24 Октомври 2021, 11:45 Днес (0) | Вчера (0)

Дигиталните платформи – най-предпочитаната иновация в застраховането у нас

11 Септември 2020 10:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 11 септември 2020, 09:33

34% от застрахователите и застрахователните брокери имат дигитални платформи

Най-използваната иновация в небанковия финансов сектор през 2020 г. са дигиталните платформи – това сочат резултатите от специализирано проучване, проведено през юли 2020 г. от Комисията за финансов надзор (КФН) за тенденциите при използване на финансовите иновации при поднадзорните лица. Проучването обхваща трите сектора на небанковата финансова сфера - застрахователен, инвестиционен и пенсионноосигурителен пазар. Отговори са получени от 103 поднадзорни лица: 15 управляващи дружества, 7 публични дружества, 40 застрахователни брокера, 4 АДСИЦ (дружества със специална инвестиционна цел), 13 застрахователни дружества, 18 инвестиционни посредника и 6 пенсионноосигурителни дружества.
30% от дружествата посочват, че имат действащи дигитални платформи в рамките на прилаганите от тях бизнес модели. На следващо място по популярност е използването на услуги, свързани с облачни пространства, след което са мобилните технологии и мобилните приложения. Едно дружество посочва, че използва изкуствен интелект при извършването на своята дейност.

Констатирани са иновации, които се въвеждат за първи път като средство за справяне с последиците от пандемията Covid-19, както и такива, които спомагат за по-ефективно обслужване на клиентите и оптимизиране на услугите. Интересно е да се отбележи намаляване на разходите на поднадзорните лица вследствие на използваните Fintech решения по време на пандемията.

Конкретно от застрахователния сектор отговори са подали общо 53 дружества - 40 застрахователни брокера и 13 застрахователни дружества. За 47 компании (78,8% от застрахователните брокери и 21,2% от застрахователните дружества) извънредното положение заради Covid-19 е оказало влияние върху използваните финансови иновации.
Запитани дали отчитат намаляване на разходите за техните клиенти вследствие на използваните от тях финансови иновации по време на пандемията от Covid-19 се установи, че 37,74 % от запитаните компании отговарят "по-скоро да", следвани от 30,19% , които отговарят "не, но очакват това да се случи в бъдеще време", 20,75% са категорични с отговор "не" и с най-малък дял на отговорили -11,32% са тези, които отговарят положително на зададеният въпрос.
Запитани кои са финансовите иновации, които са допринесли за намаляване на разходите/увеличение на приходите от началото на пандемията Covid-19 с най-голям процент се откроява Digital (web) platforms – 34% от застрахователните дружества и застрахователните брокери са го посочили, следвано от Mobile technology при 29% от запитаните, 9% е дела на Mobile app, по 7% си делят Cloud services, Machine learning и Customer digital identification следвано от Biometrics (eID), което е с дял от 5% и Big data с 2% дял от общо запитаните. Наблюдава се значителен спад в използването на Cloud services като финансова иновация за разлика от използването на Digital (web) platforms в следствие на пандемията Covid-19., докато през 2019 г. превес в използването на финансовите иновации има Cloud services. RegTech (Regulatory Technology) е въведена от един застраховател по отношение на актове: IDD, GDPR, ЗМИП. Застрахователният брокер, посочил криптографията, е отбелязал, че използва програмата Boxcryptor, която криптира файловете и техните имена преди качването им в облак, за да подобри сигурността на съхранение на файловете в облака. Това не е услуга за клиенти, а касае вътрешнофирмената сигурност и опазването на съхраняваната информация.
Облачните услуги са иновацията, която според най-много лица в застрахователния сектор е спомогнала за намаляване на разходите през 2019 г. на компаниите им. Другата най-посочвана иновация с оглед намаляване на разходите са дигиталните платформи. Мобилната технология е използвана за издаване на полици и обработка на плащания с HTML5 технология за някои публични услуги. Мобилните приложения, посочени като основание за намаление на разходите се използва като приложение за служителите на огледи на моторни превозни средства, но не и от крайни клиенти на компанията. Мобилното приложение опростява процеса по сключване на автомобилна застраховка "Каско”. Приложението не води до директно привличане на клиенти и привличане на финансови ресурси, а по-скоро води до по-висока оперативна ефективност, вероятно оптимизиране на разходите и дигитализиране на част от аквизационния процес.
На въпрос за приблизителен процент на намаляването на разходите вследствие на въведени финансови иновации от началото на пандемията от Covid-19 преобладаващ процент от 0%-10% е посочен при 45 от запитаните компании или това са общо 85% от тях, следвани от 9% от дружествата, които са регистрирали спад в разходите в диапазон от 10%-20%, две дружества са регистрирали спад в рамките на 20%-30%. Едно дружество не е подало отговор.
При 47 дружества е регистрирано увеличение на приходите в рамките на 0%-10%, следвано от две дружества с ръст в приходите в диапазон от 10%-20%, едно в рамките на 30%-40% и две, които не са дали отговор.
На въпрос относно използването на кой вид финансова иновация определят като ключова за оперативната им ефективност застрахователните брокери и застрахователните дружества през 2020 г. посочват Digital (web) platforms с дял от 17%, следван от Cloud services и Mobile technology всяко с по 13% . Customer digital identification, Digital platforms, Mobile app и Mobile technologie са с дял от по 9%.
Част от мотивите на подадените отговори са дигитализацията на издаване на застрахователни полици, възможността за сключване на застраховки "Живот" от разстояние при улеснена процедура и други, които биха спомогнали за дейността на дружествата.
Запитани кои иновации биха искали да въведат за първи път като средство за справяне с последиците от пандемията Covid-19, 19 дружества са отбелязали Digital (web) platforms, като 74% от тях са застрахователни брокери, а 26% застрахователни дружества. На следващо място 14 от дружествата са отбелязали използването на Mobile technology, като 64% от общият дял се пада на застрахователните брокери. Mobile app биха използвали 13 от дружествата, като 62% от тях са застрахователни брокери, а 38% са застрахователни дружества.
На поставения въпрос относно това какви законодателни пречки са срещнали при предлагането на продукти и услуги чрез използването на финансови иновации след началото на пандемията от Covid-19, част от дружествата твърдят, че не са срещали такива - 23% от отговорилите. 43% от попълнилите въпросника твърдят, че са констатирали законодателни пречки, като част от тях са във връзка с прилагането на GDPR регламента, но преди всичко с необходимостта от полагане на подпис и/или имена върху полиците и предложенията. Едно от дружествата излага проблем с остарели текстове в редица закони и подзаконови актове, които силно ограничават дигитализацията на редица процеси, както и стикерите по задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Поради необходимост от стикерите, полиците не могат да се изпращат по електронна поща. Полиците се изпращат по куриер, както преди пандемията, но разходът е много по-голям, тъй като доста голям процент от клиентите са дали служебен адрес за кореспонденция и се налага пренасочване на пратките и прозвъняване на цялата база от клиенти за уточняване на актуален адрес за кореспонденция. Като пречка е посочена също задължителното разписване на хартиени копия на договори при спазването на наредбите за отдалечено предлагане на услуги в застрахователния сектор . Практиката на съда при разрешаване на спор по съдебен ред е да изисква хартиени документи в оригинал, въпреки възможностите, дадени от законодателството за електронния документ и за електронния подпис. Икономическият ефект от премахването на хартиените документи - доколкото и където това е възможно, е огромен, и си струва да се направят усилия в тази насока, защото застрахователите няма да го направят без нормативна подкрепа от страна на КФН и съответните държавни органи.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив