23 Февруари 2019, 09:44 Днес (0) | Вчера (16)

БНБ отчете положителна текуща и капиталова сметка от 1010.5 млн. евро

19 Септември 2018 15:06 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 19 септември 2018, 14:55

Търговското салдо за юли 2018 г. е отрицателно в размер на 215.1 млн. евро

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1010.5 млн. евро при излишък от 1280 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1191 млн. евро
(2.3% от БВП) при излишък от 2441.7 млн. евро (4.8% от БВП) за януари – юли 2017 г., съобщиха от БНБ. За юли 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 947.8 млн. евро при излишък от 1200.2 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 933.7 млн. евро (1.8% от БВП) при излишък от 2167.2 млн. евро (4.3% от БВП) за януари – юли 2017 г.

Търговското салдо за юли 2018 г. е отрицателно в размер на 215.1 млн. евро при излишък от 161 млн. евро за юли
2017 г. За януари – юли 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1872.3 млн. евро (3.5% от БВП) при
дефицит от 264.7 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г.

Износът на стоки е 2510.2 млн. евро за юли 2018 г., като се повишава със 118.3 млн. евро (4.9%) в сравнение с този за юли 2017 г. (2391.9 млн. евро). За януари – юли 2018 г. износът е 15 134.3 млн. евро (28.7% от БВП), като намалява със 158.4 млн. евро (1%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. (15 292.7 млн. евро, 30.3% от БВП). Износът за януари – юли 2017 г. нараства на годишна база с 19.7%.

Вносът на стоки за юли 2018 г. е 2725.2 млн. евро, като нараства с 494.3 млн. евро (22.2%) спрямо юли 2017 г. (2230.9 млн. евро). За януари – юли 2018 г. вносът е 17 006.6 млн. евро (32.2% от БВП), като се увеличава с 1449.2 млн. евро (9.3%) спрямо същия период на 2017 г. (15 557.3 млн. евро, 30.8% от БВП). Вносът за януари – юли 2017 г. нараства на годишна база с 16.6%.
Салдото по услугите е положително в размер на 750.3 млн. евро при положително салдо от 723.6 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. салдото е положително в размер на 1758.6 млн. евро (3.3% от БВП) при положително салдо от 1451.5 млн. евро (2.9% от БВП) за януари – юли 2017 г.
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е положително в размер на 56.2 млн. евро при отрицателно салдо от 12.7 млн. евро за юли 2017 г.
За януари – юли 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 244.1 млн. евро (0.5% от БВП) при отрицателно салдо от 318.6 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – юли 2017 г.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 356.4 млн. евро при положително салдо от 328.4 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. салдото е положително в размер на 1291.5 млн. евро (2.4% от БВП) при положително салдо от 1298.9 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2017 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 62.7 млн. евро при положителна стойност от 79.8 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. капиталовата сметка е положителна – 257.3 млн. евро (0.5% от БВП), при положителна стойност от 274.5 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – юли 2017 г .
Финансовата сметка за юли 2018 г. е положителна в размер на 915.7 млн. евро при положителна стойност от 870.2 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. финансовата сметка е положителна – 1774.2 млн. евро (3.4% от БВП), при положителна стойност от 1045.1 млн. евро (2.1% от БВП) за същия период на 2017 г.
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 109 млн. евро при отрицателно салдо от 7.3 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. салдото е положително в размер на 59 млн. евро (0.1% от БВП) при отрицателно салдо от 427.3 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2017 г.
Преките инвестиции – активи се повишават с 47.4 млн. евро при увеличение с 90.2 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. те се увеличават с 553.3 млн. евро (1% от БВП) при увеличение с 251.9 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г.
Преките инвестиции – пасиви намаляват с 61.6 млн. евро при увеличение с 97.4 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. те нарастват с 494.3 млн. евро (0.9% от БВП) при увеличение с 679.3 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – юли 2017 г.
Салдото по статия Портфейлни инвестиции е отрицателно в размер на 11.1 млн. евро при положителна стойност от 342.8 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. салдото е положително в размер на 660.4 млн. евро (1.3% от БВП) при положително салдо от 1041.9 млн. евро (2.1% от БВП) за същия период на 2017 г.
Портфейлните инвестиции – активи за юли 2018 г. се повишават с 33.4 млн. евро при намаление с 12.9 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. те нарастват с 526.3 млн. евро (1% от БВП) при увеличение с 497.6 млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2017 г.
Портфейлните инвестиции – пасиви за юли 2018 г. нарастват с 44.5 млн. евро при понижение с 355.7 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. портфейлните инвестиции – пасиви намаляват със 134.1 млн. евро (0.3% от БВП) при намаление с 544.3 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2017 г.
Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 546.1 млн. евро при положително салдо от 757.7 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. салдото е положително в размер на 838.1 млн. евро (1.6% от БВП) при положително салдо от 508.9 млн. евро (1% от БВП) за януари – юли 2017 г.
Други инвестиции – активи се повишават със 706.2 млн. евро при увеличение с 447.5 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. те се повишават с 1328.8 млн. евро (2.5% от БВП) при увеличение с 441.3 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2017 г.
Други инвестиции – пасиви за юли 2018 г. се повишават със 160.1 млн. евро при намаление с 310.1 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. те нарастват с 490.7 млн. евро (0.9% от БВП) при понижение с 67.6 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2017 г.
Резервните активи на БНБ се повишават с 287.7 млн. евро през отчетния месец при намаление с 209.3 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. те нарастват със 144.1 млн. евро (0.3% от БВП) при понижение с 36.2 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2017 г.
Статия Грешки и пропуски, нето е отрицателна в размер на 94.9 млн. евро при отрицателна стойност от 409.8 млн. евро за юли 2017 г. По предварителни данни за януари – юли 2018 г. статията е положителна в размер на 583.3 млн. евро (1.1% от БВП) при отрицателна стойност от 1396.6 млн. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2017 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:11 21 Февруари 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7244
GBP 2.4796 2.4887 2.2495
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив