14 Декември 2019, 21:42 Днес (0) | Вчера (13)

Текущата и капиталова сметка за февруари 2019 г. е 537.2 млн. евро

17 Април 2019 15:42 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 17 април 2019, 16:00

Търговското салдо за февруари 2019 г. е отрицателно в размер на 111.1 млн. евро

Текущата и капиталова сметка за февруари 2019 г. е положителна и възлиза на 537.2 млн. евро при излишък от 178.7 млн. евро за февруари 2018 г., съобщиха от БНБ.
За януари – февруари 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 705.2 млн. евро (1.2% от БВП2) при излишък от 55.6 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – февруари 2018 г. За февруари 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 416.2 млн. евро при излишък от 196.4 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 511.1 млн. евро (0.9% от БВП) при излишък от 57 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – февруари 2018 г.
Търговското салдо за февруари 2019 г. е отрицателно в размер на 111.1 млн. евро при дефицит от 241.5 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 192.2 млн. евро (0.3% от БВП) при дефицит от 447 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2018 г.
Износът на стоки е 2377.9 млн. евро за февруари 2019 г., като се повишава с 466.8 млн. евро (24.4%) в сравнение с този за февруари 2018 г. (1911.1 млн. евро). За януари – февруари 2019 г. износът е 4622.9 млн. евро (7.8% от БВП), като нараства с 555.9 млн. евро (13.7%) в сравнение с този за същия период на 2018 г. (4067.1 млн. евро, 7.4% от БВП).
Износът за януари – февруари 2018 г. нараства на годишна база с 3.2%.
Вносът на стоки за февруари 2019 г. е 2489 млн. евро, като нараства с 336.4 млн. евро (15.6%) спрямо февруари 2018 г. (2152.6 млн. евро). За януари – февруари 2019 г. вносът е 4815.1 млн. евро (8.1% от БВП), като се увеличава с 301.1 млн. евро (6.7%) спрямо същия период на 2018 г. (4514.1 млн. евро, 8.2% от БВП). Вносът за януари – февруари 2018 г. нараства на годишна база с 12%.
Салдото по услугите е положително в размер на 89.4 млн. евро при положително салдо от 107 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. салдото е положително в размер на 222 млн. евро (0.4% от БВП) при положително салдо от 198.9 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – февруари 2018 г. Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е положително в размер на 10.6 млн. евро при отрицателно салдо от 66.4 млн. евро за февруари 2018 г.3 За януари – февруари 2019 г. салдото е положително в размер на 21.3 млн. евро (0.04% от БВП) при отрицателно салдо от 134.2 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – февруари 2018 г.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 427.2 млн. евро при положително салдо от 397.3 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. салдото е положително в размер на 460 млн. евро (0.8% от БВП) при положително салдо от 439.3 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2018 г.
Капиталовата сметка е положителна в размер на 121 млн. евро при отрицателна стойност от 17.7 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. капиталовата сметка е положителна – 194.1 млн. евро (0.3% от БВП), при отрицателна стойност от 1.4 млн. евро за януари – февруари 2018 г.
Финансовата сметка за февруари 2019 г. е положителна в размер на 654.9 млн. евро при положителна стойност от 418 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. финансовата сметка е положителна – 637.5 млн. евро (1.1% от БВП), при положителна стойност от 296.9 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2018 г.
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 11.3 млн. евро при отрицателно салдо от 8.9 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. салдото е положително в размер на 468.3 млн. евро (0.8% от БВП) при отрицателно салдо от 233.3 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2018 г.
Преките инвестиции – активи се повишават с 14.3 млн. евро при увеличение с 2.4 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. те намаляват с 24.5 млн. евро при увеличение с 84.3 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2018 г.
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 25.6 млн. евро при увеличение с 11.2 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. те намаляват с 492.9 млн. евро (0.8% от БВП) при увеличение с 317.6 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – февруари 2018 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 21.9 млн. евро за февруари 2019 г., при повишение със 7.8 млн. евро за февруари 2018 г.4. За януари – февруари 2019 г. преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват с 437.6 млн. евро (при увеличение с 236.6 млн. евро за януари – февруари 2018 г.).
Преките инвестиции в чужбина за февруари 2019 г. нарастват с 10.6 млн. евро, при намаление с 1 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. преките инвестиции в чужбина нарастват с 30.8 млн. евро (при увеличение с 3.3 млн. евро за януари – февруари 2018 г.).
По-подробна информация за преките инвестиции има в Приложение 2 – Преки инвестиции (януари – февруари 2019 г.) към това прессъобщение, а серия от данни – в таблиците в рубрика Статистика/Външен сектор/Преки инвестиции.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 101.7 млн. евро при положителна стойност от 258.5 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. салдото е положително в размер на 43.3 млн. евро (0.1% от БВП) при положително салдо от 324.6 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2018 г.
Портфейлните инвестиции – активи за февруари 2019 г. се повишават със 103.3 млн. евро при увеличение със 168.2 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. те нарастват със 72.4 млн. евро (0.1% от БВП) при увеличение с 362.3 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2018 г.
Портфейлните инвестиции – пасиви за февруари 2019 г. нарастват с 1.6 млн. евро при понижение с 90.3 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. портфейлните инвестиции – пасиви нарастват с 29.1 млн. евро при увеличение с 37.8 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2018 г. Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 204.9 млн. евро при положително салдо от 195.3 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. салдото е положително в размер на 516.4 млн. евро (0.9% от БВП) при положително салдо от 1587.6 млн. евро (2.9% от БВП) за януари – февруари 2018 г. Други инвестиции – активи се повишават с 262.8 млн. евро при увеличение със 175.1 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. те се повишават със 751.8 млн. евро (1.3% от БВП) при увеличение с 1554.2 млн. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2018 г. Други инвестиции – пасиви за февруари 2019 г. се повишават с 57.8 млн. евро при намаление с 20.2 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. те нарастват с 235.4 млн. евро (0.4% от БВП) при понижение с 33.3 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2018 г. Резервните активи на БНБ5 се повишават с 350.4 млн. евро през отчетния месец при намаление със 75.6 млн. евро за февруари 2018 г. За януари – февруари 2019 г. те намаляват с 364.8 млн. евро (0.6% от БВП) при намаление с 1434.2 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2018 г. Статия Грешки и пропуски, нето е положителна в размер на 117.7 млн. евро при положителна стойност от 239.2 млн. евро за февруари 2018 г. По предварителни данни за януари – февруари 2019 г. статията е отрицателна в размер на 67.8 млн. евро (0.1% от БВП) при положителна стойност от 241.3 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2018 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив