26 Октомври 2021, 09:12 Днес (1) | Вчера (11)

Пенсионноосигурителна компания Доверие АД

Адрес: 1113 София, ул. Тинтява 13Б
Тел.: (02) 46 46 173
Виж всички клонови мрежи

ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ" e регистрирана на 09.05.1994 г. с решение на Софийски градски съд по Ф.Д. № 9023/1994 г. и притежава пенсионна лицензия № 01/21.09.2000 г.

 

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ


Наименованиена юридическото лице Брой акции Дял в %
1 TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP N. V. 13 891 242 92,58
2 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ” 151 126 1.01
3 СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛИЦИ” 11 296 0,07
4 "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД 2 171 0,01
5 "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 29 444 0,19
6 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА (ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ)” 5 401 0,04
7 СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ-КНСБ” 5 399 0,04
8 СДРУЖЕНИЕ "НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ” 5 401 0,04
9 СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ” 4 996 0,03
10 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ” 1000 0,01
11 "ГРИЙН ЕЙКЪРС” ЕАД 896 689 5,98
Размер на капитала 15 004 165 100

ПОК "Доверие" е акционерно дружество с двустепенна система на управление - Надзорен и Управителен съвет.

Управителен съвет

    Даниела Петкова - Председател на Управителния съвет
    Мирослав Маринов - Изпълнителен директор
    Ангелина Петрова - Изпълнителен директор
    Кирил Георгиев - Директор "Информационни технологии"
    Валентин Маринов - Директор "Обща администрация и сигурност"
    Янко Иванов - Ръководител отдел "Правен"
    Асен Асенов - Директор "Корпоративни комуникации"
    Владимира Димкова - Директор "Вътрешни комуникации"
    Иво Захариев - Главен финансов директор
    Недялка Кънчева - Главен счетоводител
    Любомир Стаменов - Ръководител Специализирана служба "Вътрешен контрол"
    Ани Богданова - Директор "Продажби и клонова мрежа"
    Димитър Иванов - Директор "Човешки ресурси"

Надзорен съвет

- Франц Фукс - член на УС на "Виена Иншурънс Груп".
- Румен Янчев - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп”.
- Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) чрез законния и представител - Пламен Димитров, Президент на КНСБ

 Отговорен актюер на Компанията: Ангел Виденов

Офисите на компанията са близо 60.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив