28 Септември 2021, 00:59 Днес (0) | Вчера (15)

Водещо българско застрахователно дружество отбелязва 60-годишен юбилей

31 Юли 2021 07:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 2 август 2021, 09:03

Вече 60 години "Булстрад ВИГ" отчита стабилни резултати, печели награди и се радва на доволни клиенти

Един от най-добрите български застрахователи - ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", днес отбелязва 60 години на застрахователния пазар. Началото е поставено през далечната 1961 г.

Историята
На 31 юли 1961 г. е основано българското външнозастрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад”. То се появява на базата на съществуващ дотогава отдел на Държавния застрахователен институт (ДЗИ), а основни акционери в него стават Министерство на финансите и ДЗИ. "Булстрад” сключва застраховки, свързани със задължения извън територията на България – морски, авиационни, туристически и др., докато ДЗИ запазва монопол върху застраховането вътре в страната.

През юни 1965 г. "Булстрад” създава смесено застрахователно дружество с властта в Судан. Няколко години по-късно заради промяна на политическата обстановка "Булстрад" продава дела си в съвместната компания.

През 1967 г. дружеството регистрира своя брокерска компания в Лондон, която от 1999 г. е преименувана на Еuropean Insurance and Reinsurance Brokers.
За покриването на  специфични нужди на своите клиенти компанията учредява  няколко  дъщерни дружества:
•    през 1994 г. – Булстрад  Живот АД за различни видове застраховки "Живот".
•    през 1998 г. – "Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг" ООД за осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем.
•    през 2003 г. – Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2007 г. на Булстрад Здраве АД,  за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти.
•    през Април 2009 г. – Булстрад Здраве АД е преименувано Булстрад Здраве Виена Иншуранс Груп АД.

През лятото на 1999 г. се извършва първата приватизационна сделка в застрахователния бранш у нас. През месец юли същата година Министерството на финансите продава 31% от акциите на ЗПАД "Булстрад” на "Ти Би Ай Ейч Груп”. В рамките на следващите  седем години Ти Би Ай Ейч Груп (чрез БЗП Груп ЕАД) придобива  97%  от  капитала на Булстрад.

В средата на месец април 2007 г. австрийската "Виена Иншурънс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе" (Vienna Insurance Group AG Winner Versicherung Gruppe) придобива от "Ти Би Ай Холдинг" мажоритарен дял от акционерния капитал на "Булстрад" и "Булстрад Живот".

Финансовата стабилност на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” е гарантирана от закупените презастрахователни покрития по основните видове застраховки. Партньори на компанията са чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар и имат висок кредитен рейтинг, като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re,  Lloyd's Underwriters и други.

През годините ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага богато разнообразие на повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации.
Основавайки се на богатия си опит и международен авторитет, ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” традиционно заема водещо място на българския застрахователен пазар.

Мисията
Днес рожденикът посреща своя празник като част от компания с близо 200-годишна история (Vienna Insurance Group), в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. В българската компания работят 435 служители.  ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” споделя общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции. Основната движеща идея е клиентите и служителите да имат доверие и сигурност в компанията: "Ние защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност".
Работещите в застрахователното дружества са се посветили на мисията да бъдат символ на стабилност и компетентност в областта на застраховането и защитата от рискове, а клиентът се намира в центъра на ценностната система.

Ръководството
Управлението на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” е поверено в ръцете на професионалисти, доказали се във времето с отговорните и правилни решения, които вземат.
Председател на УС и главен изпълнителен директор на компанията е г-н Недялко Чандъров – високоерудирен мениджър, икономист, с десетилетия опит в застраховането, включително на ръководни позиции в Управителни съвети. През юли 2015 г. се присъединява към Управителния съвет на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп”. Членове на управителния съвет и изпълнителни директори на компанията са: Иво Груев, Пламен Шинов, Никола Памуков и Теодор Илиев. Член на УС е и една дама, която ръководи животозастрахователния бизнес в групата – г-жа Светла Несторова.

Специална следа в управлението на компанията оставя и един от доайените на българското застраховане, който за съжаление преди 5 години, на 28 август 2016 г., напусна този свят – г-н Румен Янчев. Той си отиде 19 дни преди да навърши 60 години, но посвети над 35 години от живота си на работата в застрахователния бранш. Целият му професионален път преминава в "Булстрад", а от 1992 г. до кончината си бе Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп".

Резултатите
Резултатите на компанията уверено показват, че ръководството и служителите работят в синхрон и са пример за екипна работа. Според доклада за платежоспособността и финансовото състояние на компанията през 2020 г. ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД реализира печалба в размер на 15,191 хил. лв. Реализираният финансов резултат за същия период на 2019 година е печалба в размер на 11,402 хил. лв. Нетните активи на дружеството в края на финансовата година са в размер на 116,448 хил. лв. (за 2019 г.: 99,393 хил. лв.). Активите на дружеството към 31 декември 2020 г. възлизат на 556,986 хил. лв. (за 2019 г.: 496,679 хил. лв.).
През 2020 г. компанията реализира брутен премиен приход в размер на 285,744 хил.лв. (за 2019 г.: 277,457 хил. лв.). Нетната спечелена премия за същия период е 195,090 хил. лв. (за 2019 г.: 183,500 хил. лв.). Нетният размер на изплатените претенции през 2020 г. е 84,279 хил. лв. (за 2019 г.: 84,054 хил. лв.).
За финансовата 2020 г. са реализирани нетни записани преми 201,884 хил. лв. (за 2019 г.: 189,670 хил. лв.). Нетният комбиниран коефициент за 2020 г. е 94,77% (2019 г: 96.54%). Реализираният коефициент от дружеството е над средния реализиран коефициент за пазара, който за септември 2020 г. е 86.99%, а за 2019 г.: 92.39%. Коефициентът на МКИ е 555%, съответно КПИ 165%. Тези показатели са потвърждение за силната капиталова позиция на дружеството.
В сравнение с 2019 г. премийният приход се е увеличил с 8,287 хил. лв., или 3%.
Продуктите от групата на автомобилните застраховки са "Каско” и "Гражданска отговорност на автомобилистите”. Автомобилните застраховки съставляват 67% (2019 г: 68%) от премийния приход, реализиран към декември 2020 г. През 2020 г. застраховка "Каско” бележи ръст от 4% (2019 г.: 10%) спрямо предходната година. Като основен фактор за това развитие може да се посочи преразпределението на застрахованите обекти между компаниите основни автомобилни застрахователи, по-високите застрахователни суми, както и промени в тарифните числа. Застраховка "Гражданска отговорност” бе-лежи спад спрямо 2019 г. от 4% (2019 г.: ръст 35%). За този вид застраховка е характерна силна конкурентна среда, както в нивата на комисионите, така и по отношение на тарифите. Дружеството предлага диверсифицирана тарифа за различни географски области на страната, възрастова структура на водачите, мощността на автомобила и други адекватни критерии, като се стреми да постига положителен технически резултат по застраховката.
Тенденцията на общия застрахователен пазар е по-голям дял от автомобилните застраховки да заема застраховка "Гражданска отговорност” – 63% (септември 2019г.: 63%), което е следствие на нейната законова изискуемост. Съответно в портфейла на дружеството делът е 25% (2019 г.: 24%).
Вследствие на добре разработен бизнес модел компанията успява да поддържа сериозен портфейл застраховки "Каско"- 63% (2019 г.: 61%) от автомобилните застраховки.
Премийният приход по група "карго, авиационно и морско застраховане" бележи ръст от 3% спрямо 2019 г. (2019 г.: 18%). Традиционно Дружеството се разпознава от клиентите си като лидер на пазара на тези специфични застрахователни услуги. Някои от застраховките в тази група бяха сред най-засегнатите от разразилата се през 2020 година пандемия.
Групата на имущественото застраховане включва застраховките на домашно имущество, индустриални обекти, хотели, ресторанти, магазини. През 2020 г. е налице увеличение в премийния приход на Дружеството по имуществено застраховане с 27% спрямо 2019 г. (2019 г.: 15%). Дружеството отдели специално внимание на имуществените застраховки, адресирани към нуждите на малкия и среден бизнес и домашното имущество. Бяха предприети действия в посока на облекчаване на издателската дейност. Наред с това бяха реализирани и разнообразни програми, стимулиращи тяхното предлагане и продажби.
Към 31 декември 2020 г. акционерният капитал на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД е 31,474,580 лева.

Наградите
Всеки усилен труд дава своите плодове и получава своето признание. През годините ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” печели множество награди и отличия от различни престижни форуми и конкурси. Тук ще изброим по-важните от тях.

  • 2021 г.: Главният изпълнителен директор Недялко Чандъров бе отличен за цялостен принос в развитието на българското застраховане с престижния приз на фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.
  • 2019: Компанията грабна приза за Застраховате на годината в Общото застраховане. Най-престижното признание в застрахователния бранш се присъжда на дружеството за трети пореден път.
  • 2018: За втора поредна година на компанията е присъдено голямото отличие - "Застраховател на годината - Общо застраховане".
  • 2017: Компанията получава най-високото отличие на застрахователния пазар в България на 10-то юбилейно издание на престижния конкурс, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери.
  • 2013: Компанията получи приз за "Най-коректен застраховател на 2013” при изплащане на застрахователни обезщетения за неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност. Конкурсът е организиран от Българската асоциация на застрахователните брокери в партньорството с Българска асоциация на пострадали при катастрофи.
  • 2013 г.: Компанията получава наградата за най-добри автомобилни застрахователни продукти на българския пазар. Дружеството е отличено в авторитетния конкурс "Автомобил на годината”. Високо оценени са четирите вида каско застраховки, предлагани от компанията, от които "Булстрад бонус каско" като единственият продукт на пазара покриващ "всички рискове”.
  • 2012 г.: Компанията получава приза за застраховател с най-добри продукти в "Имущественото застраховане" на второто издание на конкурса "Застраховател на годината 2012 година", организиран от Българската асоциация на застрахователните брокери. Класацията е съставена след гласуване на потребителите в интернет.
  • 2008 и 2009 г.: "Булстрад Виена Иншурънс Груп” става последователно носител на приза "Застраховател на годината 2008 г.” и "Застраховател на годината 2009 г.” в категория "Общо застраховане”.
  • 2007 г.: В Румъния ЗПАД Булстрад получи приза "Застраховател на 2007 година” за принос в развитието на застрахователния и пенсионноосигурителния пазар на Балканите.

Като честити празника на ръководството и работещите в компанията, ИНСМАРКЕТ им пожелава крепко здраве, професионални успехи и още повече доволни клиенти!

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив