08 Август 2020, 09:17 Днес (0) | Вчера (7)

Икономиката на България нарасна с 3% през 2015 година

08 Март 2016 14:04 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 8 март 2016, 12:58
Getty Images

Растежът през третото тримесечие на м.г. е 0,7%

През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 23 699 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 117 млн., като на човек от населението се падат 1 687 евро, съобщиха от НСИ. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3% на БВП през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2015 година.

През 2015 г. БВП възлиза на 86 373 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 44 162 млн. евро, като на човек се падат 6 136 евро. БВП за 2015 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.0% спрямо 2014 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2015 г. възлиза на 23 699 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 300 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.78638 лв. за щатски долар БВП възлиза на 13 267 млн. долара и съответно на 1 847 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 12 117 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 687 евро.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2015 г. възлиза на 20 461 млн. лв. по текущи цени.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.1 процентни пункта до 3.7%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта и достига 25.0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 71.3% при 72.6% през съответния период на предходната година.
За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2015 г. се изразходват 79.5% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 23.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП нараства с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2015 г., докато брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0.3%.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2015 г. крайното потребление бележи ръст от 0.9% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 1.1%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5.6%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.

БВП нараства с 3% през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 1.1%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 3.6%, Промишленост - с 3.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 2.8%, Финансови и застрахователни дейности - с 1.7%, Операции с недвижими имоти - с 1.4%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство и Строителство - с по 1.2%, и Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - с 0.7%.
По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното увеличаване на БВП има нарастването на колективното потребление - с 2.1%, и на индивидуалното - с 1.0%. Бруто образуването на основен капитал бележи ръст от 1.7%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно със 3.4 и 4.2% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

БВП за 2015 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3% спрямо 2014 година.
За 2015 г. БВП достига номинален стойностен обем от 86 373 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.76441 лв. за щатски долар, БВП възлиза на 48 953 млн. долара. На човек от населението се падат 12 000 лв. от обема на показателя, или 6 801 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 44 162 млн. евро, като на човек от населението се падат 6 136 евро.
Брутната добавена стойност възлиза на 73 805 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 1.5% по-висок в сравнение с този през 2014 година.
Индустриалният сектор създава 27.6% от добавената стойност на икономиката, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с 2014 година. Секторът на услугите създава 67.3, а аграрният сектор - 5.1% от добавената стойност.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив