22 Октомври 2021, 06:51 Днес (0) | Вчера (15)

Търсенето на кредити се повиши през март

10 Май 2021 13:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 10 май 2021, 16:52

Консолидирана печалба на Райфайзен Банк Интернешънъл се подобри с 22% на годишна база до 216 млн. евро

Консолидираната печалба на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) се подобри с повече от една пета до 216 милиона евро през първото тримесечие на 2021 г., въпреки че икономическата среда продължава да бъде доминирана от пандемията COVID-19 и нейните въздействия. Този ефект е видим и при валутните движения, със значителен натиск за обезценяване на редица валути от ЦИЕ през финансовата 2020 г., въпреки че първите три месеца на 2021 г. донесоха видима тенденция на повишение. Допълнителните фактори, влияещи върху консолидираната печалба, включват продължаващата среда на ниски лихвени проценти, намаленото търсене на кредити и банкови услуги поради икономическата ситуация, както и излишната ликвидност в групата.
"Доволни сме от развитието през първото тримесечие. Търсенето на кредити се повиши през март. Благодарение на напредъка във ваксинациите усещаме положително настроение. Икономическото възстановяване е видимо и ще продължи устойчиво през следващите две години", каза главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

Общите административни разходи намаляват
Оперативните приходи намаляват с 11% на годишна база до 1,259 млн. евро, а нетният лихвен доход намалява с 13% до 767 млн. евро, в резултат от намаление на лихвените проценти на много пазари от групата и на обезценявания на валути, особено в Русия и Украйна. Нетните приходи от такси и комисиони намаляват с 3% до 434 милиона евро, главно поради по-ниски обеми в резултат на COVID-19 и на обезценки във валута.
Общите административни разходи намаляват с 5% на годишна база до 692 млн. евро, като валутните движения доведоха до намаление от 35 милиона евро.

Значителен спад на провизирането
Заделените провизии за отчетения периодa са на стойност 79 млн. евро, което е намаление почти наполовина спрямо 153 млн. евро за същия период на миналата година.
Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) спадна слабо до 1.8 процента с намаление от 0.1 процентни пункта в края на годината, главно поради увеличение на депозитите в централните банки, докато Коефициентът на покритие на необслужвани експозиции (NPE coverage ratio) спадна с 0.3 процентни пункта до 61.2%.
Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 13.6%
Отчитайки резултатите от първото тримесечие, капиталовите показатели (според пълните изисквания на регламента) са какво следва: базов собствен капитал от първи ред (CET1) – 13.6%, капитал от първи ред – 15.6%, обща капиталова адекватност – 18.1%.

Резултати за тримесечието
В сравнение с последното тримесечие на 2020 г., приходите от дейността се увеличават с 12 млн. евро до 1,259 млн. през първото тримесечие на 2021 г.
Общите административни разходи намаляват с 85 млн. евро спрямо предходното тримесечие до 692 млн. евро, главно поради сезонни ефекти.
Заделените провизии са на стойност 79 млн. евро през първото тримесечие на 2021 г. при 133 млн. евро през последното тримесечие на 2020 г.
Консолидираната печалба за отчетения период се увеличава с 11 млн. евро до 216 млн. евро.

Перспектива
РБИ очаква слабо нарастване на кредитите през първата половина на 2021 г., което да се ускори през втората половина на годината. Коефициентът на провизиране за цялата 2021 г. се очаква да бъде около 75 базисни пункта, след като изтече срокът на мораториумите и спрат правителствените програми за подкрепа.  Банката ще продължи да се стреми към съотношение на разходите спрямо приходите от около 55% - възможно най-скоро след 2022 г. в зависимост от скоростта на възстановяването.   РБИ очаква консолидираната възвращаемост на капитала да се подобри през 2021 г. и се стреми към 11% в средносрочен план.  Банката потвърждава целта си за базов собствен капитал от първи ред от около 13% за средносрочния период.  На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив