09 Март 2021, 12:35 Днес (2) | Вчера (8)

EIOPA към застрахователите: Действайте справедливо в интерес на клиента

03 Април 2020 09:20 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 3 април 2020, 09:21

Приветстват се всякакви мерки, които не накърняват справедливото отношение към потребителите като основен приоритет в сектора

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на страницата си "Призив за действие към застрахователи и посредници за смекчаване въздействието на коронавирус/COVID-19 върху потребителите".
Припомняме, преди това EIOPA отправи препоръки за гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване от страна на застрахователите. Сега европейската институция посочва, че застрахователите, както и застрахователните агенти и посредниците играят важна роля в това потребителите да управляват своите рискове и осигуряват защита срещу несигурността. Достъпът и непрекъсваемостта на застрахователните услуги следва да се считат за съществено необходими в контекста на разпространението на заразата, посочват от EIOPA. Оттам приветстват вече предприетите инициативи на застрахователите и посредниците за подпомагане и улесняване на потребителите, както и грижата към потребителите, засегнати от коронавирус/COVID-19, включително тези, които са от особено уязвимите групи. Независимо от това, степента и мащабът на проблемите, причинени от разпространението на коронавирус/COVID-19, могат да накърнят доверието в сектора, ако справедливото отношение към потребителите не се запази като основен приоритет в сектора. Изключително важно е застрахователите и посредниците да продължат да се фокусират върху осигуряването на непрекъсваемост на дейностите и справедливото отношение към потребителите, подчертават от EIOPA и апелират към застрахователите и застрахователните посредници да отчитат различните конкретни последици от коронавирус/COVID-19 в ежедневните дейности на потребителите, по-специално във връзка с въведените мерките за социално дистанциране и самоизолация. В настоящата обстановка потребителите може да не са в състояние да изпълняват свои договорни задължения или могат да бъдат принудени да променят стандартното си поведение. Примерите, без да са изчерпателни, включват: невъзможност за завеждане на претенция в изисквания срок; невъзможност за извършване на преглед (например, проверка на автомобил или медицински преглед); използването на жилището за работа вкъщи, което може да противоречи на застрахователната полица за домашно имущество. EIOPA очаква от всички пазарни участници да продължат да действат в най-добър интерес на потребителите, докато е в сила правоотношението им с клиента. По-конкретно EIOPA изисква от застрахователите и посредниците: да предоставят на потребителите ясна и навременна информация относно правата им по договора. Непоследователното прилагане на изключения би могло да доведе до ощетяване на потребителите и по-тежки репутационни щети за застрахователния сектор. В тези времена на крайна нужда и напрежение е от съществено значение потребителите да разберат и да бъдат наясно с обхвата на тяхното покритие, приложимите изключения и въздействието на коронавирус/COVID-19 върху застрахователните им договори. Също така се иска компаниите да се отнасят коректно с потребителите и да бъдат изчерпателни във всички съобщения, които им изпращат. EIOPA очаква от участниците на пазара да се отнасят почтено с потребителите и да бъдат ясни и прецизни в комуникацията си с тях. Следва да се избягва използването на двусмислени понятия, които биха могли да бъдат разбрани погрешно или да доведат до объркване. В комуникацията си пазарните участници също следва да вземат под внимание възможните реакции на потребителите по отношение на нестабилността на пазарите, с цел да се смекчат рисковете от вреда за потребителите. Всички комуникации следва да бъдат балансирани и внимателно прецизирани.
Европейският орган препоръчва да информират потребителите относно извънредните мерки, които предприемат застрахователите и посредниците. Потребителите следва също така да бъдат информирани как тези мерки могат да въздействат върху техните договорни отношения и предоставени услуги. Някои примери за възможните ефекти, без да бъдат изчерпателни, включват: непрекъснатост на услугите (например чрез прехвърляне на голяма част от услугите онлайн); валидност на застрахователните договори (например автоматично временно удължаване до края на извънредното положение); промени в процедурите за управление на претенции и други услуги за потребителите; допълнителни организационни мерки при запитвания от клиенти във връзка с коронавирус/COVID-19 (например публикуване на списъци с често задавани въпроси, данни за контакти, линия за предоставяне на помощ и др.).
Има препоръка и да се запази прилагането на изискванията за контрол и управление на продуктите, като се вземе под внимание последиците от епидемията на коронавирус/COVID-19. Ако е необходимо, да се извърши преразглеждане на продуктите. Прегледите на продуктите следва да бъдат насочени към оценка (когато е приложимо за продукта) на ефектите от епидемията на коронавирус/COVID-19 върху основните компоненти на съществуващите продукти, за да се определи дали тези продукти продължават да съответстват на нуждите, спецификите и целите на идентифицирания целеви пазар, и ако не – да се предприемат съответните мерки. EIOPA приветства разработването на нови продукти от застрахователите в отговор на нуждите от застраховане, но те следва да определят адекватно целевия пазар и да преценят дали подобни продукти съответстват на неговите нужди.
Също така е предложено да се отчитат интересите на потребителите и да се прилага гъвкавост в отношенията с тях, когато е разумно и приложимо. По-специално, настоящата ситуация може да изисква гъвкавост по отношение на процесите и времевите рамки, за да позволи на потребителите да запазят важно покритие, което в противен случай би било загубено. Важно е да се осъзнае, че обединяването на рисковете, което се изисква в застраховането, може да се окаже трудно постижимо в условията на широко разпространена пандемия. С тази цел се поставят лимити на това, което секторът е способен да предложи. Като общ принцип, въвеждането на обратно действие за покритие на претенции, които не са били предвидени в първоначалните договори, би могло да създаде съществен риск за платежоспособността и в крайна сметка да застраши защитата на застрахованите лица и стабилността на пазара, като по този начин допринесе за утежняване на финансовите и икономическите въздействия на настоящата здравна криза.
EIOPA и националните надзорни органи работят съвместно и наблюдават внимателно пандемичната ситуация. Тъй като естеството на потенциалните рискове, свързани с поведението и защитата на потребителите може да се промени, включително и с увеличение на кибер-рисковете, EIOPA и националните надзорни органи ще продължат да извършват усилен контрол над пазарните дейности и когато е необходимо, ще издават допълнителни насоки.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив