28 Май 2024, 08:02 Днес (0) | Вчера (1)

Продукти

  Видове застраховки : Застраховка „Земеделски култури“ Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия. Застраховат...
Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори. По застраховката са покрити загуби и разноски,...
Застраховката на гаранции е предназначена за банки и по нея е покрита отговорността на българско юридическо лице, която той носи във връзка с негови гаранции за изпълнението на...
Тази застраховка покрива загуби и/или разноски, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с...
Застраховка “Злополука” може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица – работници и служители в предприятие, учащи, членове на спортни...
По застраховка “Кредити” съответната застрахователна компания застрахова финансово-кредитна институция срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на...
Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите в случай, че претърпят злополука или внезапно се разболеят на...
Обект на застраховане по тази застраховка са товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или...
Предмет на застраховката са сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили...
По условията на тази застраховка се застраховат всички видове плавателни съдове, с изключение на джетове, водни колела, канута, каяци и гумени лодки по следните застраховки:...
Валидни за 16:10 27 Май 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8019
GBP 2.4796 2.4887 2.2962
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив