26 Октомври 2021, 07:54 Днес (0) | Вчера (11)

Съгласие ЗД АД

Адрес: гр. София, ПК. 1309, бул. Тодор Александров 141, ет. 5
Тел.: +359 2 816 45 46
Виж всички клонови мрежи

Застрахователно дружество СЪГЛАСИЕ е новото наименование на Здравноосигурителен фонд Съгласие, създаден в резултат на вливането на две здравноосигурителни дружества – Здравноосигурителна компания ЦКБ-ЗДРАВЕ и Здравноосигурителен фонд ХИПОКРАТ. Дружеството продължава успешната си политика по осигуряване на здравна закрила чрез предлаганата ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА, като същевременно ще се стреми да отговори на потребностите на своите клиенти чрез разнообразяване на портфейла си от продукти в областта на имущественото застраховане, автомобилното застраховане, транспортното застраховане и гражданската отговорност.

Лиценз

Застрахователно дружество СЪГЛАСИЕ притежава лиценз за извършване на общо застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с решение № 608-ОЗ/02.08.2013 г. и допълнителен лиценз № 686-ОЗ/12.09.2013 г. за следните видове застраховки:
1. Застраховка "Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)”
2. Застраховка "Заболяване”
3. Застраховка "Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)”
4. Застраховка "Релсови превозни средства”
5. Застраховка "Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”
6. Застраховка "Пожар и природни бедствия”
7. Застраховка "Други щети на имущество”
8. Застраховка "Обща гражданска отговорност”

Управление

Застрахователно дружество СЪГЛАСИЕ се управлява от Съвет на директорите в състав:
Милен Марков – председател на Съвета на директорите,
Стойка Апостолова – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите и §
Диляна Германова – член на Съвета на директорите.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив