27 Февруари 2021, 13:43 Днес (0) | Вчера (12)

Пенсионноосигурително дружество Алианц България АД

Адрес: София 1612, бул. Цар Борис III №19Б
Тел.: 02 933 48 00
Факс: 02 981 53 02
Виж всички клонови мрежи

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България АД" предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Дружеството е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски градски съд по ф.д. №1161/1996, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Красно село, ул. "Дамян Груев" № 42, пререгистрирано по Закона за търговския регистър и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: 121050885.
Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е учредило и управлява четири пенсионни фонда.
- "Доброволен пенсионен фонд Алианц България"
- "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"
- "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"
- "Доброволен пенсионен фонд по Професионални схеми Алианц България" за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Основният капитал на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България АД" е 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Основните акционери на дружеството са:
- 65.40% Алианц България Холдинг
- 34% Национална Електрическа Компания

Система на управление:
"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет.

Лица, представляващи дружеството:
> София Каменова Христова - Изпълнителен директор
> Страхил Николов Видинов - Изпълнителен директор


Лица за контакти
> София Христова - Изпълнителен директор
> Страхил Видинов - Изпълнителен директор
> Владислав Русев - Зам. изпълнителен директор
> Миглена Асенова - Зам. изпълнителен директор
> Николай Славчев, PhD - Главен методолог
> Боян Киров - Главен мениджър "Продажби"

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив