Отказ да бъдат застраховани в Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) са получили 18% от фирмите, поискали това, съобщи Веселина Ангелова, директор на дирекция "Застраховане". От началото на 2003 г. до 31 май интерес към застраховка на търговски риск са проявили 169 фирми. Тя гарантира покриване на щетите в случаите, когато чуждестранен партньор е неплатежоспособен поради несъстоятелност или обявяване в ликвидация. Кредитните лимити (максималната отговорност, която БАЕЗ носи за плащанията на всеки чуждестранен купувач) за краткосрочен търговски риск по сключените полици са за 11.512 млн. лева.

Срещу краткосрочен нетърговски риск (свързан с държавата на длъжника и опасността от неплащане поради граждански вълнения, стачки, войни или мораториуми) са искали да се застраховат три фирми. Износът им е бил предназначен за Грузия, Колумбия и Сирия, а кредитният лимит е 238.5 хил. лева.

Седем са исканията за застраховка на банкова кредитна линия за предекспортно финансиране. В такива случаи БАЕЗ гарантира на банките кредиторки, че ще ги обезщети в размер до 85% от неполучените плащания по износ при предоставяне на кредит на дадена фирма. Стойността на седемте проекта е 2 млн. лева. За цялата 2002 г. в БАЕЗ са постъпили два иска за обезщетение, по които агенцията е платила 24 611 лева.

По данни на НСИ общият обем на износа за първите три месеца на 2003 г. е 3.168 млрд. лева.