09 Август 2020, 01:49 Днес (0) | Вчера (0)

Пет банки държат 58% от пазара по активи

14 Януари 2019 17:11 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 14 януари 2019, 17:18

Това сочи анализът на БНБ за периода юли - септември 2018 г.

В края на септември 2018 г. общите активи на банковата система достигнаха 103.2 млрд. лв., като през третото тримесечие на годината нараснаха с 3.1 млрд. лв. (3.1%). Петте най-големи банки държаха 58.4% от общите активи на банковата система, като пазарният им дял остана почти без промяна спрямо този към края на предходното тримесечие.
Делът на местните банки в общите активи на банковата система се увеличи до 22.3% (от 21.9% в края на юни 2018 г.). Делът на дъщерните банки от ЕС намаля до 71.6% (при 71.9%
към юни). Дяловете на клоновете на банки извън ЕС (0.1%), на клоновете на банки от ЕС2 (3.0%) и на банките, собственост на лица извън ЕС (3.1%), останаха без промяна.

В структурата на активите на банковата система през периода юли – септември 2018 г. бяха отчетени следните изменения: намаля делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (от 19.9% на 19.5%); слабо се понижи и делът на портфейлите с ценни книжа (от 13.5% на 13.2%); делът на кредитите и авансите в общата структура на активите се повиши (от 61.5% на 62.6%); размерът на активите на банковата система, отнесени към БВП3, в края на септември 2018 г. възлезе на 97.0%.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите "централни банки" и "кредитни институции") се увеличи през тримесечието с 1.4 млрд. лв. (2.4%) до 60.3 млрд. лв. Нараснаха кредитите за домакинства (с 375 млн. лв.), за нефинансови предприятия (с 537 млн. лв.), за други финансови предприятия (с 414 млн. лв.) и вземанията от сектор "държавно управление" (с 97 млн. лв.).

През третото тримесечие на 2018 г. нямаше съществени промени в резидентната и във валутната структура на кредитния портфейл. Делът на кредитите за резиденти намаля с 30 базисни точки до 97.5% за сметка на дела на нерезидентите, който се увеличи (до 2.5% в края на септември 2018 г.). Във валутната структура бе отчетено повишение на дела на кредитите в левове до 62.3% (при 61.9% три месеца по-рано), а делът на кредитите, деноминирани в евро, се понижи до 35.9% (при 36.3% към края на юни).

През третото тримесечие депозитите в банковата система нараснаха с 2.8% (2.4 млрд. лв.) до 88.6 млрд. лв. Най-голямо абсолютно увеличение бе регистрирано при ресурса от нефинансови предприятия – с 1.4 млрд. лв. (5.7%).

Депозитите на домакинствата се увеличиха с 1.0 млрд. лв. (2.0%), тези от сектор "държавно управление" – с 310 млн. лв. (12.7%). Намаление имаше при депозитите на кредитни институции (с 46 млн. лв., 0.9%) и на други финансови предприятия (с 238 млн. лв., 7.6%).
резидентната структура на депозитите през разглежданото тримесечие не се наблюдаваше съществена промяна и в края на септември дяловете на резидентите и нерезидентите бяха съответно 91.0% и 9.0%.

Във валутната структура на депозитите тези в левове имаха дял от 57.6% (57.4% в края на юни), а тези в евро – 34.2% (34.5% в края на второто тримесечие на 2018 г.).
Собственият капитал в баланса на банковата система през третото тримесечие на 2018 г. нарасна с 3.7% и възлезе на 12.5 млрд. лв. в края на септември. Най-голям принос за
увеличението имаше печалбата.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив