26 Февруари 2020, 12:07 Днес (6) | Вчера (15)

Фирмите декларират в 15-дневен срок финансови сделки пред БНБ

06 Август 2003 в-к "Пари" по статията работи:
A+ A-

Всяко местно юридическо лице или едноличен търговец, сключило сделка за извършване на инвестиции в чужбина, както и за предоставяне на финансов кредит над 5 хил. лв., подава декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след нейното сключване.

Това е указано в специална наредба на БНБ - N 27 за статистиката на платежния баланс. Според предишните текстове на наредбата на регистрация подлежаха сделките над 2 хил. лв. Съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 на предишния вариант на Валутния закон сделките се регистрираха в БНБ преди тяхното сключване.
Държавните и държавногарантираните кредити не подлежат на деклариране, пише още в наредбата. При закриване на декларираните банкови сметки в чужбина местните юридически лица и ЕТ уведомяват БНБ. Според гл. 4, чл. 9 те са задължени да отчитат тримесечно операциите си и остатъците по финансовите кредити, получени от или предоставени на чуждестранни лица; вземания от чуждестранни лица, ако те надвишават 5 хил. лв.; задълженията си към чуждестранни лица по търговски кредити, ако общата им сума е или надвишава 50 хил. лв. На всяко тримесечие пред централната банка ще се отчитат и преките инвестиции в чужбина, ако има направени такива. За физическите лица срокът за отчитане пред БНБ е ежегоден и трябва да стане до 31 март на годината, следваща отчетната. Те ще правят това, ако сумата на всички вземания или задължения по финансови кредити е равна или над 50 хил. лв. в края на годината. Информацията, събрана по тази наредба от БНБ, се ползва само за статистическите цели на платежния баланс. Централната банка може да предоставя на други лица и институции само обобщени данни, които не позволяват идентификацията на лицата, предоставили статистическата информация.
Съгласно наредбата банките и БНБ водят регистри за преводи и плащания в страната или в чужбина между местни и чуждестранни лица на стойност над 5 хил. лв. или равностойността им в чужда валута. Министерствата и държавните агенции също водят такива регистри за получените средства от предприсъединителните фондове на ЕС от или на чуждестранни лица от Министерството на финансите към чуждестранни лица. Подобни регистри за парични потоци се водят и от Централния депозитар, от емитенти на поименни ценни книжа, от инвестиционни посредници, от застрахователи и от пенсионни дружества. При извършването на плащания или преводи от и към чужбина или в страната на стойност над 5 хил. лв. за нуждите на статистиката на платежния баланс се попълва формуляр за получаване или нареждане на плащането, съдържащ данни за местното и за чуждестранното лице, основанието за плащането и валутата. При преводи и плащания към чужбина декларацията се представя веднага, а при постъпления от чужбина - в 30-дневен от получаване на уведомление от банката за постъпване на парите по сметката. Събраната информация се предоставя в БНБ до 15-о число на месеца, следващ отчетния месец.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив