08 Декември 2019, 13:56 Днес (0) | Вчера (0)

Средната заплата нарасна с 8% през последното тримесечие на 2015 г.

08 Март 2016 15:02 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 8 март 2016, 14:27

Безработицата за посочения период падна до най-ниски нива от 2009 г. досега

Според експресните данни на НСИ, растежът на БВП за четвъртото тримесечие на 2015 г. достига 3.1% на годишна база (по сезонно изгладени данни). Този път той бе движен от вътрешното търсене с ръст на крайното потребление и инвес-тициите в основен капитал съответно от 2.5% и 1.4% на годишна база. Растежът на износа се забавя до 0.7%.

Краткосрочната бизнес статистика запази доброто си развитие през декември, като всички основни индекси регистрираха нарастване спрямо година по-рано. Показателите за бизнес климата и доверието на потребителите също се повишиха в началото на 2016 г. Това сочи анализ на основните макроикономически показатели, изготвен от дирекция "Икономическа и финансова политика" в Министерството на финансите.

Нивото на безработица (НРС) се понижи до 7.9% през четвъртото тримесечие на 2015 г., което е най-ниската стойност на показателя от края на 2009 г. Според наблюдението на потребителите на НСИ, очакванията за безработицата през 2016 г. продължиха да се подобряват в началото на годината, което би могло да се разглежда като индикация за задържане на низходящия тренд на безработицата.
Понижението в равнището на безработица бе обусловено както от повишението на заетостта, така и от намалението на работната сила. Отбелязаното увеличение на коефициента на икономическа активност на населението във възрастовата група 15-64 г. през четвъртото тримесечие на 2015 г. не успя да компенсира негативните демографски развития, които се отразяват в спад на населението в трудоспособна възраст и съответно в намаление на работната сила. Същевременно, положителното развитие на заетостта през последното тримесечие имаше по-силно влияние за намаление на безработицата според данните от НРС. Коефициентът на заетост (15-64) отбеляза най-силното си повишение на годишна база, след като започна възстановяването си през 2012 г., и достигна 63.7% през четвъртото тримесечие на 2015 г. Общият брой на наетите се повиши с 0.9% спрямо година по-рано под влияние на положителното развитие в частния сектор, докато публичният сектор имаше отрицателен принос. Най-висок принос към възходящата динамика на наетите имаха дейностите създаване и разпространение на информация (9.4%), транспорт (4.4%) и преработващата промишленост (1.3%).
Дейностите, при които бе наблюдавано най-високо търсене на труд през разглеждания период, отчетоха и най-висок растеж на средната работна заплата.

Средната работна заплата в страната нарасна с 8% в номинално изражение спрямо последното тримесечие на 2014 г. Реалният годишен ръст на показателя възлезе на 9.1%, като подкрепи нарастването на покупателната способност на домакинствата. Възходящата динамика на наетите бе свързана до голяма степен с търсене на високо квалифицирани наети лица, което допринесе за повишението на средната работна заплата общо в икономиката. Тя нарасна с 8.0% в номинално изражение с водещо влияние от страна на частния сектор (9.2%), докато растежът на показателя в обществения сектор възлезе на 5.4%.

Според предварителните данни, ХИПЦ отчете минимално понижение от 0.1% през януари 2016 г. спрямо предходния месец, за което основно допринесоха енергийните стоки. Отрицателният годишен темп на инфлация се забави до -0.3% по линия на по-ускорено изчерпване на ба-зовия ефект от спада на цените на суровия пет-рол.

Месечното салдо по текущата сметка бе отрицателно в размер на 289.7 млн. евро през ноември, след като търговският дефицит нарасна, а балансът по статия вторичен доход отчете отрицателна стойност. За периода януари-ноември 2015 г. салдото по текущата сметка достигна 1.8% от прогнозния БВП, а по финансовата сметка отрицателна стойност от 3.1% от БВП.

Дефицитът по консолидирания бюджет на касова основа за 2015 г. по предварителни данни бе 2.5 млрд. лв. (2.9% от прогнозния БВП), като отче-те подобрение с 0.8 пр.п. в сравнение с края на 2014 г. Фискалният резерв към 31.12.2015 г. въз-лезе на 7.9 млрд. лв., а държавният дълг – на 11.6 млрд. евро (26.4% от прогнозния БВП).

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив