21 Октомври 2018, 11:56 Днес (0) | Вчера (0)

КФН отне лиценза на "Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК"

04 Декември 2017 09:31 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 4 декември 2017, 08:38
КФН

Розалина Градинарова-Стоянова и Стефан Петров Стефанов са назначени за квестори

Комисията за финансов надзор отне лиценза на "Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК" за извършване на застрахователна дейност. Регулаторът забрани свободното разпореждане с активи на дружеството до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.

С решението си Надзорът назначи Розалина Градинарова-Стоянова и Стефан Петров Стефанов за квестори на СиВЗК до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.

На квесторите са дадени задължителни предписания да възложат на съответните служители на СиВЗК, включително като ги упълномощят изрично, да извършват в срока на квестурата всички необходими правни и фактически действия, в рамките на закона, относно: извършването на плащания към ползватели на застрахователни услуги на ликвидни и изискуеми задължения, произтичащи от застрахователни договори, както и по договори за пасивно презастраховане, сключени от СиВЗК; извършване на плащания на публичноправни вземания към държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, по които задължено лице е СиВЗК; извършване на плащания на битови сметки и други периодични задължения (ток, вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и дължимите възнаграждения на наетия персонал до размера на обичайното за извършване на нормалната дейност на застрахователя.

КФН оправомощи своя председател да отправи искане до компетентния съд за образуване на производство по несъстоятелност срещу СиВЗК след влизане в сила на настоящото решение.

Квесторите встъпват в длъжност от датата на вземане на решението. Представителството на СиВЗК се осъществява от квесторите, винаги заедно. Действия, извършени от името на дружеството в нарушение на представителната власт на квесторите са нищожни. Квесторите имат неограничен достъп и контрол върху всички помещения, имущества и документи на СиВЗК. Всички служители на компанията са длъжни да подпомагат квесторите при изпълнение на техните правомощия.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 19 Октомври 2018
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6999
GBP 2.4796 2.4887 2.2265
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив