07 Декември 2021, 01:30 Днес (0) | Вчера (13)

Проф. Салчев: Да се помисли за създаване на здравно-пенсионен пул

22 Март 2016 10:40 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 22 март 2016, 18:16

Към момента липсва визия и консенсус в обществото

Липса на визия и консенсус в обществото– така очерта основните проблеми на  здравната система в момента проф. д-р Петко Салчев от Националния център по обществено здраве и анализи, по време на международна конференция "Диагноза: Българско здравеопазване – състояние, лечение, перспективи", която се провежда в момента в столичния "София Хотел Балкан" и е организирана от ИНСМАРКЕТ.

Проф. Салчев представи анализ на стабилността на здравноосигурителния модел у нас.

"Още при стартирането на реформата в здравната система на България бяха поставени проблемите, свързани с моделите на финансиране и контрол. Приеха се множество закони: 13 пряко действащи в системата на здравеопазването; 9 индиректно свързани със здравеопазването и бяха направени множество промени. 312 промени в първата група закони, 373 промени във втората група закона. Приети бяха 59 медицински стандарта и над 400 Наредби в областта на здравеопазването." "Към момента ние имаме английски модел на здравеопазване – държавата замисля, държавата изпълнява, държавата финансира", посочи проф. Салчев.

Той очерта "тесните места" в системата. В приходната  част – липса на регулярност и непредвидимост в приходната част; преизпълнението на приходите в бюджета на НЗОК не се разпределя изцяло за здравноосигурителни плащания; събираемост на здравноосигурителни вноски; недостатъчно ефективен контрол по приходната част; липса на паричен ресурс/резерв/ за осъществяване на бъдещи реформи.  В разходната част основните проблеми са: политиката, свързана с определяне на лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които НЗОК заплаща, се определя от Министерство на здравеопазването, като възможността НЗОК да влияе върху нея е ограничена; прехвърляне на дейности от МЗ към НЗОК, без предварителни социално-икономически разчети и анализ на възможностите на бюджета и НЗОК да покриват тези допълнителни услуги; прехвърлени плащания от една година в друга; очакван ежегоден дефицит по бюджета на НЗОК от нарастване на здравноосигурителните плащания.

В организацията на системата липсват взаимовръзки между различните нива – няма интегрирана качествена грижа за пациентите; в управлението на системата се констатира липса на административен капацитет и управленски опит на всички нива.

Основен проблем пред здравната система и стабилността на НЗОК е  увеличаващият се брой хоспитализации на населението, както и броя на хирургичните процедури в болниците. Хоспитализираните случаи в стационарите на лечебните заведения нараства непрекъснато. През 2015 година по данни на НЗОК хоспитализациите надхвърлят 2 млн. Това се дължи на няколко основни причини: неефективност на извънболничната помощ и преди всичко на дейността на общопрактикуващите лекари; пазарната насоченост на дейността на болниците – т.н. "индуциране на търсенето" от страна на гражданите; увеличаващата се ефективност в дейността, свързана с въвеждането на нови и високоефективни технологии, намаляване на средната продължителност на престоя, увеличена използваемост на леглата и не на последно място по-високия оборот на едно легло; липсата на достатъчно регулации в системата – медицински стандарти за поведение, планиране на ресурсите и инвестициите и т.н.
Основен проблем пред здравната система и стабилността на НЗОК ще бъде увеличаващия се брой хоспитализации на населението, както и броя на хирургичните процедури в болниците. Това се дължи на няколко основни причини: неефективност на извънболничната помощ и преди всичко на дейността на общопрактикуващите лекари; пазарната насоченост на дейността на болниците – т.н. "индуциране на търсенето" от страна на гражданите; увеличаващата се ефективност в дейността, свързана с въвеждането на нови и високоефективни технологии, намаляване на средната продължителност на престоя, увеличена използваемост на леглата и не на последно място по-високия оборот на едно легло; липсата на достатъчно регулации в системата – медицински стандарти за поведение, планиране на ресурсите и инвестициите и т.н.

Според доклада на Европейската комисия за Конвергентната програма на България за периода 2012-2015 г., нашата страна е сред първите в Европа по неграмотност, бедност и дългосрочна безработица. За 2012 г. по грамотност сме на 53-то място в света, далеч пред нас по грамотност са Киргизстан, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Тонга и др. Процентът на хората с трудности при четене и смятане у нас е най-високият в ЕС, посочи проф. Салчев. Ниската грамотност води до влошено здравно състояние на населението, до увеличаване на риска от пациентски и лекарски грешки, до увеличаване на хоспитализациите и до нарастване на публичните и личните разходи за здравеопазване.

Неотложните законодателни инициативи, според проф. Салчев, са: нов закон за спешната помощ – съвместно с МВР; промяна на ЗЛЗ или приемане на нов закон за болницата; промяна на ЗЗО или приемане на нов Кодекс за здравното осигуряване, включващ и допълнителното доброволно здравно застраховане  съвместно с финансовото министерство, МТСП и КФН; нормативно уреждане на основните пакети за медицинска помощ; създаване на възможности за осигуряване на интегрираната дългосрочна здравна грижа; да се помисли за създаване на здравно-пенсионен пул, осигуряващ възможност за заплащане на този вид грижа – съвместно с МТСП.

Проф. Салчев посочи още, че е нужно нормативно уреждане на инвестиционните процеси, регистрацията и акредитацията на ЛЗ; промяна на ЗЗ относно здравната информация, електронно здравеопазване и оценка на здравните технологии; нормативно уреждане на проблемите относно медицинската професия – помощник лекар, парамедик и т.н., както и тяхното обучение и признаване на квалификаците; нормативен анализ и уреждане на проблемите с реимбурсирането на лекарствата – множество комисии по цени, по прозрачност и т.н.  Той предложи още да се помисли за създаване на електронна борса с помощта на стоковите борси.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив