26 Октомври 2021, 08:19 Днес (0) | Вчера (11)

Пенсионноосигурителен институт АД

Адрес: гр. София, бул.” Симеоновско шосе” 67
Тел.: (02) 80-55-334
Факс: (02) 80-55-308
Виж всички клонови мрежи

"Пенсионноосигурителен институт" АД е учреден с решение на Общото събрание на акционерите на 24.10.2007 г. и е получило лицензия № 03-ПОД/28.02.2008 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор. Дружеството е със седалище и адрес на управление София, п.к.1618, р-н Овча Купел, бул. Цар Борис III №136 В, вписано в Регистъра на търговските дружества на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313.

Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

Дружеството е с капитал: 6 440 000 лв (шест милиона четиристотин и четиридесет хиляди лв), разпределен в 6 440 поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1000 лева и с право на един глас.

Дружеството притежава сертификат 219/13 по ISO/IEC 27001:2013, удостоверяващ, че системата за управление на сигурността на информацията на "Пенсионноосигурителен институт" АД съответства на стандарта в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД има едностепенна система на управление.

 Начин на представляване:
  Дружеството се  представлява от:
  Дойчо Динев Дойчев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор и от
  Славейко Петров Гергинов - зам. председател и Изпълнителен директор заедно.
 
 Съвет на директорите:
    Мария Стоянова Масларова - Гъркова
    Дойчо Динев Дойчев
    Славейко Петров Гергинов
    Гълъбин Николов Гълъбов
    Биляна Енчева Вълчева

 Отговорен актюер:
  Ангел Терзиев 

Тази информация е публична и е взета от сайта на компанията.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив