26 Май 2020, 19:43 Днес (14) | Вчера (1)

Социалните и здравноосигурителните вноски към 30 юни са 2,681 млрд. лева

29 Август 2012 14:08 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 29 август 2012, 14:13
Под лиценза на creativecommons

Фискалният резерв към 30 юни 2012 г. е 5,1 милиарда по данни на Министерството на финансите

Правителството прие Доклад за изпълнението на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2012 г.

 

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30.06.2012 г. от централния бюджет възлиза на 466,6 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС. Фискалният резерв към 30.06.2012 г. е в размер на 5,1 млрд. лева по данни на Министерството на финансите.

Вследствие на отчетените добри параметри по изпълнението на приходите по националния бюджет и стегнатата рамка по отношение на разходите, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на първото полугодие на 2012 година е излишък в размер на 61,9 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП) За първи път от 2009 г. насам салдото по КФП към края на първото полугодие е положително и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 465,9 млн. лв. и дефицит по европейските програми/средства в размер на 403,9 млн. лв. Бюджетната позиция по КФП към полугодието на 2012 г. се подобрява номинално със 712,7 млн. лв. (1 п.п. от БВП) спрямо дефицита към полугодието на миналата година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30 юни 2012 г. са в размер на 13 223,9 млн. лв. или 46% от разчетите към ЗДБРБ за 2012 година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година, постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 9,8% (1 182,1 млн. лв.), което се дължи на ръста при косвените данъци, неданъчните приходи и помощите. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни 2012 г. възлиза на 10 565,0 млн. лв. (48,9% от годишните разчети). Приходите в частта на преките данъци са 2 122,2 млн. лв., което е 55,3% от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 5 319,3 млн. лв., което е 46,8% от планираните със ЗДБРБ за 2012 г. От тях приходите от ДДС са 3 419,3 млн. лв. (48,2% от плана), от акцизи - 1 829,7 млн. лв. (44,3% от плана), от мита - 57 млн. лв. (47,5% от плана) и от данък върху застрахователните премии - 13,3 млн. лв. (55,3% от плана).

 Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 442,5 млн. лв. (53,7% от годишния разчет). Социалните и здравноосигурителните вноски към 30.06.2012 г. са в размер на 2 681,0 млн. лв., което представлява 48,2% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 2 658,9 млн. лв., което е 37,2% от годишния разчет. Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 юни 2012 г. възлизат на 13 161,9 млн. лв., което е 44,1% от годишния разчет.

В структурно отношение спрямо първото полугодие на 2011 г. се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социално и здравноосигурителните плащания. Текущите нелихвени разходи са в размер на 11 014,5 млн. лв. (48,9% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 321,3 млн. лв. (24,9% от разчетите към ЗДБРБ за 2012 г.) и лихвените плащания - на 359,6 млн. лв. (50,1% от планираните за 2012 г.).

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив