20 Юли 2019, 19:22 Днес (0) | Вчера (17)

Претърпях катастрофа и се оказа, че аз не съм виновна. От полицията ми дадоха протокол, а на другия човек му написаха акт. Виновният шофьор има застраховка, но се оказа, че техническият ми преглед е изтекъл. Дали ще ми платят нещо от компанията в този случай, след като е такава ситуацията с техническия преглед?

Няма защо да се притеснявате - отговор на Вейния въпрос дава КЗ. Според Чл. 267. (1) "Застрахователят по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително: 1. неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт; 2. вредите, причинени на чуждо имущество; 3. пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането; 4. разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1 - 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице. (2) Застраховката по ал. 1 покрива и отговорността за вреди, причинени във връзка с притежаването или използването на моторно превозно средство от лице, което: 1. не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие че не е придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс; 2. не притежава или на което временно е отнето свидетелството за управление на моторното превозно средство; 3. което е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на моторното превозно средство." С други думи, това, че виновният автомобил няма технически преглед, не е основание за отказ на застрахователя. Застрахователя е длъжен да плати обезщетението.
Беше ми полезно:
Съобщи за промени
Резултати | Архив