27 Февруари 2021, 13:39 Днес (0) | Вчера (12)

Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ-Сила

Адрес: 1000 София, ул. Ст. Караджа 2 ет. 6
Тел.: 02/810 80 10, 02/981 17 74 , 0700 11 322
Факс: 02/810 80 20
Виж всички клонови мрежи

ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е първото учредено и регистрирано в България пенсионноосигурително дружество през 1994 година.

Дружеството притежава лиценз за пенсионноосигурителна дейност от 03.11.2000 г. издаден от Министерски съвет и обнародван в "Държавен вестник” бр. 90 от 2000 г.
Член е на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Mажоритарен акционер на Дружеството е Холдинг "Химимпорт” АД, посредством дъщерното си дружество "ЦКБ Груп” ЕАД. Холдингът притежава утвърдени структури във финансовия сектор като "Централна кооперативна банка” АД, ЗАД "Армеец” и ПОАД "ЦКБ-СИЛА", развива мащабна дейност в области като телекомуникациите и медийния пазар, стопанския туризъм, транспорта, промишлеността, производството и преработката на селскостопански продукти и др.
Акционери на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" са още най-големите синдикални федерации: Синдикат на българските учители, Национална синдикална федерация "Метал–Електро”, Федерация на синдикатите от горските стопанства и дървопреработващата индустрия, Федерация на независимите строителни синдикати. Представители на синдикатите участват в управлението на Дружеството.

Предмет на дейност на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е единствено допълнителното пенсионно осигуряване, регламентирано с Кодекса за социално осигуряване. ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е учредило и регистрирало, след извършване на регламентираните проверки и издадено разрешение от Управление "Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор, три пенсионни фонда: доброволен, универсален и професионален.

Управление

Надзорен съвет

Александър Димитров Керезов
Валентин Василев Златев
Николай Димитров Борисов
Миролюб Панчев Иванов
"ЦКБ-ГРУП” ЕАД ЕИК № 121749139

Управителен съвет

Янка Крумова Такева
Георги Тодоров Тодоров
Александър Богомилов Величков
Кирил Николов Червенков
Сава Маринов Стойнов
Цветанка Донкова Крумова
Веселин Валентинов Мързаков

Дружеството се представлява заедно от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков или Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив