22 Октомври 2021, 05:54 Днес (0) | Вчера (15)

"Еврохолд България" записа загуба от 1,724 хил. лева към полугодието

31 Юли 2015 11:50 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 юли 2015, 10:54

Към края на второ тримесечие активите на компанията възлизат на 367,903 хиляди лева

Финансовият резултат на "Еврохолд България" АД към 30.06.2015 година на индивидуална база е загуба в размер на 1,724 хиляди лева спрямо печалба от 3,951 хиляди лева за същия отчетен период на миналата година, съобщи БФБ.

През отчетния период реализираните приходи на "Еврохолд" са в размер на 1,658 хиляди лева. Отчетените приходи за същия период на 2014 година са в размер на 6,864 хиляди лева.

Разходите за оперативна дейност за отчетния период на 2015 година са нараснали на 3,382 хиляди лева, докато през съпоставимия период на 2014 година те са били в размер на 2,919 хиляди лева. Нарастването на оперативните разходи се дължи на ръст на разходите за лихви, които се увеличават с 21,9%. Причината за този ръст е увеличение на заемните средства от свързани и несвързани лица, както и заемни средства от финансови институции, получени в края на 2014 г. и началото на 2015 г. Разходите за лихви към банкови и небанкови институции са в размер на 1,895 хиляди лева, спрямо 1,369 хиляди лева за предходния отчетен период, а начислените лихви към свързани и други лица са в размер от 984 хиляди лева, като намаляват с 9 хиляди лева.

Към края на второ тримесечие на 2015 година активите на компанията възлизат на 367,903 хиляди лева спрямо 349,821 хиляди лева към края на 2014 година. Собственият капитал е в размер на 271,844 хиляди лева, като за 2014 г. е бил в размер на 274,151 хиляди лева.

През отчетния период пасивите на компанията се увеличават с 26,94%, като за текущия период те са в размер на 96,059 хиляди лева. Размерът на нетекущите пасиви се увеличава с 57,5%, като към края на отчетния период те са в размер на 88,496 хиляди лева, спрямо 56,179 хиляди лева към края на 2014 година. Размерът на текущите пасиви намалява от 19,491 към края на 2014 година до 7,563 хиляди лева за отчетния период. Спадът на текущите пасиви се дължи основно на погасени задължения към финансови и нефинансови институции, като са погасени 8,801 хиляди лева по заема от "Аксешън Мезанин". В края на 2014 г. дружеството сключи анекс към основния договор по този заем, по силата на който през 2015 година ще бъдат погасени предсрочно 10,268 хиляди лева (5,250 евро), и лихвата по заема ще бъде намалена от 10,7% на 8,7%.

Заемите от финансови и нефинансови институции са разпределени съответно в зависимост от срока на погасяване в дългосрочни и краткосрочни пасиви. Общо тези задължения към края второ тримесечие на 2015 година са в размер на 45,655 хиляди лева спрямо 46,255 хиляди лева към края на 2014 г. В края на месец декември 2014 година е сключен договор за заем с Международна Инвестиционна Банка. Заемът е за 7 години с лимит от 15,000,000 евро и лихва от 7,5%+3m Euribor. В края на месец декември 2014 г. е усвоен първи транш по този заем в размер на 10,000,000 евро, като останалата част от 5,000,000 евро е усвоена през януари 2015 година. Целта на заема е подпомагане на дружествата от застрахователната група "Евроинс Иншурънс Груп".

През отчетния период не са настъпили важни събития, които да окажат влияние върху резултатите във финансовия отчет.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив