26 Октомври 2021, 07:49 Днес (0) | Вчера (11)

Дженерали застраховане АД

"Дженерали Застраховане" АД
Адрес: 1504 София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” 68
Тел.: (02) 92 67 111, Call Center 0800 12 712
Виж всички клонови мрежи

Основано през 1991г., Общозастрахователното Дружество на Дженерали е широко познато с:

-Предоставяне на максимално покритие от застрахователни рискове по всички линии в общото застраховане
-Първото в България, предлагащо on-line информация за статуса на заявената щета на интернет страницата на компанията
- Професионализъм при оценка на щетите и изплащане на обезщетения в рамките на 24 часа след заявяването им
-Денонощен асистанс-център
-Експресно изплащане на обезщетения по застраховка Каско при по-малките щети
-Като първият български застраховател, предоставящ пакетни застраховки към своите клиенти
-Осигурен висок презастрахователен капацитет по автоматичните презастрахователни договори на компанията

Дженерали Застраховане АД (правоприемник на Застрахователна компания "Орел" АД) е ключов играч на българския пазар повече от 23 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар. С присъединяването си към световната Група Generali през 2006г., Дженерали Застраховане АД отгърна нова страница в тактическото си развитие, като вече предоставя застрахователни услуги с най-високо европейско качество. Продуктовият портфейл на Компанията е съставен за и се поддържа както от собствени директни продажби, така и чрез индивидуални външни партньори и опитни брокери.

Продуктови линии

- Имуществено застраховане (вкл. всички имуществени рискове, прекъсване на дейността и авария на машини)

- Автомобилно застраховане

- Инженерно застраховане
 
- Застраховки на отговорности

- Морско застраховане

- Злополука & Помощ при пътуване

- Селскостопанско застраховане

- Пакетни полици

- Медицински застраховки

    
Конкурентно предимство

Основна предпоставка за бизнес успех е надеждния партньор с доказана ефективност на предлаганите решения във всеки един момент, предвиждащи отделните случаи. Именно поради това професионалният опит е едно от най-важните конкурентни предимства на Дженерали България. Внедряването на нови застрахователни техники, както и самоотвержената работа на екипа са стойностни отличаващи предимства. Грижата за застрахованите субекти и обекти, постоянното съобразяване с нуждите на клиентите и успешното благоприятно разрешаване на възникналите проблеми изгражда основата на взаимно партньорство от страна на Дженерали Застраховане АД.

Търговски ориентиран подход

Прецизно структурираната търговска (посредническа) мрежа осигурява постоянен достъп до всички застрахователни услуги. Това се отнася както за продажбите на застрахователните продукти, така и за уреждане на обезщетенията. Целта на Дженерали Застраховане АД е да предоставя пазарни решения на своите клиенти, които да отговарят в максимална степен на техните индивидуални изисквания. Услугите на Компанията могат да се ползват в повече от 80 офиса на територията на България.


Управление

Управителен съвет

Данчо Данчев, Марек Бечичка, Константин Велев, Жанета Джамбазка, Радослав Димитров, Юри Копач,  Дияна Манева.
Дженерали Застраховане АД днес има повече от 120 000 клиенти и управлява активи за над 96 млн.лв.

Дженерали България Холдинг EАД е част от Generali PPF Holding B.V. (GPH), който оперира в 10 страни от Централна и Източна Европа - България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. GPH е съвместно дружество на Assicurazioni Generali (76% дял) и PPF Group (24% дял). Дженерали ППФ Холдинг е регистриран в Холандия и основният организационен център на холдинга е ситуиран в Прага, Чехия.

Дженерали България е желан партньор, както за средния и дребен бизнес, така и за големи корпоративни клиенти, с предоставяне на висококачествени услуги за удовлетворяване на всички очаквания, потребности и преференции на клиентите си.

Целите на Групата са:

    Да увеличи дела си на застрахователния и осигурителен пазар

    Да развие и внедри нови конкурентни продукти, съответстващи на пазарните тенденции

    Да разшири и разнообрази каналите си за продажби

    Да инвестира в развитието на клиентите и служителите си

Едно от най-ценните предимства на Дженерали България, в сравнение с конкурентите, е предлагането не само на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, но и възможността за допълнително здравно осигуряване. В същото време, прецизно изградената мрежа от офиси на територията на страната,   дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите и изпълняване на поетите ангажименти. 

Дженерали България развива своята дейност чрез повече от 80 генерални представителства,  представителства и изнесени работни места на територията на страната.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив