27 Февруари 2021, 15:26 Днес (0) | Вчера (12)

Пенсионноосигурителна компания ДСК - Родина АД

Адрес: 1000 София, ул. "Княз Александър I Батенберг" 6, ет.1
Тел.: 02 /942 70 17
Факс: 02 /942 70 18
Виж всички клонови мрежи

Пенсионноосигурителна компания "ДСК-Родина” АД осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 99.75% от капитала е "Банка ДСК” ЕАД, част от международната финансова група ОТП.

Чрез териториалната мрежа на Банка ДСК, клиентите на ПОК "ДСК-Родина” АД имат възможност да бъдат обслужвани в широка клонова мрежа с над 370 офиса в цялата страна.

История   

Пенсионноосигурителна компания "ДСК - Родина” АД (ПОК "ДСК - Родина” АД) е създадена през 1997 година.
От 1999 г. Компанията е член на Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), от 2000 г. на Кoнфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), а от 2007 г. – член на Българска минно-геоложка камара.
Лицензирана е с Решение № 1 от 21.09.2000 г. на Съвета по допълнително социално осигуряване за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. По силата на тази лицензия ПОК "ДСК-Родина” АД регистрира Доброволен пенсионен фонд "ДСК-Родина” - ДПФ "ДСК-Родина”, Професионален пенсионен фонд "ДСК-Родина” - ППФ "ДСК-Родина” и Универсален пенсионен фонд "ДСК-Родина” – УПФ "ДСК-Родина”. С Решение №978 от 03.08.2007 г. КФН издаде на ПОК "ДСК-Родина” АД разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "ДСК-Родина” – ДПФ ПС "ДСК-Родина”.

Акционери   
Банка ДСК - 99,75 %
Други – 0,25%

Органи на управление   

ПОК "ДСК-Родина” АД функционира като акционерно дружество с двустепенна форма на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Управителен съвет   

Николай Борисов - Изпълнителен директор на Банка ДСК
Председател на УС

Николай Марев – Главен изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" АД
Член на УС

Румяна Сотирова  – Изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" АД
Член на УС

Надзорен съвет   

Виолина Маринова
Председател на НС

Мирослав Вичев
Член на НС

Чаба Наги
Член на НС

Продукти, които предлага Компанията

В съответствие с действащото законодателство и издадената лицензия за допълнително пенсионно осигуряване Пенсионноосигурителна компания "ДСК-Родина” АД има регистрирани и управлява Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд, Доброволен пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.

Банка попечител на ПОК "ДСК-Родина” АД и управляваните от нея пенсионни фондове е "Алианц Банк България” АД. ПОК "ДСК-Родина” АД има сключени договори за инвестиционно посредничество с Първа Финансова Брокерска къща ООД, Райфайзенбанк ЕАД (България),  УниКредит Булбанк АД, АВАЛ ИН АД, Сосиете Женерал Експресбанк АД, Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитед, БНП Париба  (България) ЕАД, Общинска банка АД, Юробанк България АД, Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ, ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив