28 Май 2018, 00:30 Днес (0) | Вчера (0)

Продават каскада “Батошево” за 1,5 млн. лева

01 Април 2004 INSMARKET по статията работи:
A+ A-

Каскадата се намира в община Севлиево в местността “Лъгат”

Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на Каскада “Батошево”, включваща ВЕЦ “Батошево І” и ВЕЦ “Батошево ІІ”, обособени части от “НЕК” ЕАД, София. Началната тръжна цена за каскадата е 1 500 000 лева, а стъпката на наддаване – 100 000 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 200 000 лева. Цената по договора ще се заплаща чрез банков превод по сметка на Агенция за приватизация. Търгът ще се проведе на 31-ия ден считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник от 14.00 часа в сградата на АП. Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да бъде закупена от Агенция за приватизация в срок до 30 дни от датата на обнародване. Предметът на дейност на каскадата е производство и пренос на електрическа енергия, водоснабдяване и други. ВЕЦ “Батошево 1” и ВЕЦ “Батошево 2” работят на каскаден принцип, като ВЕЦ “Батошево 1” ползва преработената вода от ВЕЦ “Батошево 2”.

ВЕЦ БАТОШЕВО 1

Местоположение: в землището на село Батошево, община Севлиево в местността “Лъгат”, под село Батошево.

ВЕЦ “Батошево 1” е обвързана технологично с ВЕЦ “Батошево 2” – за производствената си дейност ползва вода от изградено водохващане на река Росица и водата, преработена от ВЕЦ “Батошево 2”.

Водоползване: разрешително за 3750 л/сек от река Росица; лимитът на ползваното водно количество е до 8,54 млн. куб.м./годишно, предписано е монтиране на измервателни съоръжения.

Хидроенергийната система включва следните основни съоръжения:
- водохващане на река “Росица” тип речно;
- деривация – открит канал с правоъгълен профил, 1124 м дължина;
- метален подземен тръбопровод, 1,2 м диаметър и 115 м. дължина;
- дневен изравнител – цилидрична стманобетонна кула с 9м височина, 4,8 м. диаметър и 32 000 куб.м. обем;
- напорен тръбопровод – закрит, стоманен, 1200 мм диаметър и 23 м. дължина;
- долна вада , 17 м. дължина.

Основни показатели:
- oбща инсталирана мощност - 740 кW;
- специфичен разход на вода- 24 м3/1квтч;
- разчетен пад - 23.35м.

Технологично оборудване: две турбини - тип “Франсис”, хоризонтална ос, 300 kW мощност, произведени от “Ганц” Германия, произведени 1923; една турбина тип “Франсис”, хоризонтална ос, 140 кW мощност, производител “Майер” – Германия, 1939; два трифазни генератора, 310 KVА мощност, производител AEG - Германия; един трифазен генератор, 175 кVA мощност, производител AEG – Германия; три регулатора на обороти, произведени в Германия; закрита разпределителна уредба, 20/0.4 кV, трансфораматори и акумулаторна батерия.

Произведена ел. енергия /квтч/:
- 2001 - 849 166 квтч;
- 2002 - 1 710 510 квтч.;
- 2003 - 1 494 310 квтч.

Недвижимото имущество на централата се състои от земи и сгради и обслужващите я водостопански съоръжения:
- площадка на централата, в землището на село Батошево, община Севлиево: 4 428 кв.м., включваща двуетажна масивна сграда, 313 кв.м. застроена площ; склад варели, паянтова едноетажна, 33 кв.м. застроена площ; издадени скица и АДС;
- преливно съоръжение: 537 кв.м. терен, в землището на село Батошево, община Севлиево, сграда заслон наблюдател при саваците, паянтова на един етаж, 26 кв.м. застроена площ; АДС и скица;
- канал след водохващане, 976 метра дължина, терен, 4587 кв.м. площ, в землището на слео Батошево, община Севлиево, скица и АДС;
- канал от водохващане, 148 м. дължина, терен, 731 кв.м. площ, в землището на село Батошево, община Севлиево; АДС и скица;
- водохващане на ВЕЦ “Батошево 1” от река Росица: терен, 1 322 кв.м. площ, в землището на село Батошево, община Севлиево; склад и гаражи, масивна сграда на един етаж, 81 кв.м. площ; заслон при бента, масивна, на един етаж, 13 кв.м. площ

ВЕЦ БАТОШЕВО 2

Местоположение: на 15 км. южно от Севлиево, в района на село Батошево, на десния бряг на река Росица. Захранва се от води от речно водохващане, представляващо бент на река Росица, намиращ се непосредствено след вливането на река Нагоичица в река Росица при село Стоките.

Водоползване: разрешитeлно за 4000 л/сек от река Росица; лимитът на ползваното водно количество е до 43,13 млн. куб. м. годишно, предписания за монтиране на измервателни съоръжения.

Хидроенергийната система включва следните основни съоръжения:
- водохващане, тип речно;
- деривационен канал, 5336 м. дължина; три тунела с дължина 1990 м.; два мост канали с дължина 26 и 54 метра;
- изравнителен басейн, 32 куб.м. вода и максимална дълбочина 4 м.;
- напорен тръбопровод, открит, стоманен, 1200 мм диаметър, 197.4 м. дължина;
- долна вада, дължина 10 м. и ширина 12 м. и сифон за заустване на енергийно отработената вода и подаване към ВЕЦ “Батошево 1”.

Основни показатели:
- oбща инсталирана мощност – 2100 кW;
- специфичен разход на вода- 6 м3/1квтч;
- разчетен пад - 81.14 м;

Технологично оборудване: три водни турбини, на хоризонтална ос, 700 kW мощност всяка, произведени от завод “Вапцаров” Плевен, в експлоатация от 1954; три трифазни синхронни генератора, 1000 KVА мощност, произведени от завод “В. Коларов”; три регулатора на обороти, произведени от “Фойт”, Германия; закрита разпределителна уредба, 20 кV; три силови трансформатора 1000-6,3/20кV; акумулаторна батерия, командна зала.

Произведена ел. енергия /квтч/:
- 2001 – 3 577 210;
- 2002 - 7 464 500;
- 2003 - 5 873 460.

Недвижимото имущество на централата се състои от земи и сгради и обслужващите я водостопански съоръжения.
- терен, дворно място на централата: 3 438 кв.м. площ, в землището на село Батошево; сграда централа, масивна, двуетажна, 481 кв.м. застроена площ, 577 разгъната застроена площ, издадени АДС и скица.
- напорен тръбопровод: терен, 780 кв.м. площ, в землището на село Батошево, издадена скица и АДС;
- дневен изравнител: терен, 17 560 кв.м., в землището на село Батошево; сграда на дежурните, масивна, на един етаж, 34 кв.м. площ; издадени АДС и скица;
- 19 шахти по 1 кв.м., два мост канала, 108 кв.м. и 64 кв.м; савак, 4 кв.м.;
- водохващане при село Стоките: терен, 1 520 кв.м. площ, село Стоките; сграда хидротехнически пункт, паянтова, на един етаж, 111 кв.м. застроена площ; сграда на дежурните на бента, паянтова, на един етаж, 40 кв.м. застроена площ; издадени АДС и скица.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:17 24 Май 2018
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6705
GBP 2.4796 2.4887 2.2237
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив