08 Август 2020, 11:55 Днес (0) | Вчера (7)

През януари печалбата на банките е 77 млн. лв.

28 Февруари 2019 17:37 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 28 февруари 2019, 17:40
Под лиценза на creativecommons

Активите на банковата система нарастват с 1.4 млрд. лв.

През януари активите на банковата система нарастват с 1.4 млрд. лв. (1.3%) до 107 млрд. лв., съобщи БНБ. Увеличават се основно инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, кредитите и авансите и материалните активи.

В края на отчетния месец сумата на дълговите и на капиталовите инструменти заема 12.3% от общите активи на банковата система. На месечна база размерът на позицията пари и парични салда при централни банки и други депозити на виждане не се променя съществено и в края на януари делът ѝ в общите активи възлиза на 19.0%. В структурата на балансовата позиция намаляват паричните наличности и паричните салда в централни банки, докато другите депозити на виждане нарастват.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите "централни банки" и "кредитни институции") се увеличава през месеца с 384 млн. лв. (0.6%). Нарастват всички сегменти на портфейла. Кредитите за нефинансови предприятия и за домакинства нарастват съответно с 0.7% и 0.3% спрямо края на декември 2018 г., а кредитите за сектор "държавно управление" и за други финансови предприятия – съответно с 3.9% и 1.5%.
В структурата на брутните кредити и аванси се увеличават също и вземанията от кредитни институции (с 1.6 млрд. лв., 12.7%). Намаляват кредитите и авансите за сектор "централни банки" (с 1.0 млрд. лв., 6.8%).

Спрямо края на декември 2018 г. депозитите в банковата система се увеличават с 826 млн. лв. (0.9%). Нарастват тези от домакинства (с 0.3%), от други финансови предприятия (с 9.6%), от сектор "държавно управление" (с 4.6%) и от кредитни институции (с 8.3%). Депозитите на нефинансови предприятия намаляват (с 0.7%).
Собственият капитал в баланса на банковата система през месеца се увеличава със 134 млн. лв. (1.0%). Принос за това има прирастът на другите резерви и на натрупания друг всеобхватен доход.

През януари печалбата на банковата система възлиза на 77 млн. лв. (при 117 млн. лв. година по-рано).

Извършените през месеца разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 24 млн. лв., или с 8 млн. лв. по-малко спрямо тези към 31 януари 2018 г.
Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на отчетния месец са съответно 27.9 млрд. лв. и 9.9 млрд. лв. Съотношението на двете величини – отношението на ликвидно покритие, е 281.5%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив