11 Май 2021, 20:04 Днес (16) | Вчера (13)

Застрахователите у нас управляват малко над 9 млрд. лева

10 Декември 2020 11:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 10 декември 2020, 11:00

Секторът увеличава инвестициите у нас с 6,6% на годишна база

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9.048 млрд. лв. към края на септември 2020 година. Техният размер се увеличава с 650.9 млн. лв. (7.8%) в сравнение с края на септември 2019 г. (8.397 млрд. лв.) и с 288.3 млн. лв. (3.3%) спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. (8.760 млрд. лева), съобщи БНБ.
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 192.2 млн. лв. (7.9%) – от 2.428 млрд. лв. към края на септември 2019 г. до 2.620 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 година. Спрямо края на юни 2020 г. (2.539 млрд. лв.) те нарастват с 81.5 млн. лв. (3.2%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2020 г. е 29% при 28.9% към края на третото тримесечие на 2019 г., а спрямо края на юни 2020 година остава без промяна.
Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 458.7 млн. лв. (7.7%) – от 5.969 млрд. лв. към края на септември 2019 г. до 6.428 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 г. и нарастват с 206.8 млн. лв. (3.3%) спрямо края на юни 2020 г. (6.221 млрд. лева). Към края на септември 2020 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71% при 71.1% в края на третото тримесечие на 2019 г., а спрямо края на юни 2020 година остава без промяна.
В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2020 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват със 180.8 млн. лв. (4.3%) до 4.341 млрд. лева. Спрямо края на септември 2019 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 184.1 млн. лв. (16.1%) до 1.324 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват със 101.9 млн. лв. (10.3%) до 1.090 млрд. лв., а депозитите намаляват с 8.1 млн. лв. (1.3%) до 622.6 млн. лева. В края на третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 48% при 49.5% към края на същото тримесечие на 2019 г., на акциите и другите форми на собственост – 14.6% при 13.6% към края на септември 2019 г., на вземанията от застрахователни операции – 12.1% при 11.8% към края на третото тримесечие на 2019 г. и на депозитите – 6.9% при 7.5% към края на септември 2019 година.
Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на септември 2020 г. относителният им дял от общия размер на активите е 40.8% при 40% към края на третото тримесечие на 2019 година. Активите в евро са 35.3% при 34% към края на септември 2019 година. Към края на третото тримесечие на 2020 г. активите в щатски долари са 3.7% при 3.8% към края на септември 2019 г., а в други валути – 20.1% при 22.1% към края на септември 2019 година.
По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 258.7 млн. лв. (6.6%) до 4.178 млрд. лв. при 3.919 млрд. лв. към края на септември 2019 година. Техният относителен дял е 46.2% към края на септември 2020 г. при 46.7% към края на същия месец на 2019 година. В края на третото тримесечие на 2020 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 297.9 млн. лв. (7.7%) до 4.178 млрд. лв. при 3.880 млрд. лв. към края на септември 2019 г., като относителният им дял към края на септември 2020 г. е 46.2% и остава без промяна спрямо края на септември 2019 година.
Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2020 г. са 9.048 млрд. лева. Собственият капитал е 2.547 млрд. лв. към края на септември 2020 г., като нараства със 122.5 млн. лв. (5.1%) спрямо края на септември 2019 г. (2.424 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на третото тримесечие на 2020 г. е 28.1% при 28.9% към края на същото тримесечие на 2019 година. Към края на септември 2020 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 284.8 млн. лв. (5.7%) до 5.246 млрд. лв. при 4.962 млрд. лв. към края на септември 2019 година. Техният дял в размера на пасивите е 58% към септември 2020 г. при 59.1% към края на септември 2019 година.
Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.870 млрд. лв. към края на третото тримесечие на 2020 г. при 3.525 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември 2020 г. е 73.8% при 71.1% в края на третото тримесечие на 2019 година. Към края на септември 2020 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 250.5 млн. лв. (9.4%) до 2.918 млрд. лв. при 2.668 млрд. лв. към края на септември 2019 година6. Към края на третото тримесечие на 2020 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 55.6% при 53.8% към края на септември 2019 година. На годишна база към края на третото тримесечие на 2020 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 71.4 млн. лв. (9.1%) до 856.7 млн. лв. при 785.3 млн. лв. към края на септември 2019 г. и са 16.3% от застрахователните технически резерви при 15.8% към края на третото тримесечие на 2019 година.
Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 22 млн. лв. (58.4%) до 59.8 млн. лв. към края на септември 2020 г. при 37.7 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1.1% в края на септември 2020 г. при 0.8% към края на септември 2019 година.
Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на третото тримесечие на 2020 г. намаляват с 59.6 млн. лв. (4.1%) до 1.377 млрд. лв. при 1.436 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември 2020 г. е 26.2% при 28.9% в края на септември 2019 година.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив