18 Септември 2021, 00:38 Днес (0) | Вчера (13)

15% ръст на вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране

16 Август 2016 14:38 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 16 август 2016, 14:49
thinkstockphotos.com

Размерът на необслужваните кредити намалява с 5,7% до 433.5 млн. лв.

Към края на юни 2016 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.355 млрд. лв. (2.6% от БВП) при 2.047 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на юни 2015 година. Те се увеличават с 15% (307.9 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2015 г. и с 3.9% (88.7 млн. лв.) в сравнение с края на март 2016 година, съобщи БНБ. Върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 72.2 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 77.1 млн. лв. (в т.ч. 29 млн. лв. през второто тримесечие на 2016 г.), а закупените – 4.9 млн. лв. (в т.ч. 0.2 млн. лв. през второто тримесечие на 2016 година).

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 791.2 млн. лв. в края на юни 2016 година. Те се увеличават с 25.3% (159.6 млн. лв.) спрямо края на юни 2015 г. и с 8.4% (61.1 млн. лв.) в сравнение с края на март 2016 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 30.9% в края на юни 2015 г. до 33.6% в края на същия месец на 2016 година. В края на второто тримесечие на 2016 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 676 млн. лева. На годишна база те нарастват с 11.3% (68.7 млн. лв.) и с 3.1% (20.4 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2016 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 454.1 млн. лв. в края на юни 2016 г., като нарастват с 33% (112.8 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2015 г. и със 7.9% (33.2 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2016 година.

Към края на юни 2016 г. размерът на необслужваните кредити е 433.5 млн. лв. при 466.7 млн. лв. в края на юни 2015 година. В сравнение с края на март 2016 г. тези кредити намаляват с 5.7% (26 млн. лева).

В края на юни 2016 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 14.9% (234.1 млн. лв.) до 1.802 млрд. лева. Спрямо края на март 2016 г. те се увеличават с 3.9% (67.2 млн. лева). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 77.9% в края на юни 2015 г. до 77.8% в края на същия месец на 2016 година.

Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 463.9 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2016 година. Те се увеличават със 17% (67.4 млн. лв.) в сравнение с юни 2015 г. и с 3% (13.6 млн. лв.) спрямо
края на март 2016 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 19.7% в края на юни 2015 г. до 20% в края на същия месец на 2016 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 1.588 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2016 година. На годишна база те се увеличават с 22.4% (290.6 млн. лв.) и с 5.2% (78.5 млн. лв.) спрямо края на март 2016 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД се увеличава от 82.7% към края на юни 2015 г. до 88.1% в края на същия месец на 2016 година. Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2016 г. е 132.6 млн. лв. и намалява с 30.8% (59 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2015 година. Спрямо март 2016 г. той се понижава с 8.2% (11.9 млн. лева). Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 7.4% в края на юни 2016 г. при 12.2% в края на същия месец на 2015 година. Другите кредити са общо 81.9 млн. лв. в края на юни 2016 г., като на годишна база те се увеличават с 3.1% (2.5 млн. лв.) и с 0.6% (0.5 млн. лв.) спрямо края на март 2016 година. Относителният им дял намалява от 5.1% в края на юни 2015 г. до 4.5% в края на същия месец на 2016 година.

В края на юни 2016 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.998 млрд. лв. при 2.668 млрд. лв. в края на същия месец на 2015 година. Те нарастват с 12.3% (329.5 млн. лв.) спрямо юни 2015 г. и с 0.7% (20.1 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2016 година.
В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.442 млрд. лв. в края на юни 2016 година. Размерът им нараства с 12.5% (159.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2015 г. и с 1.6% (23 млн. лв.) в сравнение с края на март 2016 година. Кредитите с матуритет над 1 година представляват 57.1% от общия размер на получените кредити в края на юни 2016 г. при 49.8 % в края на същия месец на 2015 г. и 57.2% в края на март 2016 година. В структурата на получените кредити от дружествата, специализирани в кредитиране, преобладават кредитите от нерезиденти, които са 1.059 млрд. лв. в края на юни 2016 година. Те се увеличават с
8% (78.1 млн. лв.) спрямо края на юни 2015 г. и с 3.9% (40 млн. лв.) в сравнение с края на март 2016 година. Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 29.5 млн. лв. в края на юни 2016 година. Той се увеличава със 7.8% (2.1 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2015 г. и с 1.8% (0.5 млн. лв.) спрямо края на март 2016 година.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив