16 Януари 2021, 16:25 Днес (0) | Вчера (14)

Проект на Наредба за централен кредитен регистър на банките

26 Март 2004 INSMARKET по статията работи:
A+ A-

Изготвеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 на БНБ за централен кредитен регистър на банките бе приет от УС на БНБ на второ четене

Промените, които се предлагат, са следните:
1. Отпада долната граница на отпуснатите банкови кредити, които подлежат на отчитане пред централния кредитен регистър (ЦКР). До този момент тази граница беше 10 000 лева. С извършваната промяна банките ще могат да черпят информация за пълната кредитна задлъжнялост на своите действителни или потенциални клиенти, като се преодолява възможността последните да изкривяват реалната представа за своята експозиция към банковата система чрез получаване на множество кредити под съществуващия към момента праг за докладване от 10 000 лв.
Въвежда се единствено граница, под която няма да се наблюдават овърдрафти по дебитни карти в размер под 1000 лева, стига те да не излизат от категорията на редовните експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ. Основание за този подход е обстоятелството, че подобен овърдрафт се покрива автоматично от превода на суми по картата и в редки случаи може да се окаже необслужван. В същото време броят на такива овърдрафти е значителен и докладването им ще затрудни обработката на информацията.
2. Друга важна промяна в режима за функциониране на ЦКР е отпадането на междубанковите вземания. Понастоящем Наредба № 22 изисква докладване на такива вземания с договорен срок над 30 дни, но практиката показва, че тази информация до момента не е представлявала интерес и някои банки дори не я подават с обяснението, че нямат такива депозити.
3. Въвежда се изискване банките да подават информация в ЦКР в електронен вид (отпадат сегашните алтернативи това да става и на хартиен или магнитен носител). Свързана с този режим е възможността на ЦКР да осигурява постоянна он-лайн информация за кредитната задлъжнялост на банковите действителни или потенциални клиенти. С отпадането от същия текст на определението "общата" към "кредитната задлъжнялост" на банковите клиенти се създава възможност ЦКР да предоставя и разбивка по отделни експозиции на всеки един от проучваните субекти. По настояване на търговските банки се запазва функцията на ЦКР по изготвяне на ежемесечна информация за общата кредитна задлъжнялост на банковите клинети и на свързаните с тях лица към банковата система.
4. Съхранена е основната конструкция на информативните задължения от страна на банките. Сключването на всеки нов кредитен договор или настъпването на изменение в такъв договор подлежи на докладване в срок до 5 работни дни от датата на реализиране на съответния юридически факт, а ежемесечно - до 15-то число на следващия месец - банката следва да подава информация за размера на актуалната експозиция по всеки вече отпуснат кредит към последната дата на отчетния месец. Тази процедура се следва до момента на окончателно погасяване на кредита.
5. По предложение на АТБ отпада възможността ЦКР да се използва за нуждите на "други потребители" освен вече изброените в нормативния текст, както и се преодолява неяснотата, произтичаща досега от използваното понятие "резиденти", което не е правно дефинирано.
6. Прецизират се нормативните определения, включени в Допълнителната разпоредба на Наредба № 22. Възприета е по-обобщена дефиниция на понятието "банки" и се изгражда стриктно съответствие между понятието за "свързани лица" в контекста на Наредба № 22 и основната употреба на това понятие за нуждите на банковото право. Чрез няколкото корекции в ключовото за Наредба № 22 понятие "клиент на банка" вече изрично в нормативния обхват на подзаконовия акт се включват и потенциалните банкови клиенти (т.е. могат да се правят проучвания и за такива лица, с които конкретната банка все още не е изградила правоотношения, но които са изявили желание да й станат клиенти чрез евентуално отпускане на кредит), като в същото време се изключват от това понятие търговските банки предвид отпадането на междубанковите кредити от обхвата на информационните задължения на банките.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив