RSS: Insmarket http://insmarket.bg/_l.SiteObjectList.html RSS: Insmarket Wed, 26 Jun 2019 10:22:00 +0000 Wed, 26 Jun 2019 10:21:58 +0000 Cornerstone Feed Generator 1.0 (http://www.object.bg/) http://www.rssboard.org/rss-specification Мотиви към проект на Кодекс за застраховането http://insmarket.bg/_l.SiteObject_i.446217.html Отговорна дирекция:     "Държавен дълг и финансови пазари"E-mail:     r.guerova@minfin.bg, M.R.Dimitrova@minfin.bgДата... 446217 Кодекс за застраховането http://insmarket.bg/_l.SiteObject_i.446214.html Отговорна дирекция:     "Държавен дълг и финансови пазари"E-mail:     r.guerova@minfin.bg, M.R.Dimitrova@minfin.bgДата... 446214 Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система http://insmarket.bg/_l.SiteObject_i.138462.html 138462 Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (проект) http://insmarket.bg/_l.SiteObject_i.138461.html 138461 Проектозакон за данък върху застрахователните премии http://insmarket.bg/_l.SiteObject_i.138451.html 138451 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване http://insmarket.bg/_l.SiteObject_i.138450.html 138450