19 Януари 2022, 02:25 Днес (0) | Вчера (15)

Забраняват споразуменията между застрахователи и автосервизи за цената на ремонта

14 Март 2013 11:22 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 14 март 2013, 11:29
Булфото, архив

Увреждащият им характер трябва да се прецени спрямо пазарите на автомобилно застраховане и този за ремонт на автомобили

Споразуменията за цените за ремонт на застраховани автомобили, сключени между застрахователни дружества и сервизи за ремонт, имат антиконкурентна цел и следователно са забранени, ако поради самото си естество увреждат доброто функциониране на нормалната конкуренция. Това обяви днес Съдът на Европейския съюз в свое нарочно съобщение. Увреждащият характер на договорите трябва да се прецени спрямо двата засегнати пазара – автомобилно застраховане и този за ремонт на автомобили.
Повод за решението е унгарски казус. Унгарските застрахователи и по-специално Hungária и Generali-Providencia договарят веднъж годишно с дистрибуторите на автомобили или с националното сдружение, в което членуват, условията и цените, приложими за ремонтните услуги, които застрахователят трябва да предостави при настъпване на застрахователно събитие по отношение на застрахован автомобил. Поради това при настъпване на застрахователно събитие сервизите на дистрибуторите могат директно да извършват ремонтите съгласно посочените условията и цени.
В очертания контекст дистрибуторите са двояко обвързани със застрахователите: от една страна, при настъпването на застрахователно събитие те ремонтират застрахованите автомобили за сметка на застрахователите и, от друга страна, действат като техни посредници, предлагайки на клиентите си при продажба или ремонт на автомобили договори за автомобилна застраховка.
В споразуменията, сключвани между застрахователи и дистрибутори, се предвижда, че за ремонта на автомобили, по отношение на които е настъпило застрахователно събитие, дистрибуторите получават увеличена цена в зависимост от броя и дела на реализираните в полза на съответния застраховател застрахователни договори.
Като счита, че разглежданите споразумения имат за цел да ограничат конкуренцията на пазара по отношение на договорите за автомобилно застраховане и на пазара на автомобилните ремонтни услуги, унгарската Комисия за защита на конкуренцията забранява по-нататъшното осъществяване на антиконкурентните действия и налага глоби на засегнатите дружества.
Върховният съд на Унгария (Legfelsőbb Bíróság), сезиран в рамките на касационното производство по делото, е поискал от Съда на ЕС да установи дали въпросните споразумения имат за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.
В своето решение Съдът припомня, че споразуменията с такава цел, т.е. споразуменията, които увреждат по самото си естество доброто функциониране на нормалната конкуренция, са забранени, и не е необходимо да се разглеждат последиците, които те имат за конкуренцията.
По-нататък Съдът констатира, че разглежданите споразумения свързват две по принцип самостоятелни дейности, а именно услугата по ремонт на автомобили и дейността като застрахователен брокер на автомобилни застраховки.
В тази връзка Съдът подчертава, че макар установяването на подобна връзка да не означава автоматично, че съответното споразумение има за цел да ограничи конкуренцията, тя може все пак да представлява важно обстоятелство при преценката дали това споразумение засяга доброто функциониране на нормалната конкуренция.
В тази връзка Съдът отбелязва, че макар в случая да става дума за вертикални споразумения, т.е. споразумения, сключвани между предприятия, които не са конкуренти, те все пак могат да имат за цел ограничаването на конкуренцията.
Съдът уточнява също, че в посочения случай целта на спорните споразумения трябва да се преценява с оглед на двата засегнати пазара. В този смисъл унгарската юрисдикция следва да провери, от една страна, дали с оглед на икономическия и правен контекст, в който те се вписват, спорните вертикални споразумения разкриват достатъчна степен на засягане на конкуренцията на пазара за автомобилни застраховки, позволяваща да се направи извод, че имат за своя цел ограничаването на конкуренцията.
Това по-конкретно би могло да се наблюдава, ако отредената в националното право роля на дистрибуторите, действащи като застрахователни посредници или брокери, изисква тяхната самостоятелност спрямо застрахователните дружества.
Също така антиконкурентната цел на споразуменията би била доказана и ако има вероятност конкуренцията на пазара на автомобилните застраховки да бъде премахната или сериозно отслабена в резултат от сключването им.
От друга страна, за да прецени целта на разглежданите споразумения с оглед на пазара на услуги за ремонта на автомобили, унгарският съд ще трябва да отчете факта, че изглежда тези споразумения са били сключени на базата на „препоръчителните цени“, установени с решения на националното сдружение на официалните дистрибутори на автомобили. Ако този съд приеме, че тези решения са имали за цел да ограничат конкуренцията, уеднаквявайки цените на час за ремонта на автомобили, и че с помощта на спорните вертикални споразумения застрахователните дружества умишлено са утвърдили действието на тези решения, което може да се презюмира в случай, че застрахователното дружество е сключило споразумение директно с това сдружение, незаконосъобразността на решенията би опорочила и споменатите споразумения.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив