29 Януари 2020, 08:24 Днес (0) | Вчера (14)

Текущата и капиталова сметка е 945,6 млн. евро за юни

19 Август 2019 16:25 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 19 август 2019, 14:29

Търговското салдо за юни 2019 г. е положително в размер на 29.6 млн. евро

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г., съобщи БНБ. За януари – юни 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2219.5 млн. евро (3.8% от БВП) при излишък от 461 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – юни 2018 г.
За юни 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 880.3 млн. евро при излишък от 341.9 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1758.6 млн. евро (3% от БВП) при излишък от 266.3 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – юни 2018 г.
Търговското салдо за юни 2019 г. е положително в размер на 29.6 млн. евро при дефицит от 202.2 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 539.5 млн. евро (0.9% от БВП) при дефицит от 1333.8 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 2018 г.
Износът на стоки е 2333.3 млн. евро за юни 2019 г., като се понижава с 59.8 млн. евро (2.5%) в сравнение с този за юни 2018 г. (2393.1 млн. евро). За януари – юни 2019 г. износът е 13 879.1 млн. евро (23.5% от БВП), като нараства с 944.9 млн. евро (7.3%) в сравнение с този за същия период на 2018 г. (12 934.2 млн. евро, 23.4% от БВП). Износът за януари – юни 2018 г. нараства на годишна база с 0.3%.
Вносът на стоки за юни 2019 г. е 2303.7 млн. евро, като намалява с 291.6 млн. евро (11.2%) спрямо юни 2018 г. (2595.3 млн. евро). За януари – юни 2019 г. вносът е 14 418.6 млн. евро (24.4% от БВП), като се увеличава със 150.6 млн. евро (1.1%) спрямо същия период на 2018 г. (14 268 млн. евро, 25.9% от БВП). Вносът за януари – юни 2018 г. нараства на годишна база със 7.1%.
Салдото по услугите е положително в размер на 499.7 млн. евро при положително салдо от 486.4 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. салдото е положително в размер на 1226.4 млн. евро (2.1% от БВП) при положително салдо от 1050.2 млн. евро (1.9% от БВП) за януари – юни 2018 г.
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 13.8 млн. евро при отрицателно салдо от 67.6 млн. евро за юни 2018 г.3 За януари – юни 2019 г. салдото е отрицателно в размер на 129.1 млн. евро (0.2% от БВП) при отрицателно салдо от 389.5 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – юни 2018 г.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 364.9 млн. евро при положително салдо от 125.3 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. салдото е положително в размер на 1200.8 млн. евро (2% от БВП) при положително салдо от 939.4 млн. евро (1.7% от БВП) за същия период на 2018 г.
Капиталовата сметка е положителна в размер на 65.3 млн. евро при положителна стойност от 92.2 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. капиталовата сметка е положителна – 460.9 млн. евро (0.8% от БВП), при положителна стойност от 194.6 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – юни 2018 г. Финансовата сметка за юни 2019 г. е положителна в размер на 283.6 млн. евро при положителна стойност от
312.7 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. финансовата сметка е положителна – 746.4 млн. евро (1.3% от БВП), при положителна стойност от 1294.9 млн. евро (2.3% от БВП) за същия период на 2018 г. Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 335.3 млн. евро при положително салдо от 20.9 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. салдото е отрицателно в размер на 286.8 млн. евро (0.5% от БВП) при положително салдо от 25.6 млн. евро (0.05% от БВП) за същия период на 2018 г.
Преките инвестиции – активи се увеличават с 25.3 млн. евро при увеличение със 176.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. те нарастват със 174.6 млн. евро (0.3% от БВП) при увеличение с 465.4 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2018 г.
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 360.6 млн. евро при увеличение със 155.2 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. те нарастват с 461.4 млн. евро (0.8% от БВП) при увеличение с 439.8 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – юни 2018 г.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 256 млн. евро при отрицателна стойност от 179.7 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. салдото е положително в размер на 584 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 628.3 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2018 г.
Портфейлните инвестиции – активи за юни 2019 г. се повишават с 246.3 млн. евро. За януари – юни 2019 г. те нарастват с 560.3 млн. евро (0.9% от БВП) при увеличение с 492.8 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2018 г.
Портфейлните инвестиции – пасиви за юни 2019 г. намаляват с 9.7 млн. евро при увеличение със 179.7 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 23.7 млн. евро (0.04% от БВП) при намаление със 135.5 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2018 г.
Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 147.3 млн. евро при отрицателно салдо от 260.7 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. салдото е положително в размер на 609.2 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 696.3 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – юни 2018 г.
Други инвестиции – активи се понижават с 91.3 млн. евро при намаление със 131.9 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. те се повишават с 593.5 млн. евро (1% от БВП) при увеличение с 982.5 млн. евро (1.8% от БВП) за същия период на 2018 г.
Други инвестиции – пасиви за юни 2019 г. се понижават с 238.6 млн. евро при намаление със 128.8 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. те намаляват с 15.6 млн. евро при увеличение с 286.1 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2018 г.
Резервните активи на БНБ5 се повишават с 238.7 млн. евро през отчетния месец при увеличение със 732.9 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. те намаляват със 100.3 млн. евро (0.2% от БВП) при намаление със 143.6 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2018 г.
Статия Грешки и пропуски, нето е отрицателна в размер на 662 млн. евро при отрицателна стойност от 121.4 млн. евро за юни 2018 г. По предварителни данни за януари – юни 2019 г. статията е отрицателна в размер на 1473 млн. евро (2.5% от БВП) при положителна стойност от 833.9 млн. евро (1.5% от БВП) за същия период на 2018 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив