17 Април 2021, 17:44 Днес (0) | Вчера (7)

Фискалният резерв се сви до 4.7 млрд. лв.

02 Октомври 2013 12:22 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 2 октомври 2013, 12:24
Под лиценза на creativecommons

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.08.2013 г. са 3 960,5 млн. лв., което представлява 65,2% от разчетените за годината

Фискалният резерв към 31 август 2013 г. е в размер на 4,7 млрд. лева. Дефицитът нарасна до 212,7 млн. лв.

 

Намалението на фискалния резерв през август спрямо юли се дължи основно на извършено погашение по ДЦК по поетия през месец февруари 2013 г. краткосрочен дълг под формата на шестмесечни съкровищни бонове в размер на 800 млн. лв. номинална стойност, съобщават от Министерство на финансите.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 31.08.2013 г. е отрицателно в размер на 212,7 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 101,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 111,2 млн. лева. На месечна база за август се отчита дефицит в размер на 44,6 млн. лв., при дефицит от 92,7 млн. лв. за август 2012 година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец август 2013 г. са в размер на 18 996,4 млн. лв. или 62,5% от годишните разчети към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година (ЗИД на ЗДБРБ за 2013 г). Съпоставени със същия период на 2012 г. приходите и помощите по КФП бележат номинален ръст от 6,7 процента (1 190,1 млн. лв.). Този ръст се формира от ръст в частта на приходите от помощи (60,2% или 606,6 млн. лв. повече), ръст на данъчните приходи (3,0% или 423,8 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (6,4% или 159,7 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец август възлиза на 14 717,1 млн. лв., което формира 77,5% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 2 599,3 млн. лв. или 64,2% от разчетите.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 582,3 млн. лв., което е 63,6% от годишните разчети. Приходите от ДДС са 4 884,2 млн. лв., което представлява 63,8% от актуализирания разчет. Следва да се отчете, че върху размера на постъпленията от ДДС за месеците юли и август влияние оказва по-високия размер на възстановения данъчен кредит по ЗДДС към фирмите, което е част от мерките за разплащане на задълженията към бизнеса в програмата на правителството.

При другите данъци в групата постъпленията към август са съответно 2 589,8 млн. лв. от акцизи, 94,8 млн. лв. от мита (79,0% от разчета за годината) и 13,5 млн. лв. от данък върху застрахователните премии (48,2% от плана). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 574,9 млн. лв., или 71,0% изпълнение на разчета.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.08.2013 г. са 3 960,5 млн. лв., което представлява 65,2% от разчетените за годината. Неданъчните приходи и помощите са в размер на 4 279,2 млн. лв., което представлява 56,8% от разчета.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.08.2013 г. възлизат на 19 209,1 млн. лв., което е 60,1% от годишния разчет. Спрямо август 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1 510,4 млн. лв. (8,5 %). В структурно отношение спрямо същия период на предходната година се отчита ръст основно при социалните и здравноосигурителните плащания, лихвените разходи, разходите за издръжка и други.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 15 877,6 млн. лв. (65,8% от разчета към ЗИД на ЗДБРБ за 2013 г.), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2 037,4 млн. лв. и лихвените плащания - на 619,4 млн. лв. (70,8% от планираните за 2013 г.).

 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2013 г. от централния бюджет възлиза на 674,7 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив