11 Август 2020, 22:38 Днес (8) | Вчера (9)

Съдят БАЕЗ за отказ на информация Агенцията една година не дава исканата справка

20 Юни 2003 в-к "Кеш" по статията работи:
A+ A-

За 25 юни е насрочено дело в Софийския градски съд срещу БАЕЗ за това, че са отказали информация на Института за пазарна икономика. Aдминистративното дело с №3201/2002 г. СГС, АО, III ­ З състав, "Институт за пазарна икономика срещу Българска агенция за експортно застраховане", бе насрочено за 6.03.2003 г. от 10.00 ч, но първото заседание бе отложено за края на юни поради липсващи документи.

Със заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Институтът за пазарна икономика (ИПИ), представляван от изпълнителния си директор Красен Станчев, на 22 август миналата година е поискал от Междуведомствения съвет по експортно застраховане да му бъде предоставен достъп до обществена информация под формата на справка. Исканата информация е била във връзка с проект на тема: "Институционални реформи: разходи за стартиране на бизнес и юридически санкции за налагане на спазване на договорите в България и Македония", финансиран от фондация "Фридъм Хаус", Будапеща. Година след отправянето на искането проектът вече е към своя край, като експертите от института твърдят, че липсата на исканата от тях информация значително е затруднило работата им по проекта. Исканата информация е била за броя на постъпилите предложения за застраховане на плащания по договори за износ, както и този на сключените застрахователни договори за 2000, 2001 и 2002 година за краткосрочен търговски риск, за нетърговски риск, както и за предекспортно застраховане, класирани по страни, както общо за всички държави, така и поотделно за Македония, Гърция, Югославия, Румъния и Турция. Искана е и информация за имената на фирмите, с които са се сключвали договори, както и координати за контакт с тях, а също и общият размер на застрахования износ за Македония за периода 2000 ­ 2002 година. За експертите от института е било важно да научат и средната цена на застрахователната премия по договорите за износ за Македония за същия период, съответно за търговски и нетърговски риск, както и броя на застрахователните договори за износ в Македония, при които се е наложило изплащане на обезщетение. Ведомството се е интересувало и от методологията за оценка на търговския и нетърговския риск "по страни или вътрешни правила, международни търгове и пр., по които се класират страните". Това е вписано в Заявлението за достъп до информация на ИПИ, предоставено единствено на КЕШ.
С писмо (изх. №714 от 26 септември 2002 г.) зам.-министърът на икономиката, член на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, отказа предоставяне на информацията, тъй като "Българска агенция за експортно застраховане" АД не била задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗДОИ. По смисъла на тази разпоредба се посочват като задължен субект за предоставяне на достъп до обществена информация средствата за масова информация. Според мотивите на юристите на ПДИ, посочени в изготвената от тях жалба, "БАЕЗ, в частност Междуведомственият съвет, обаче попада в категорията на задължените субекти, посочени в чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ", според който публичноправните субекти в качеството си на такива са длъжни да предоставят достъп до исканата информация. Юристите на института твърдят, че БАЕЗ е публичноправен субект, коментирайки в жалбата текстове от Закона за експортното застраховане. Според тях жалбата им е основателна и поради факта, че отказаната им информация е "обществена" по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот в България и би дала възможност жалбоподателят да си състави мнение за дейността на БАЕЗ. В отказа си ответникът не е оспорил факта, че информацията е обществена и според юристите на ИПИ достъпът до нея не подлежи на предвидено в закон ограничение.
От БАЕЗ заявиха неофициално за КЕШ, че агенцията не би следвало да е задължена да дава подобна информация, защото не е част от държавната администрация, тъй като е регистрирана по търговския закон, макар и държавата в лицето на министъра на икономиката да държи 99.995% от собствеността на застрахователя. Финансовата информация, с която борави агенцията при анализирането на риска, според тях би следвало да е конфиденциална.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив