01 Октомври 2020, 16:09 Днес (9) | Вчера (9)

"Дунав мост Видин – Калафат" застрахова имуществото и служителите си

29 Май 2017 11:07 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 29 май 2017, 11:10

Обществената поръчка е по 9 обособени позиции

"Дунав мост Видин – Калафат" АД, Видин, обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на дружеството за периода 2018 - 2020 г. Обществената поръчка включва 9 обособени позиции.

Обособена позиция 1: застраховка гражданска отговорност на автомобилистите на МПС, собственост на възложителя. Предмет на застраховане е покриване на отговорност на застрахованите за причинени от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторно превозно. Обект на застраховане са МПС, собственост на "Дунав мост Видин- Калафат" АД.

Обособена позиция 2: застраховка злополука на местата в МПС за МПС, собственост на Възложителя.

Обособена позиция 3: застраховка трудова злополука на работници и служители с рискови длъжности.Застрахователната сума трябва да бъде в 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

Обособена позиция 4: застраховане на имуществото на Възложителя: основно съоръжение Дунав мост Видин - Калафат - от устой А1 на територията на Република България до устой А3 на територията на Република Румъния и прилежащата му инфраструктура, съгласно приложената в техническата спецификация таблица; ЦТО - административна сграда при с. Антимово; електронно оборудване. Застрахователното покритие е срещу пожар (пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар); умишлен пожар; късо съединение, токов удар; бедствия (буря, ураган, смерч (торнадо), падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване); свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвена вода; измокряне вследствие спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби; удар от превозно средство (сухопътно, речно и ЖП-състав) и щети в резултат на товарни и разтоварни дейности; злоумишлени действия на трети лица; допълнителни разходи за разчистване последиците от застрахователното събитие; чупене на стъкла, рекламни надписи и табели; земетресение; кражба чрез взлом; кражба чрез техническо средство; въоръжен грабеж; тероризъм – лимит на отговорност в агрегат 100 000 000 лева и до 5 000 000 лева за всяко едно събитие. Допълнително застрахователно покритие за електронно оборудване срещу рисковете: конструктивни грешки; дефекти на материала; лоша изработка; късо съединение; свръхнапрежение; индукция /намагнетизиране/; непряко попадение на мълния.

Обособена позиция 5: застраховка автокаско на МПС, собственост на Възложителя, срещу рисковете  пълна застрахователна защита на моторни превозни средства срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Обособена позиция 6: застраховка обща гражданска отговорност на Възложителя (вкл. всички негови служители) за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност на територията на посочените адреси.Застрахователното покритие включва всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане /вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ и/или в увреждане на движими или недвижими вещи; съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона. Целесъобразно направените от застрахования разходи за ограничаване на вредите.
Лимитите на отговорност за всеки тип вреди са за имуществени вреди за 1 (едно) събитие – 40 000 лв.; за имуществени вреди за срока на застраховката (всички събития) - 200 000 лв.
 
Обособена позиция 7: застраховка обща гражданска отговорност на съоръжението Дунав мост - Видин Калафат.  Предвижда застрахователно покритие на отговорността на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му по поддръжка и експлоатация на Мостовото съоръжение Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата му инфраструктура, за която застрахования носи отговорност на територията на Република България и Република Румъния. Застрахователното покритие включва всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане /вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ и/или в увреждане на движими или недвижими вещи; съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона. Целесъобразно направените от застрахования разходи за ограничаване на вредите.

Обособена позиция 8: застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдови на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с.,  на стойност 79 197, 60 лева с ДДС, собственост на "Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 - 2020 г. Застраховката ще осигурява застрахователна защита на възложителя срещу загуби и/или разноски, които Дружеството е длъжно да заплати, поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателния съд.
Покритите рискове са: сблъскване или удар по време на движение, маневриране или престой на котва на застрахования плавателен съд с друг плавателен съд, включително и щети, нанесени на товарите и/или други имущества, превозвани на другия плавателен съд; пристанищни съоръжения, подвижни и неподвижни закотвени предмети, док, кей, шамандура, веха или комуникационни кабели. Покрити рискове са още: причинена смърт или телесно увреждане на трети лица извън плавателния съд, обхванат от тази застраховка; предизвикана обща авария или спасяване по договор на друг плавателен съд и намиращо се на него имущество, където такава отговорност възниква при сблъскване между застрахования плавателен и друг плавателен съд, или други подвижни или закотвени обекти/съоръжения; закъснение на такъв друг увреден плавателен съд да продължи рейса си и свързани с това допълнителни разходи по престоя, както и други разходи, свързани с осуетяване използването на такъв плавателен съд и имуществото, намиращо се на него.
 
Обособена позиция 9: застраховка каско на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с. - собственост на "Дунав мост Видин- Калафат” АД. Покрити по застраховката са: "Пълна загуба и/или частична щета на плавателния съд”, "Отговорност сблъскване”, "Обща авария и спасяване”, Каско – буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане,преобръщане, потъване, изчезване; Отговорност сблъскване; Обща авария и спасяване.

Общата прогнозна обща стойност на обществената поръчка е 2 009 800 лв.
Крайният срок за получаване на оферти е 3 юли 2017 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив