21 Януари 2022, 20:01 Днес (15) | Вчера (11)

Необслужваните кредити банковата система намаляват до 3,3 млрд. лв.

10 Август 2021 09:10 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 10 август 2021, 08:19

Банковият сектор отчита спад на нетна печалба от 309,2 млн. лв. към второто тримесечие на 2021 г.

В края на второто тримесечие на 2021г. активите на банковата система са в размер на 128,48 млрд. лв. и представляват 103,2% от БВП. За второто тримесечие на 2021г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 309 млн. лв., което представлява спад от 11,5% на тримесечна база. Това сочи анализ на Асоциацията на банките в България (АББ), която публикува тримесечни информационни материали с основни акценти върху икономиката и банковия сектор у нас. В публикацията "Икономиката и банковият сектор на България – второ тримесечие на 2021г.” се казва още, че към 30 юни 2021г. брутните отсрочени кредити достигат 9,422 млрд. лв., от които 7,348 млрд. лв. за предприятия и 2,075 млрд. лв. за домакинства. Средните  лихвени  проценти  по  новодоговорените  кредити  и  срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности. Ръстът на активите на банковия сектор в края на второто тримесечие на 2021г. е от 11,4% на годишна база, като те достигат 128,48 млрд. лв. Делът на активите на банките спрямо прогнозния БВП за 2021г. е 103,2% към 30 юни 2021г.
В края на второто тримесечие на 2021г. пазарният дял на петте най-големи банки  по размер на активите нараства до 66,6% от 66,5%, колкото беше към края на март 2021г. Пазарният дял  на банките от втора група е без промяна при 30,1%.  От своя страна, активите на клоновете на чуждестранни банки намаляват до 3,3% от общите активи на системата при 3,4% в края на първото тримесечие на 2021г. Към 30 юни  2021г. 61,1% от активите в банковата система са под формата на  кредити  и вземания, които възлизат на 78,46  млрд. лв. Паричните средства, които се равняват на 23,95 млрд. лв., формират 18,6% от активите. Делът на портфейлите с ценни книжа е 15,8% (20,29 млрд. лв.). За сравнение, в края на първото тримесечие на 2021г.  делът на кредитите и вземанията беше 60,2%, на паричните средства –  20%, а на портфейлите с ценни книжа – 15,3%.
Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 112,43 млрд. лв., като нараства с 11,8% на годишна база. Собственият  капитал  в  баланса  на  банковата  система  нараства  през  второто тримесечие на 2021г. (с 403 млн. лв., 2,6%) и в края на юни възлиза на 16,04 млрд. лв. В края на март 2021г. стойността му бе 15,64 млрд. лв. Към края на юни 2021г. стойността  на  собствения капитал  е  с  8,8%  по-висока  спрямо  същия  период  на предходната година.
През  второто  тримесечие  на  2021г.  банковият  сектор  отчита  спад  на  нетната печалба от  11,5% на тримесечна база до 309,2  млн. лв. За сравнение, през  първото тримесечие на 2021г. реализираната от банковата система печалба възлизаше на 349,4 млн. лв., докато през второто тримесечие на 2020г. тя беше в размер на 219,1 млн. лв. Състоянието  на  икономиката  продължава  да  е  определящо  за  дейността  и резултатите на банковия сектор. Влияние върху финансовия резултат на банковата система  оказват динамиката при кредитната активност, нетния  лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, разходите  за обезценки и начислени провизии,  управлението на качеството на кредитния портфейл. По-ниските разходи за фондове за преструктуриране и схемата за гарантиране на депозитите, както и някои еднократни ефекти при отделни банки, като получени дивиденти, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата.
Нетната печалба на сектора за първото полугодие на 2021г. възлиза на 658,6 млн. лв., което представлява ръст от 27,8% на годишна база.
Към края на  второто  тримесечие на 2021г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни банки и кредитни институции) спада дo 3,273 млрд. лв. от 3,322 млрд. лв. тримесечие по-рано. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 4,58% от 4,71%, колкото бе в края на март 2021г., според изчисления на базата на данни от управление "Банков надзор" на БНБ. В края  на  второто тримесечие на 2021г. при нефинансовите предприятия делът остава без промяна при 5% Спрямо предходното тримесечие при жилищните кредити нивото се понижава до 2,46% от 2,87%. Делът на необслужваните потребителски кредити  спада до 6,43% от 6,74%.
Към края на юни 2021г. необслужваните фирмени кредити възлизат на 1,916 млрд.  лв. В сегмента на жилищните кредити се отбелязва понижение до 360,2 млн. лв. от 402,4 млн. лв., в сравнение с предходното тримесечие, докато необслужваните потребителски кредити са в размер на 876,1 млн. лв., спрямо 886,7 млн. лв. тримесечие по-рано.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив