07 Декември 2023, 19:12 Днес (10) | Вчера (11)

Постоянна здравна застраховка

Застраховката може да бъде индивидуална или за  група лица и се сключва за случаи на злополука и/или заболяване, довели до оказване на регламентирана здравна помощ.
Когато застраховката е за сметка на работодателя, се застраховат всички работници и служители на фирмата, без ограничение за възраст и здравословно състояние. Когато застраховката е за сметка на застрахованите, се застраховат лица на възраст от 16 до 62 години. Кандидатите за застраховане попълват декларация за здравословното си състояние.

Застрахователната сума и размерът на обезщетенията по всеки от рисковете на застраховката могат да бъдат определени от клиента.

Покритието подлежи на свободно договаряне като клиентът избира рисковете, отговарящи най-пълно на неговите изисквания.

Рисковото покритие може да включва изплащане на суми и/или възстановяване на извършени фактически разходи, вследствие злополука или заболяване, за медицински преглед и изследвания; разходи за медикаменти; дневни пари за болничен престой; суми за оперативно лечение на органи или системи; стоматологична помощ при увреждане на зъбите вследствие злополука.

Всяка застрахователна година условията на застраховката могат да се предоговарят.

Срокът на застраховката е от три до двадесет години.

Застрахователната премия може да се заплати еднократно при сключване на застраховката или с периодични годишни вноски.

Когато застраховката е за сметка на работодателя, премията се определя по съответната тарифа и зависи от рисковото покритие, застрахователната сума, срока на застраховката.

Валидни за 16:10 07 Декември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8146
GBP 2.4796 2.4887 2.2845
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив