25 Февруари 2020, 17:35 Днес (14) | Вчера (16)

Търговското салдо за декември 2003 г. е отрицателно в размер на 363 млн. щ. д

27 Февруари 2004 INSMARKET по статията работи:
A+ A-

Текущата сметка има дефицит в размер на 318.1 млн. щ. през същия месец, стана ясно от данните на БНБ

За декември 2003 г. текущата сметка има дефицит в размер на 318.1 млн. щ. д. при дефицит в размер на 304.2 млн. щ. д. за същия месец на 2002 г. За 2003 г. дефицитът на текущата сметка е 1648 млн. щ. д. (8.7% от БВП) при дефицит от 712.6 млн. щ. д. (4.6% от БВП) за същия период на 2002 г. 2 Приносът на по-високите цени на суровия петрол и на природния газ за влошаването на текущата сметка за отчетната година е 94 млн. щ. д.
По предварителни данни търговското салдо за декември 2003 г. е отрицателно в размер на 363 млн. щ. д., като се влошава с 37.9 млн. щ. д. спрямо същия месец на 2002 г. (дефицит в размер на 325.1 млн. щ. д.). 3 За годината дефицитът възлиза на 2473.7 млн. щ. д. (13.1% от БВП), като се увеличава с 879.3 млн. щ. д. спрямо 2002 г. (1594.4 млн. щ. д., 10.2% от БВП).


През декември 2003 г. износът (fob) възлиза на 618.4 млн. щ. д. и е по-висок с 29.3% (140.1 млн. щ. д.) в сравнение с този за декември 2002 г. (478.4 млн. щ. д.). За 2003 г. износът (fob) нараства с 1746.4 млн. щ. д. (30.7%) спрямо 2002 г. и възлиза на 7438.5 млн. щ. д. Вносът (fob) е по-висок спрямо съответния месец на 2002 г. с 22.1% (178 млн. щ. д.), като достигна 981.4 млн. щ. д. За отчетната година вносът също нараства – с 2625.7 млн. щ. д. (36%), като достига 9912.3 млн. щ. д. В евро за 2003 г. ръстът на износа е 9.9%, а на вноса е 14.2% спрямо 2002 г.
Салдото по услугите за декември 2003 г. е отрицателно в размер на 43.4 млн. щ. д., като се влошава с 22.3 млн. щ. д. спрямо съответния месец на 2002 г. (дефицит от 21.1 млн. щ. д.). За 2003 г. салдото по услугите е положително в размер на 574.5 млн. щ. д. (3% от БВП), като се влошава с 19.2 млн. щ. д. спрямо 2002 г. Салдото от туризъм (пътувания) за 2003 г. е 886.8 млн. щ. д. при 718.3 млн. щ. д. за 2002 г.
През 2003 г. салдото по статията Доход – нето е отрицателно в размер на 438.5 млн. щ. д. при дефицит от 261.2 млн. щ. д. за 2002 г. Размерът на получения и дължимия доход (327.9 млн. щ. д.) нараства с 8.2 млн. щ. д. в сравнение с 2002 г. Платеният и дължимият доход е 766.4 млн. щ. д., като е по-висок с 185.5 млн. щ. д. спрямо 2002 г. (580.9 млн. щ. д.) поради изплатени в повече лихви и дивиденти.
През 2003 г. нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 689.7 млн. щ. д. при 549.4 млн. щ. д. за 2002 г., като се увеличават със 140.3 млн. щ. д. Постъпленията от предприсъдинителните фондове на ЕС възлизат на 153.5 млн. щ. д. и са по-високи с 29.8 млн. щ. д. в сравнение с 2002 г. Постъпленията от частни трансфери, включващи основно преводи от работещи в чужбина, са 675.7 млн. щ. д., като нарастват със 175.9 млн. щ. д. спрямо 2002 г. (499.8 млн. щ. д.)
За 2003 г. Финансовата сметка е положителна в размер на 1970.2 млн. щ. д. при положителна в размер на 1723.4 млн. щ. д. за 2002 г.
Преките чуждестранни инвестиции в страната за 2003 г. са 1360.7 млн. щ. д. (7.2% от БВП) при 904.7 млн. щ. д. (5.8% от БВП) за 2002 г. 4 Ръстът на преките чуждестранни инвестиции за отчетната година е резултат и на нарастването с 339.2 млн. щ. д. на нетния привлечен друг капитал 5, докато приходите от приватизация са по-високи с 234.5 млн. щ. д. Преките инвестиции покриват 82.6% от дефицита на текущата сметка за 2003 г.
За 2003 г. портфейлните инвестиции в чужбина нарастват със 73 млн. щ. д. при намаление с 225.1 млн. щ. д. за 2002 г. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват със 134.6 млн. щ. д. при намаление в размер на 302.1 млн. щ. д. за 2002 г.
През отчетната година Други инвестиции – активи намаляват със 151.5 млн. щ. д. при спад в размер на 283 млн. щ. д. за 2002 г. Статията Валута и депозити на търговските банки намалява с 311.3 млн. щ. д. при намаление за 2002 г. с 299 млн. щ. д. През 2003 г. Други инвестиции – пасиви нарастват с 685.8 млн. щ. д. при увеличение от 641 млн. щ. д. за 2002 г.
За 2003 г. статията Грешки и пропуски е положителна и възлиза на 410.1 млн. щ. д. (при отрицателна в размер на 295.5 млн. щ. д. за 2002 г.).
Общият баланс за отчетната година възлиза на 732.1 млн. щ. д. при положителен общ баланс в размер на 715.2 млн. щ. д. за 2002 г.
През 2003 г. валутните резерви на БНБ (без курсовите разлики) нарастват с 932.5 млн. щ. д. при увеличение в размер на 586.3 млн. щ. д. за 2002 г.
В края на декември 2003 г. съотношението Валутни резерви на БНБ / внос на стоки и нефакторни услуги (6.5 месеца) нарасна в сравнение с декември 2002 г. (6.1 месеца) поради значителния ръст на валутните резерви на БНБ.

1 По аналитичната таблица на платежния баланс. С данните за януари 2004 анализът ще се извършва по таблици в евро.
2 При БВП за 2002 г. в размер на 15 563 млн.щ. д. (НСИ) и прогноза на БВП за 2003 г. – 18 900 млн.щ. д.
3 Данни от митнически декларации. Източник: за 2003 г. - Агенция „Митници“, а за 2002 г. - „Информационно обслужване“ АД. Данните са предоставени на БНБ за допълнителна обработка и са допълнени с информация от НСИ. За 2003 г. – предварителни данни към 23.I.2003 г.
4 Предварителни данни за 2003 г.
5 Включва промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив