19 Септември 2019, 03:27 Днес (0) | Вчера (16)

Пенсионноосигурителен институт АД

Адрес: гр. София, бул.” Черни връх” 51 Д
Тел.: (02) 80-55-308; (02) 80-55-383
Факс: (02) 80-55-308
Виж всички клонови мрежи

"Пенсионноосигурителен институт" АД е учреден с решение на Общото събрание на акционерите на 24.10.2007 г. и е получил лицензия № 03-ПОД/28.02.2008 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор.

Дружеството е със седалище и адрес на управление София, п.к.1618, р-н Овча Купел, бул. Цар Борис III №136 В, вписано в Регистъра на търговските дружества на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313.

Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

Дружеството е с капитал: 5 000 000 лв (пет милиона лв), разпределен в 5 000 поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1000 лева и с право на един глас.

Дружеството притежава сертификат 219/13 по ISO/IEC 27001:2005, удостоверяващ, че системата за управление на сигурността на информацията на "Пенсионноосигурителен институт" АД съответства на стандарта в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.

"Пенсионноосигурителен институт АД" е пенсионно дружество, което управлява три пенсионни фонда:
- Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт";
- Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт";
- Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

Нашата мисия и визия е да сме един креативен и надежден партньор на осигурените лица, за които работим.

Акционери

"ПЕЛА" ЕООД - 74%
"ЕСТ" АД - 25%
Сдружение "СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА" - 1%


Органи на управление

"Пенсионноосигурителен институт" АД има едностепенна система на управление.

Дружеството се  представлява заедно от Алексей Алипиев Георгиев, изпълнителен директор, и Людмила Павлова Векова, председател на Съвета на директорите

 Съвет на директорите:
- Председател на съвета на директорите - Людмила Павлова Векова
- Заместник председател на съвета на директорите - Теодор Данаилов Дечев
- Изпълнителен член - Алексей Алипиев Георгиев

 Отговорен актюер:
  Ангел Терзиев 

Централен офис:
гр. София, бул.” Черни връх” 51 Д
Тел. (02) 80-55-308; (02) 80-55-383;Факс. (02) 80-55-308
Е-mail: head@pensionins.com

Клонове
Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив