24 Септември 2020, 17:35 Днес (8) | Вчера (8)

Застрахователите отчитат спад от 2,5% в брутопремиите за полугодието

12 Септември 2012 17:40 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 12 септември 2012, 17:47

Претенциите в общото застраховане нарастват с 12,6 %, а в животозастраховането намаляват с 4,3 %

През първото шестмесечие на 2012 г. застрахователна дейност са извършвали 34 застрахователя със седалище в България - 18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.  Презастрахователна дейност са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане.

 Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 24,560 млн. лв. при 13, 18 млн. лв. към края на юни 2011 г., съответно финансов резултат от 29,320 млн. лв. при 22, 662 млн. лв. за същия период на 2011 г. 

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на шестмесечието на 2012 г. е 8,066 млн. лв. при 6, 051 млн. лв. за същия период на 2011 г., а финансовият резултат е 23,235 млн. лв. при 15,471 млн. лв. към края на шестмесечието на 2011 г.

 Сумата на активите на застрахователите нараства с 0,6 % на годишна база и възлиза на 2 905 759 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане намалява с 0,6 % на годишна база и достига 1 855 060  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 3,0 % и достига 1 050 699 хил. лв.

 Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 5,8 % на годишна база и достига 828, 803 млн. лв., в т.ч. 491,169 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 337, 634 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

 Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4,5 % на годишна база и достига 1 478 748 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.06.2012 г., нараства с 12,1 % на годишна база и достига 614 064 хил. лв.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в България за първото шестмесечие на 2012 г., възлиза на 794,453 млн. лв., като се отчита спад от 2,5 % на годишна база при ръст от 0,5 % за същия период на 2011 г.

 Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 667,889 млн. лв., с което се реализира спад от 3,0 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) - 70,4 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) - 18,3 %.

 Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на шестмесечието на 2012 г., възлиза на 126, 564 млн. лв., с което се реализира ръст от 0,6 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,3 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

 Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 362,286 млн. лв., като нарастват с 12,6 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 47, 475 млн. лв., като се отчита намаление от 4,3 % на годишна база.

Размерът на записаните премии по активно презастраховане се изчислява на 723 814 хил. лв., като на годишна база се отчита спад от 6,6 %. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са в размер на 315,976 млн лв. и на годишна база намаляват с 30,9 %.

В края на юни 2012 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат технически резултат от 810 хил. лв., при 99 хил. лв., отчетен  към края на юни 2011 г. Финансовият им резултат се увеличава от 451 хил. лв. към края на юни 2011 г. на 1 278 хил. лв. към края на шестмесечието на 2012 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества намалява с 0,7 % на годишна база и възлиза на 84 228 хил. лв. Общият размер на собствения капитал нараства с 9,1 % на годишна база и достига 60 396 хил. лв.

 Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 7,3 % на годишна база и достига 19 992 хил. лв.

Брутният премиен приход към края на шестмесечието на 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 26 358 хил. лв., с което се отчита ръст от 7,3 % на годишна база. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран в здравноосигурителния сектор, заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети”- 36,7 %, следван от пакетите „Извънболнична медицинска помощ” (21,7 %) и „Възстановяване на разходите” (12,1 %).

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 13 360 хил. лв., като се отчита увеличение от 6,8 % на годишна база. 

 Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.06.2012 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 199 908 при 201 087 в края на юни 2011 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив