13 Юли 2020, 10:58 Днес (4) | Вчера (0)

Сметната палата откри “гафове” на БАЕЗ

14 Март 2003 в-к "Кеш" по статията работи:
A+ A-

Агенцията още нямала орган за вътрешен финансов контрол Внезапната смяна на ръководството на БАЕЗ преди десетина дни бе изненадваща за част от професионалистите в бранша. Миналата седмица Сметната палата излезе с доклад, констатиращ редица нарушения в работата на старото ръководство, които може би са в основата на решението то да си отиде.

Нередностите, установени от Сметната палата, касаят и работата на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (МВСЕЗ). Според експертите не са били изготвени мотивирани предложения за включване в проекта на Закона за държавния бюджет за съответната година на подходящите лимити. Освен това съветът не е подготвял и представял в Министерския съвет отчет за дейността на БАЕЗ АД за сметка на държавата.
Основните изводите в доклада за резултатите от извършения от Сметната палата специфичен одит на финансовите операции във връзка с дейността на Българската агенция за експортно застраховане АД са, че от страна на министъра на търговията и туризма не са предприети необходимите действия за изпълнение на чл. 14 от Закона за експортното застраховане (действащ до края на 2001 г.) за откриване на извънбюджетна сметка "Държавно гарантиране на експортното застраховане" към Министерството на търговията и туризма, а ръководството на БАЕЗ АД не е предприело необходимите действия за спазване устава на БАЕЗ, като не е определен орган за вътрешен финансов контрол на агенцията.
По отношение на счетоводното отразяване на дейността на дружеството изводите на Сметната палата са, че: "Предвид един от принципите за управление на държавния бюджет - съкращаването на извънбюджетните сметки, Законът за експортното застраховане е изменен (ДВ, бр. 112 от 2001 год.), като е въведен нов механизъм, който заменя изискването за извънбюджетна сметка "Държавно гарантиране на експортното застраховане" с отделна банкова сметка, която следва да се открие и води от БАЕЗ АД. Воденето на отделна аналитична счетоводна отчетност за застраховането на пазарен и непазарен риск следва да осигури пълно съответствие с изискванията на Европейската комисия. БАЕЗ АД не е спазила изискванията на закона, като за периода от 1.01.2002 до 8.10.2002 година не е предприела действия за откриване и водене на отделна банкова сметка.
В допълнение МВСЕЗ не е утвърдил условията, реда и лимитите за инвестиране на свободните средства, което позволява на агенцията да не инвестира поотделно свободните си средства от дейността по Закона за експортното застраховане и съответно по Закона за застраховането." Освен това в докладите на експерт-счетоводителите не са изразени резерви и не са отбелязани извършените нарушения на Закона за счетоводството.
На базата на резултатите от извършения одит са отправени и някои препоръки към изпълнителния директор на "Българска агенция за експортно застраховане" АД. Екипът на г-жа Моника Минкова ще трябва да разработи и предложи за утвърждаване от МВСЕЗ по реда и Правилника за дейността на МВСЕЗ условия, ред и лимити за инвестиране свободните средства на БАЕЗ АД. Както и да осигури разработването и утвърждаването от Съвета на директорите на бюджет за административните разходи по дейността за сметка на държавата, социална програма, единна предварително оповестена счетоводна политика, правилник за документооборота и инвестиционна програма. Ще трябва да се предприемат и необходимите действия за спазване изискването на устава на дружеството, като се определи орган за вътрешен финансов контрол в агенцията.
Към председателя на Междуведомствения съвет по експортно застраховане са отправени искания да се предприемат необходимите действия за изпълнение изискванията на ЗЕЗ и Правилника за дейността на МВСЕЗ, като се изготвят мотивирани предложения за включване в проекта на Закона за държавния бюджет за съответната година на подходящите лимити и се подготви и представи в Министерския съвет отчет за дейността на БАЕЗ АД за сметка на държавата. Според препоръките на Сметната палата би трябвало да се предприемат и необходимите действия за привеждането на състава и числеността на МВСЕЗ в съответствие с изискванията на Закона за експортното застраховане.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив