15 Август 2020, 19:14 Днес (0) | Вчера (7)

Председателят на КФН Карина Караиванова преминава на работа в ЕБВР

05 Декември 2018 12:58 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 5 декември 2018, 14:55
КФН

Решението влиза в сила от 1 март 2019 година

Министерският съвет определи Карина Караиванова за представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Решението влиза в сила от 1 март 2019 година. Към момента представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие е Калин Митрев.

Карина Караиванова има богат професионален опит в работата с международните финансови институции, в частност с Европейската банка за възстановяване и развитие и ще представлява ефективно интересите на Република България, се казва в парвителственото решение.

В момента Караиванова е председател на Комисията за финансов надзор. Тя беше избрана на този пост на 28 юли 2016 г. с 6-годишен мандат.

Притежава магистърска степен по Финанси и банково дело и бакалавърска степен по Икономика от Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски”. Притежава сертификат от Международната програма по финанси и банково дело "Управление на риска” към Националния Институт по Банков Мениджмънт – Пуне, Индия. Притежава сертификат за придобити одитни умения от Института по Публична Администрация – Дъблин, Ирландия. Притежава сертификат по Икономически политики от Министерството на финансите – Токио, Япония.

От декември 2012 г. до февруари 2013 г., както и от ноември 2014 г. до юли 2016 г. е заместник-министър на финансите. Председател на надзорния съвет на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД. Член на борда на директорите на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Член на борда на управителите  на Черноморска банка за търговия и развитие, Международна инвестиционна банка и Алтернативен управител за България на МВФ.
От август 2010 г. до ноември 2014 г. е директор на дирекция "Национален фонд” в Министерство на финансите, национален ръководител на предприсъединителните фондове на ЕС и ръководител на сертифициращия орган за оперативните програми, финансирани от структурните и кохезионния фондове на ЕС.
От ноември 2006 г. до август 2010 г. е началник-отдел "Контрол и сертификация по програма САПАРД и Европейския фонд за регионално развитие” в Министерство на финансите.
От август 2003 г. до ноември 2006 г. заема позицията началник-отдел "Акредитация и оценка” в дирекция "Национален фонд” в Министерство на финансите.
От февруари 2003 г. до юли 2003 г. е експерт по разширената децентрализация в дирекция "Национален фонд” в Министерство на финансите.
От април 2001 до февруари 2002 г. е счетоводител по "Проект за развитие на районите с минна и стоманодобивна промишленост” на програма ФАР към Министерство на труда и социалната политика.

В нарочно изявление до медиите Караиванова посочи, че приема с благодарност номинацията. "Последните 2 години бяха ключови в усъвършенстването на дейността на КФН съобразно новите изисквания на европейските институции. В този период беше свършена огромна по обем и с високо качество работа по модернизирането и реформирането на секторите, за които отговаря регулаторът.  Успешно се справихме с промените в европейската регулаторна рамка, като подпомогнахме бизнеса бързо да се адаптира към изискванията на MIFIDII", подчертава Караиванова. Основна реформа претърпя и самата комисия с промените в Закона за комисията за финансов надзор, които въведоха нов модел за финансиране и дадоха финансови стимули за висококвалифицирани експертни кадри да се присъединят към екипа на КФН. С тези поправки бяха разширени и правомощията на заместник-председателите, което увеличи възможностите за ефикасен и целенасочен контрол в съответните сектори. Намали се и административната тежест върху бизнеса, се казва още в изявлението. Караиванова изброява и постигнатотж нормативно обновяване на всички сектори, за които отговаря КФН:
-в областта на капиталовите пазари бяха одобрени значими промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона за предлагане на финансови инструменти. С новите възможности за първи път чрез съдебно решение КФН успя да спре достъпа до 40 интернет платформи, които предлагаха инвестиционни услуги, без да имат необходимото разрешение;
-в областта на допълнителното пенсионно осигуряване беше усъвършенстван Кодекса за социално осигуряване, като беше прецизирана дефиницията за инвестиции в свързани лица;
-беше приет нов Кодекс за застраховането.
Успешно приключи прегледът на балансите на застрахователите и стрес тестовете на сектора, както и прегледа на активите на пенсионните фондове.
"Искам да уверя бизнеса и обществото, че до евентуалното ми преминаване на новата позиция в ЕБВР ще продължа да изпълнявам задълженията си като председател на КФН. Предстои промяна във философията на надзора у нас и възприемането на риск-базиран надзор. До края на месец март 2019 година трябва да сме готови с платформата за тази значима трансформация, а до края на февруари с методология за оценка на риска на пазара. Трябва да подготвим условията за употребата на стрес тестовете като обичаен инструмент в нашата дейност. Предизвикателство за целия екип на комисията е получаването на добра оценка за небанковия финансов сектор, с която да изпълним ангажиментите си относно включването в механизма ERM2. Тези задачи трябва да изпълним до средата на следващата година.
Заявявам, че ще продължа да изпълнявам принципно и енергично задълженията си като председател на КФН до окончателното решение по издигнатата кандидатура."

Европейската банка за възстановяване и развитие е един от най-големите инвеститори в България, с която страната ни поддържа дългогодишни отношения на ползотворно сътрудничество. От началото на дейността си у нас, от 1993 г. до 31.10.2018 г., ЕБВР е предоставила инвестиции в размер на 3.847 млрд. евро за финансиране на 249 проекта в различни сектори на икономиката на страната. Инвестициите в частния сектор представляват 56 % от актуалния портфейл на банката в България.
ЕБВР е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирани икономики на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 67 държави и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР е 30 млрд. евро. Република България участва в капитала на ЕБВР с 237,11 млн. евро.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив