21 Октомври 2021, 08:01 Днес (0) | Вчера (13)

Застрахователите отбелязват професионалния си празник

01 Октомври 2013 13:28 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 1 октомври 2013, 13:29
Getty Images

Честит празник на всички, които работят в застрахователния бранш!

На 1 октомври застрахователите в България отбелязват своя професионален празник.
Началото на застраховането в България е поставено след подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението от османско иго.
Поради липса на опит първите застрахователни дружества у нас са чуждестранни. През 1882 г. в Русе започва дейност първата застрахователна компания – румънската Dacia („Дачия“), а в управителния съвет на дружеството влиза общественополитическия деец, крупен търговец и банкер Евлоги Георгиев.

Идеята за създаването на българско застрахователно дружество се ражда в кафене – не в това на Лойдс, а на Оханес Енкарлиян, което се намирало на ул. „Княжевска“ в Русе.

Първото застрахователно дружество се казва „България”, а учредителното събрание е проведено на 16.12.1890 г.  За начало на българското застраховане обаче се счита датата 23 август 1891 г. , защото тогава княз Фердинанд подписва указ 134 за основаване на дружеството.
Само след няколко месеца дружеството открива 62 агенции в страната, а много скоро основава представителства в Цариград, Берлин, Солун, Скопие, Велес, Битоля, Охрид, Одрин и др.

Към 1914 г.-1915 г. България е на първо място сред Балканските държави по брой застрахователни дружества. За сравнение, в Румъния работят 5 компании, в Гърция и Сърбия има по две, а в Турция – само едно.
През 1925 година в България работят 30 български (от които 20 акционерни и 10 кооперативни) и 16 други акционерни чуждестранни дружества.

За да координира интересите на застрахователите, през 1926 г. е основан първият Съюз на застрахователните дружества.

След 9.09.1944 г. социалистическата държава налага държавен монопол в много стопански сектори, сред които е и застраховането. На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Наложен е монопол на 19 български и 11 чуждестранни дружества. Всички активи и пасиви на съществуващите акционерни и кооперативни застрахователни дружества, ведомствени каси, фондове, застрахователни отдели на банките и други, се поемат от Държавния застрахователен институт - ДЗИ. Държавният застрахователен надзор също преустановява дейността си, тъй като функциите по контрола на застраховането също преминават в ДЗИ.
ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество „Булстрад” на базата на съществуващия дотогава отдел на ДЗИ.

Юридическият монопол в застраховането се спазва стриктно до 1989 г., до появата на конкуренция.
След 7-8 години анархия  и поява на над 130 застрахователни субекта, приетият и обнародван на 11.10.1996 г. Закон на застраховането поставя ясни правила през бизнеса. Поставен е срок до 31 март 1998 г., в който регистрираните компании да преведат дейността си според изискванията на закона и да кандидатстват за лиценз.
Няколко десетки от работещите компании подават документи. Други, които не могат да съберат необходимия капитал, се вливат в по-големи дружества или прехвърлят портфейла си от застрахователни полици. Има и такива, които правилно преценяват своите възможности и доброволно напускат пазара. Така „ситото” на новото законодателство и на ДЗН през 1998 г. успяват да преминат едва 25 от заварените и от новоучредени застрахователи.

Понастоящем дейността на застрахователите се регламентира от Кодекс за застраховането, а надзорът се упражнява от Управление „Застрахователен надзор“, което е част от Комисията за финансов надзор.

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) е учредена на 16.10.1992 г. в София от 12 застрахователни компании. След съдебната си регистрация през 1994 г. Асоциацията се определя като сдружение с нестопанска цел в частна полза на своите членове чрез защита на техните общи интереси, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и нейния устав.
През 1995 г. се появява втора частна застрахователна браншова организация, но тя просъществува само до 1998 г. Оттогава до днес изразител на интересите на застрахователната гилдия е АБЗ. Асоциацията има възможността да участва в изготвянето, изменението и хармонизирането на проекти на застрахователни нормативни актове, както и да съдейства с подходящи форми и инициативи за издигане престижа на застраховането.

В АБЗ членуват само застрахователи, които са получили разрешение за извършване на застрахователна или презастрахователна дейност на територията на България.
Към 2013 г. в АБЗ членуват 30 застрахователи. От тях 18 са компаниите по общо застраховане и 12 – по животозастраховане.

За втора поредна година АБЗ обранизира спортен празник – турнир по минифутбол за купата на АБЗ. Тазгодишният носител на приза стана отборът на Лев Инс. На официално тържество тази вечер класираните на първите 3 места ще получат своите награди – купи и индивидуални медали.

Честит празник на всички, които работят в застрахователния бранш!

 
ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

1882: Първата застрахователна компания е румънска – Dacia. Учредена в Русе

1890: Учредително събрание на първото българско дружество „България“  в Русе на 16.12.
1891: Княз Фердинанд подписва указ 134 за основаване на дружеството, на 23 август

1926: Приет е първият Закон за държавния контрол върху частните предприятия, на 26.07., Надзорният орган съществува до 1946 г.

1946: На 27.06. e приет Закон за национализация на застрахователните дружества и държавен монопол в застраховането. Национализирани 19 български и 11 чуждестранни дружества. ДЗИ става единствен застраховател в България

 1961: С постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество „Булстрад”.

 1989: Пада юридическият монопол в застраховането.

 1989-1996: Появяват се около 130 застрахователни компании

 1996: На 11.10. е приет Закон на застраховането.

1997: Създадена Дирекция за застрахователен надзор (ДЗН).

 1998: Лицензирани са 25 от заварените и от новоучредени застрахователи. 17 от тях са в общото застраховане, 8 – в животозастраховането (6 акционерни компании и 2 – взаимозастрахователни кооперации).

2013: Към края на юли брутният премиен приход, отчетен от застрахователния бранш е 982 686 хил. лв., което представлява ръст от 6,7 % на годишна база при спад от 1,8 % към края на юли 2012 г.
Дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 800 624 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). Отчетеният ръст на годишна база възлиза на 3,8 % (при спад от 2,4 % година по-рано).
Записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 182 063 хил. лв. при 149 205 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 22% при ръст от 1,3 % година по-рано.      

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив