но моля ви, ако имате избор, изберете да сте предпазливи. Не идвайте в офиса ни физически, ако не се налага! Използвайте уеб страницата ни, мобилното ни приложение B-Assist, услугите на Български пощи или куриерска компания. При среща с нашите застрахователни консултанти не се ръкувайте, запазете дистанция. По-добре разговаряйте по телефона, използвайте електронна поща, скайп или друг електронен комуникатор, минимизирайте физическото време с нас. Най-после, давността за представяне на документите по Вашите щети е пет години и ние ще сме на разположение и когато този период отмине. Пазете себе си и колегите от компанията - не преставайте да сте във връзка с нас, просто нека не е лице в лице! Имаме готовност да предложим допълнителна застрахователна защита почти без физически контакт, нашите търговци са подготвени да се погрижат за вас по различни начини", написа Несторова.
Тя подчерта, че "банки, застрахователи, аптеки и хранителни магазини се оказват самата кръвоносна система на общността ни в момента". Към колегите си Несторова се обърна с молба да не посещават места извън дома и офиса си; да ходят на работа пеша или с личен автомобил; да заменят личните срещи където е възможно с електрони форми на общуване, а при среща с клиент да спазват всички предпазни мерки.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив