12 Декември 2018, 23:35 Днес (18) | Вчера (17)

Обръщам се към Вас с молба да ми разясните казус с който „ДЗИ –Автомобилно застраховане” не може да се справи, а именно: Закупил съм си автомобил с предварителен договор за покупко-продажба от пълномощник на собственика, който има правата да се разполага с него както намери за добре. Направил съм застраховка „Каско” на името на собственика, за да имам закрила докато се изплати нацяло автомобила. За мое нещастие имам щета в компанията в която е застрахован, но от там отказват да ми изплатят защото съм нямал право да застраховам автомобила. Прочетох доста внимателно Общите условия за застраховка на сухопътни превозни средства, но там никъде не се споменава такова нещо. Имат ли право да откажат изплащане на обезщетение но собственика на автомобила.

Обърнахме се за отговор на поставения от Вас въпрос към експерти от ДЗИ-Автомобилно застраховане. Оттам ни отговориха, че не са запознати със случая, но принципът, по който се процедира при такива казуси е следният: Ако в пълномощното изрично е посочено, че лицето може да сключва застраховки и да получава обезщетения при настъпили застрахователни събития, няма никакъв проблем да си получите обезщетението. Ако обаче в пълномощното няма такова изрично уточнение, само собственикът на автомобила е правоимащ да получава обезщетения. Препоръчваме Ви да прочетете пълномощното и ако такава клауза е описана- да се обърнете към представителството на ДЗИ във Вашия град, а ако не е описана, да се обърнете за отговор към Комисията за финансов надзор.
Беше ми полезно:
Съобщи за промени
Резултати | Архив