26 Октомври 2021, 08:35 Днес (0) | Вчера (11)

ОЗОК Инс АД

Адрес: гр.София, ул."Атанас Далчев" 3
Тел.: 0893/558 016, 02/4951 335
Факс: 02/4951 354
Виж всички клонови мрежи

ЗД "ОЗОК Инс" АД (старо наименование - "ОЗОК – Здравно застраховане” АД) е акционерно дружество, регистрирано през 2008г. под наименованието "Общинска здравноосигурителна каса” АД, с ЕИК 200140730. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.София, ул."Атанас Далчев" №3. Дружеството притежава лиценз № 523-ЗОД от 15.05.2008 г. за доброволно здравно осигуряване, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН).

От създаването си до м.август 2013г.  Дружеството е предлагало на пазара следните продукти:

    Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
    Извънболнична медицинска помощ
    Болнична медицинска помощ
    Допълнителни услуги
    Възстановяване на разходи за медикаменти
    Стоматологична помощ

В съответствие с изискванията на параграф 29, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ бр.60 от 07.08.2012 г.) "Общинска здравноосигурителна каса” АД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането (КЗ) и съгласно Решение № 619-ОЗ от 07.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор получи лиценз за извършване на застрахователна дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение № 1 от КЗ, за всички рискове по застраховки "Злополука” и "Заболяване”, под наименованието "ОЗОК – Здравно застраховане” АД.

На 15.08.2013г. бяха вписани съответните промени, следващи от прелицензирането ни като застраховател, по партидата на дружеството в Търговския регистър на Агенцията  по вписванията.

Компанията има сключени договори за обслужване на клиентите си с множество здравни заведения. Адресите им можете да намерите ТУК.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив